Skip to ContentSkip to Navigation
Rudolf Agricola School for Sustainable Development
Bringing sustainability science forward
More News & Events

Groningen in beeld|Congres Kennisplatform over de laatste ontwikkelingen in het aardbevingsdossier | + Boekpresentatie 'Inzicht in impact'

When:Th 23-11-2023 16:00 - 20:30
Where:LABnul50, Boterdiep 113 Groningen

De parlementaire enquête, het rapport Groningers boven gas en de daaropvolgende kabinetsreactie hebben ervoor gezorgd dat er meer landelijke aandacht is voor de maatschappelijke gevolgen van de gaswinning. Groningen is eindelijk meer in beeld.

Tijdens dit congres, dat plaatsvindt op donderdag 23 november en wordt georganiseerd door Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen, staan deze ontwikkelingen centraal.

Daarnaast wordt het nieuwe boek Inzicht in impact gepresenteerd, dat begin november uitkomt. Hierin een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen in het gaswinningsdossier. Naast een kennisoverzicht, met een reflectie op Nij begun, en Impact in beeld, bestaande uit interviews en foto’s, bevat het boek acht essays geschreven door verschillende onderzoekers. Ze geven verdieping in onderbelichte thema’s en delen denkrichtingen voor de toekomst. In verschillende sessies leveren deze onderzoekers vanuit hun expertise een bijdrage aan het congres. Doel is het delen van kennis en het verbinden van wetenschap, beleid en praktijk.

Groningen in beeld. Een congres voor iedereen: van bewoner tot professional. Meer informatie over het programma en aanmelding is te vinden op de wesite van Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen.

Follow us onyoutube twitter