Skip to ContentSkip to Navigation
Rudolf Agricola School for Sustainable Development
Bringing sustainability science forward
More News & Events

Gaswinning: van zegen tot ramp

Wanneer:do 26-02-2015 19:30 - 21:30
Waar:Offerhauszaal Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen

Een ramp voltrekt zich in Groningen. De bodemdaling veroorzaakt materiële schade in een omvang die straks zijn weerga niet kent. Dodelijke slachtoffers lijken een kwestie van tijd. Zijn bevingen een fact of life of biedt het recht mogelijkheden om het gevaar te keren? Wat is de schade tot nu toe, welke schade moet worden vergoed en door wie? De Juridische Faculteitsvereniging vraagt vijf hoogleraren van de Faculteit Rechtsgeleerdheid Groningen in te gaan op deze vragen.

Deelnemende hoogleraren
Prof. dr. O. Couwenberg - Aardbevingen en schade: overzicht stand van zaken
Prof. mr. dr. J. G. Brouwer - Het recht op veiligheid
Prof. mr. dr. H.E. Bröring - De dialoogtafel
Prof. mr. dr. A.J. Verheij - Aansprakelijkheid exploitant: omvang schade
Prof. mr. dr. F.T. Oldenhuis - Aansprakelijkheid exploitant: causaliteit en voorzorg

Follow us onyoutube twitter