Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Express yourself <> understand the world
Language CentreLanguage coursesDutchDutch for University of Groningen students and staff

Cursussen Nederlands vergoed door de RUG

Algemene informatie


Het kan voor internationale studenten en wetenschappelijke personeelsleden van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) nuttig zijn om een basiskennis van het Nederlands te hebben. Dat maakt het namelijk makkelijker om je te redden op de markt en in winkels en om te communiceren met Nederlandse medestudenten en collega’s. Internationale studenten en wetenschappelijke personeelsleden van de RUG kunnen daarom op kosten van het College van Bestuur (en in sommige gevallen de Faculteit) cursussen Nederlands tot niveau CEFR B1 volgen bij het Talencentrum. Op deze manier kunnen veel internationale studenten en medewerkers gratis cursussen Nederlands volgen.

Voor wie?

De Rijksuniversiteit Groningen biedt de volgende groepen een (gedeeltelijke) vergoeding voor beginnerscursussen Nederlands tot niveau CEFR B1 en tot een maximum van in totaal 126 lesuren per persoon:

Cursuskosten volledig vergoed (gratis)

  • RUG bachelor- en masterstudenten ingeschreven voor een voltijd studieprogramma na 1 januari 2013.
  • RUG PhD-studenten ingeschreven na 1 januari 2013, die geen gebruik maken van de 30%-belastingregeling.
  • RUG bachelor- en masterstudenten en PhD-studenten met een Erasmus Mundus Actie 2 beurs, ingeschreven na 1 januari 2013.
  • Postdocs aan de RUG met een dienstverband van meer dan 2 jaar die geen gebruik maken van de 30%-belastingregeling en overig wetenschappelijk personeel van de RUG, begonnen na 1 januari 2013.

Cursuskosten voor circa de helft vergoed

Overig wetenschappelijk personeel

Overig wetenschappelijk personeel van de RUG (anders dan PhD-studenten en postdocs) kan contact opnemen voor een cursus Communicatieve vaardigheden. Op basis van een intake gesprek wordt een offerte naar de facultaire contactpersoon gestuurd.

Cursuskosten niet vergoed

Let op: de volgende groepen komen niet in aanmerking voor een vergoeding van de cursuskosten
(deze groepen kunnen zich uiteraard wel inschrijven voor onze standaardcursussen Nederlands):

  • (PhD-)studenten die zich vóór 1 januari 2013 hebben inschreven aan de RUG.
  • Uitwisselingsstudenten.

Inschrijvingsprocedure en cursusroosters

Meer informatie over de inschrijving vind je in het menu. In het menu staan ook per niveau de cursusroosters. Je kunt je inschrijven via de links in het cursusrooster.

We verzoeken cursisten zich minstens 2 weken voor aanvang van de cursus in te schrijven . Omdat cursussen vaak al vóór de deadline vol zijn, adviseren we je om je zo spoedig mogelijk aan te melden.

Cursusmateriaal

Het bij de cursus vermelde lesboek is verplicht en dient door de cursist zelf te worden aangeschaft. Het boek is te koop bij het secretariaat van het Talencentrum

30%-belastingregeling

Alleen PhD-studenten en postdocs met een dienstverband aan de RUG of het UMCG kunnen gebruik maken van de 30% regeling. Voor meer informatie over de 30%-belastingregeling kun je contact opnemen met je HR-afdeling.

Dutch Survival Kit

De Dutch Survival Kit, in goed Nederlands een overlevingspakket, bevat handige woorden en zinnen die je Nederland kunt gebruiken. Er is een lijst met Nederlandse zinnen met de Engelse vertaling.

Laatst gewijzigd:16 juli 2019 16:45
printView this page in: English