Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumTaalcursussenNederlandsSpreken en schrijven

Cursussen spreken en schrijven

Algemene informatie

Cursussen Nederlands: spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid

CEFR

Het start- en streefniveau van onze cursussen wordt beschreven in termen van het Common European Framework of Reference (CEFR). Aan de hand van dit referentiekader, dat is ontwikkeld door de Raad van Europa ( Council of Europe ), kunnen taalvaardigheidsniveaus gemakkelijk met elkaar worden vergeleken en kunnen toetsscores worden geïnterpreteerd.

Tariefgroepen

Studenten tarief

Bachelor- en Masterstudenten, en uitwisselingsstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen en de hogescholen van de 3 noordelijke provincies. Studenten dienen bij inschrijving hun studentenkaart te tonen.

Kortingstarief

  • Personeel van de Rijksuniversiteit Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen en de hogescholen van de 3 noordelijke provincies.
  • Promotiestudenten, bursalen, promovendi, postdocs, et cetera van de Rijksuniversiteit Groningen.
  • Partners van buitenlandse gastmedewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen (alleen voor de cursussen Nederlands).
  • Alumni van de Rijksuniversiteit Groningen, de eerste 3 jaren na hun afstuderen (aan te tonen met een uitdraai van de profielpagina van het Alumninetwerk).

Voltarief

Overige geïnteresseerden.

Studielast

Bij de beschrijving van een cursus staat onder ‘Studiebelasting’ de inzet die van de cursist wordt verwacht in een cursus. Een studiebelasting van 28 uur staat gelijk aan 1 ECTS.

Bewijs van deelname

Bij voldoende aanwezigheid (75%) en voldoende resultaat ontvangt u aan het einde van de cursus een certificaat.

Laatst gewijzigd:21 december 2018 10:18
printView this page in: English