Skip to ContentSkip to Navigation
Rudolf Agricola School for Sustainable Development
Bringing sustainability science forward
More News & Events

Immigratie en de Verzorgingsstaat – onder druk?

Wanneer:di 27-11-2018 15:00 - 17:00
Waar:Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) Lange Houtstraat 19, Den Haag


NIDI-RUG Policy briefing: Immigratie en de Verzorgingsstaat – onder druk?

Kiezen immigranten voor die landen die de meest uitgebreide en toegankelijke verzorgingsstaat kennen? En welke kennis hebben immigranten eigenlijk van de toegang tot voorzieningen? Onderzoekers Marcel Coenders (SCP), Helga de Valk (NIDI) en Marcel Lubbers (NIDI) bespreken bevindingen van recent onderzoek in Nederland en geven handreikingen voor beleidsdiscussies.

Programma
15.00 Ontvangst met koffie en thee
15.25 Welkom op het NIDI door Helga de Valk en opening door Monique Kremer (WRR)
15.30 Marcel Coenders (SCP): Zien Nederlanders immigranten als profiteurs?
15.45 Helga de Valk (NIDI): Migreren om te profiteren?
16.00 Marcel Lubbers (NIDI): Immigranten en hun kennis van en houdingen tegenover de Nederlandse verzorgingsstaat
16.15 Discussie
17.00 Netwerkborrel

Participeren is op basis van uitnodiging. Geen uitnodiging ontvangen, maar toch geinteresseerd? Neem even contact op via sustainablesociety@rug.nl

Follow us onyoutube twitter