Skip to ContentSkip to Navigation
Rudolf Agricola School for Sustainable Development
Bringing sustainability science forward
More News & Events

De kunst van het ouder worden

Wanneer:vr 26-02-2016 14:30 - 22:00
Waar:Groninger Forum Film + Debat, Hereplein 73, Groningen

Interactief, cultureel ouderenfestival

Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn, heette het vroeger. Ouderen worden steeds mobieler, blijven veel langer actief en gezond en zetten zich op allerlei manieren in voor hun omgeving. Het etiket van 60- en 70-plussers veranderde mee: van bejaarden, via senioren naar 'kleurrijk grijs'. Wat kunnen we doen om gezond en gelukkig oud te worden? En wat kan de samenleving bieden?

Alle facetten van het ouder worden

Op dit allereerste ouderenfestival van Groningen willen we op een vrolijke, interactieve manier kijken en praten over allerlei facetten van het ouder worden. Over de leuke en de minder leuke aspecten ervan. Iedereen is van harte welkom: senioren, vrijwilligers in de zorg, kunstenaars, mantelzorgers, studenten, professionals in de zorg, etc. Iedereen die geïnteresseerd is in de kunst van het ouder worden.

Schoonheid en tragiek van ouderdom

Samen met het publiek nemen we de schoonheid en de tragiek van ouderdom onder de loep. We laten ons daarbij inspireren door films, beeldende kunst en muziek. We brengen verslag uit van een onderzoek dat ouderen en jongeren in de stad verrichten: hoe geven ouderen van nu hun eigen omgeving vorm? Met o.m. Bert Keizer, Frits de Lange, Sabine Otten, Bettina van Hoven, Muziek uit het Odensehuis, het ZINA Platform, workshops, debat, columns, presentaties en gesprekken.

Middagprogramma (14.30 uur - 20.00 uur)

Op 26 februari van 14.30 uur tot 18.00 uur vindt er in het Groninger Forum, locatie Boteringestraat, een aantal activiteiten plaats die inzoomen op aspecten van het ouder worden die relevant zijn voor ons denken over de derde levensfase. Hoe zien kunstenaars de oudere mens? Wat kunnen we zelf doen om onze ouderdom op een goede manier onder ogen te zien? Hoe bereiden we ons voor om op een waardige manier afscheid te nemen van het leven? Wat zijn de do’s and don’ts van het grootouderschap? Hoe wonen ouderen het liefst en kan dat ook? Aansluitend serveren we van 18.00 tot 20.00 uur een Maaltijd der Generaties samengesteld door de Culinaire Vakschool en studenten van het Noorderpoort College.  

Avondprogramma (20.00 uur - 22.00 uur)

Femke Kramer gaat in gesprek met betrokkenen, deskundigen en de zaal. In het eerste uur focussen we ons op de beeldvorming over ouderen en ouderdom. Met ethicus Frits de Lange, Peggy Olislaegers, dansdramaturg en directeur van de Nederlandse Dansdagen, en Sabine Otten, verbonden aan de RUG als Hoogleraar Intergroepsrelaties en Sociale Integratie en daarnaast sociaal psycholoog. In het tweede uur ligt de nadruk op wat ons, ouderen en de samenleving te doen staat. Met Imre Krull, hoofd communicatie van Actiz (landelijke koepel verzorgingshuizen), Bettina van Hoven, Universitair Hoofddocent Culturele Geografie (RUG), en Adrienne Wempe (Alliade). Vooraf en halverwege brengt troubadour George M. Welling twee toepasselijke liedjes.

Meer informatie over kaartverkoop vindt u op https://www.groningerforum.nl/agenda/activiteiten/de-kunst-van-het-ouder-worden.

Follow us onyoutube twitter