Skip to ContentSkip to Navigation

Rudolf Agricola School

More Community
Header image Sustainable Stories

Podcast: Zonneparken in opkomst. Alleen hoe zit het met de dieren, planten en de bodem?

Date:26 May 2021
Raymond Klaassen
Raymond Klaassen

Raymond Klaassen, ecoloog bij RUG en lid van onze onderzoeksgroep Sustainable Landscapes, en Sander Leone, projectontwikkelaar bij Solarfields, zijn op 28 april 2021 aan tafel gegaan met tafelheer Joshua en tafeldame Tjarda bij 20voor12: De Podcast over Groningen, lokaal nieuws en tech. In deze podcast vertellen Raymond Klaassen en Sander Leone alles over het onderzoek naar biodiversiteit en bodemkwaliteit in Groningse zonneparken, wat zij uitvoeren in opdracht van Provincie Groningen en Solarfields.

Solarfields heeft de ambitie om in 2030 één miljoen huishoudens van duurzame energie te voorzien. Primair doen zij dit door zonneparken aan te leggen op akkerbouwland, op het water en op daken. Zonneparken zijn hierdoor enorm in opkomst. Naast duurzame energie brengen de zonneparken echter nog meer consequenties met zich mee. Het onderzoek van Raymond Klaassen en Sander Leone richt zich op de invloed van zonneparken op de biodiversiteit en de bodemkwaliteit.

Raymond Klaassen is bezorgd over de veranderingen die hij ziet sinds de opkomst van de zonneparken. Bepaalde zonneparken zijn zo intensief ingericht dat dit ten koste gaat van het leefgebied van de akkervogels. Het opwekken van de duurzame energie vormt op deze manier een bedreiging voor het proces van het diervriendelijker maken van de landbouw. Het te kort aan ruimte, ook wel landhonger genoemd, is hier het probleem. Raymond Klaassen stelt dat er maar één oplossing is, en dat is het vermengen van de zonneparken en de natuurvriendelijke inrichting. Of het mogelijk is om zonneparken en een natuurvriendelijke inrichting te vermengen zullen Raymond Klaassen en Sander Leone onderzoeken.

Akkervogels zijn vogels van open ruimte die daarnaast een veilige plek willen hebben om te broeden en voldoende te kunnen eten. Deze aspecten vinden de akkervogels momenteel in de landbouw niet genoeg. De vraag is daarom of zonneparken de akkervogels wel een veilige plek kunnen bieden om te broeden en genoeg te kunnen eten. In de komende vijf jaar worden bij vijftien zonneparken de bodem, begroeiing, insecten, zoogdieren en vogels gemonitord en worden de parken met elkaar vergeleken. Ook wordt nauwkeurig gekeken wat akkervogels in deze zonneparken doen, oftewel welke functie het zonnepark heeft voor de akkervogel. Het ruimtegebruik van de akkervogel wordt in kaart gebracht door de akkervogels te zenderen. Met dit onderzoek hopen Raymond Klaassen en Sander Leone de bijbehorende biodiversiteit van de landbouw te kunnen stimuleren en tegelijkertijd natuur en energieproductie te combineren.

In 2025 hopen Raymond Klaassen en Sander Leone duidelijk te hebben welke inrichting en beheer van een zonnepark echt een bijdrage gaat leveren aan de biodiversiteit en bodemkwaliteit, zodat Solarfields dit kan toepassen op de toekomstige zonneparken en het leefgebied van de akkervogel zal verbeteren.

Follow us onyoutube twitter