Skip to ContentSkip to Navigation

Rudolf Agricola School

More Community

SDG@RUG Lecture Series

SDG@RUG Lecture Series

De lidstaten van de Verenigde Naties hebben voor de periode 2015-2030 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) vastgesteld. Dit zijn werelddoelen voor duurzame ontwikkeling. Oftewel, een einde aan extreme armoede, ongelijkheid onrecht en klimaatverandering. De lidstaten voeren de SDG’s uit op nationaal en internationaal niveau. Zo wordt er in Nederland hard samengewerkt tussen ministeries en maatschappelijke spelers.

Ook de Rijksuniversiteit Groningen draagt zijn steentje bij. Sustainable Society, de Green Office, Campus Fryslân en Alumni Relations hebben een SDG-lecture series opgezet met als doel om een RUG-breed intellectueel klimaat te creëren waar kennis interdisciplinair gedeeld wordt. Tijdens deze lectures staat de connectie tussen RUG-onderzoek en SDG’s centraal. Daarnaast bieden de lectures de kans om het netwerk uit te breiden. Verbindingen kunnen gecreëerd worden tussen deelnemers (alumni/onderzoekers) waardoor er relevante onderzoeken gedaan worden.

Last modified:02 June 2023 2.28 p.m.
Follow us onyoutube twitter