Skip to ContentSkip to Navigation
Rudolf Agricola School for Sustainable Development
Bringing sustainability science forward
More News & Events

Sustainable Society lezing Marli Huijer + theatervoorstelling Intouchables

Wanneer:do 01-12-2016 18:30 - 22:00
Waar:MartiniPlaza, Groningen

Intouchables veroverde in 2011 de harten van talloze bioscoopbezoekers. Alleen al in Nederland zagen meer dan 1,2 miljoen mensen de film. Wereldwijd is deze tragikomedie de best bekeken Franse film ooit en komt Intouchables dit seizoen naar het theater.

Op 1 december 2016 speelt Intouchables in de MartiniPlaza in Groningen. In het kader van het Sustainable Society lustrum-jaar organiseren wij rondom dit theaterstuk een bijeenkomst voor alle interne RUG-collega's (onderzoekers en ondersteunend personeel). Aan het bezoek van de voorstelling gaat een inleidende lezing vooraf. Marli Huijer (Denker des Vaderlands - bijzonder hoogleraar publieksfilosofie aan de Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam) zal ingaan op veel herkenbare maatschappelijke kwesties (denk hierbij aan vooroordelen, ongelijkheid, veranderende zorg etc.) die in het theaterstuk naar voren komen. Het verhaal achter het theaterstuk Intouchables laat een zeldzame combinatie van drama en humor zien.

Over de voorstelling
De ontroerende ontmoeting tussen twee werelden. De schatrijke Philippe, die door een val bij het paragliden een hoge dwarslaesie heeft opgelopen, vecht tegen een leven van verzorging, medelijden en passiviteit. De straatarme Driss, die zijn leven lang nog niet een echte baan heeft gehad, vecht tegen een leven van uitzichtloosheid, criminaliteit en gevangenisstraf. Driss wordt de persoonlijk verzorger van Philippe. Ze zoeken samen het avontuur, leren van elkaar en ontdekken ieder op een heel eigen manier de liefde. Ze maken dingen mee, die ze nog nooit eerder meegemaakt hebben. Ze genieten en hebben pijn. Ze leven. Huub Stapel speelt Philippe. Cyriel guds speelt Driss. De gelauwerde acteur en het ontluikend talent samen op de planken.

Programma
1 december 2016


18.30 - Inloop met koffie en thee
18.45 - Lezing Marli Huijer
19.30 - Einde lezing, verplaatsen naar theaterzaal
20.00 - Start theatervoorstelling Intouchables
22.00 - Eind theatervoorstelling Intouchables

Om een bezoek te kunnen brengen aan de theatervoorstelling, bieden wij tegen een gereduceerd bedrag eerste rangs kaarten aan. Sustainable Society betaalt de helft van elk kaartje, wat erop neerkomt dat een ieder die geïnteresseerd is en graag wil komen zelf 15 euro moet betalen voor een (eerste rangs) kaartje. Betaling vindt plaats via een link die wordt toegestuurd als men zich aanmeld. Aanmelden kan via sustainablesociety@rug.nl.

VOL = VOL, dus wees er snel bij. Voor de zekerheid, het toneelstuk en de inleiding zijn in het Nederlands.

Marli Huijer
Marli Huijer

Over Marli Huijer
Denker des Vaderlands prof.dr. Marli Huijer is bijzonder hoogleraar publieksfilosofie aan de Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam. Huijers onderzoek richt zich op de filosofie van mens en cultuur. Vooral de vraag hoe mensen tot ordeningen komen houdt haar bezig. Hoe ordenen we de tijd? Hoe richten technieken en apparaten de publieke ruimte in? Hoe disciplineren we onszelf en elkaar tot gedrag dat het mogelijk maakt om vreedzaam samen te leven? Huijer beweegt steeds heen en weer tussen de academische filosofie en de publieksfilosofie.

Meer informatie op www.marlihuijer.nl.

Follow us onyoutube twitter