Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Express yourself <> understand the world
Language Centre Language courses Dutch General group courses

Groepscursussen Nederlands

Algemene informatie

Uw niveau > spreekuur

De algemene cursussen Nederlands voor anderstaligen van het Talencentrum worden beschreven in termen van het Common European Framework of Reference(CEFR). Aan de hand van dit referentiekader, dat is ontwikkeld door de Raad van Europa , kunnen we taalvaardigheidsniveaus gemakkelijk met elkaar vergelijken en toetsscores interpreteren.

Let op: wanneer u zich voor een cursus wilt inschrijven en u nog niet eerder een cursus bij het Talencentrum heeft gevolgd, dan dient u eerst het spreekuur Nederlands te bezoeken voor een adviesgesprek. U kunt zich alleen inschrijven met een passend advies.

Cursussen Nederlands voor RUG-studenten en -personeel

Let op: voor bachelor- en masterstudenten en PhD's van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) bestaan speciale cursussen Nederlands. Deze cursussen worden deels of volledig vergoed door de Universiteit! Meer informatie over het rooster en de inschrijving voor beginnerscursussen Nederlands voor nieuwe studenten en personeel.

Overzicht taalcursussen Nederlands

Cursus CEFR startniveau CEFR streefniveau Aantal lesuren
0 > A2 0 A2 50
0 > A2 voor inburgeraars 0 A2 108
A2 > B1 A2 B1 50
A2 > B1 voor inburgeraars A2 B1 108
B1 > B2 B1 B2 50
B1 > B1/B2 B1 B1/B2 50
B1/B2 > B2 B1/B2 B2 50
B1 > B2 voor inburgeraars B1/B2 B2 108
B2 > B2/C1 (50 uur) B2 B2/C1 50
B2/C1 > C1 (50 uur) B2/C1 C1 50

Intensiteit en organisatie

Lees goed onze pagina's over de intensiteit en organisatie van standaard cursussen Nederlands voor anderstaligen. U kunt reguliere en intensieve taalcursussen Nederlands volgen. Het totaal aantal lesuren is hetzelfde, maar het aantal lesdagen per week ligt hoger.

Tariefgroepen

Studenten tarief

Bachelor- en Masterstudenten, en uitwisselingsstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen en de hogescholen van de 3 noordelijke provincies. Studenten dienen bij inschrijving hun studentenkaart te tonen.

Kortingstarief

  • Personeel van de Rijksuniversiteit Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen en de hogescholen van de 3 noordelijke provincies.
  • Promotiestudenten, bursalen, promovendi, postdocs, et cetera van de Rijksuniversiteit Groningen.

Voltarief

Overige geïnteresseerden.

Studielast

Bij de beschrijving van een cursus staat onder ‘Studiebelasting’ de inzet die van de cursist wordt verwacht in een cursus. Een studiebelasting van 28 uur staat gelijk aan 1 ECTS.

Bewijs van deelname

Bij voldoende aanwezigheid (75%) en voldoende resultaat ontvangt u aan het einde van de cursus een certificaat.

Lesduur

Een lesuur duurt 50 minuten (exclusief pauze). Alle cursussen beginnen op het hele uur.

Laatst gewijzigd:17 januari 2020 13:48
printView this page in: English