Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Express yourself <> understand the world
Language Centre Language courses Dutch Speaking and writing skills

Cursussen spreken en schrijven

Algemene informatie

CEFR

Het start- en streefniveau van onze cursussen wordt beschreven in termen van het Common European Framework of Reference (CEFR). Aan de hand van dit referentiekader, dat is ontwikkeld door de Raad van Europa ( Council of Europe ), kunnen taalvaardigheidsniveaus gemakkelijk met elkaar worden vergeleken en kunnen toetsscores worden geïnterpreteerd.

Tariefgroepen

Studenten tarief

Bachelor- en Masterstudenten, en uitwisselingsstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen en de hogescholen van de 3 noordelijke provincies. Studenten dienen bij inschrijving hun studentenkaart te tonen.

Kortingstarief

  • Personeel van de Rijksuniversiteit Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen en de hogescholen van de 3 noordelijke provincies.
  • Promotiestudenten, bursalen, promovendi, postdocs, et cetera van de Rijksuniversiteit Groningen.

Voltarief

Overige geïnteresseerden.

Vergoeding voor RUG-studenten en -personeel

Internationale studenten (voltijd), PhD's en postdocs van de RUG kunnen op kosten van het College van Bestuur conversatiecursussen tot B1 volgen bij het Talencentrum. Lees alles over deze regeling hier. Deze doelgroep dient zich anders in te schrijven, volg hiervoor deze inschrijvingsprocedure.

Studielast

Bij de beschrijving van een cursus staat onder ‘Studiebelasting’ de inzet die van de cursist wordt verwacht in een cursus. Een studiebelasting van 28 uur staat gelijk aan 1 ECTS.

Bewijs van deelname

Bij voldoende aanwezigheid (75%) en voldoende resultaat ontvangt u aan het einde van de cursus een certificaat.

Lesduur

Een lesuur duurt 50 minuten (exclusief pauze). Alle cursussen beginnen op het hele uur.

Laatst gewijzigd:15 mei 2020 15:00
printView this page in: English