Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumTaalcursussenNederlandsInburgeren

Inschrijven met een DUO-lening

Inschrijven en betalen met een DUO-lening

U kunt bij het Talencentrum betalen met een DUO-lening voor een cursus Nederlands ter voorbereiding op het Inburgeringsexamen of Staatexamen NT2. De inschrijving bestaat uit de volgende stappen:

 1. Bezoek www.inburgeren.nl voor meer informatie over inburgeren.
 2. Vraag online een lening aan bij DUO. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Online aanvragen worden sneller verwerkt dan papieren aanvragen.
 3. Bij inschrijving overhandigt u zo spoedig mogelijk een kopie/scan van de toekenningsbrief van uw DUO-lening. Wij hebben deze brief ruim voor de cursusstart nodig om de inschrijving af te kunnen ronden. Bij elke volgende inschrijving geeft u ons steeds een kopie/scan van het meeste recente overzicht van uw DUO-lening.
 4. Bezoek in de volgende gevallen eerst het spreekuur Nederlands:
  • u heeft niet eerder een cursus Nederlands bij het Talencentrum gevolgd;
  • u heeft langer dan 1 jaar geleden een advies over uw niveau ontvangen.
 5. Bekijk het overzicht van onze cursussen Nederlands en schrijf u online of aan onze balie in. Kies als betalingswijze 'DUO-lening voor inburgering via het Inburgeringsexamen of Staatsexamen NT2'.
 6. In de week voor de start van de cursus ontvangt u meer informatie over de cursus per e-mail.
 7. Tijdens de eerste les ontvangt u van uw docent 2 formulieren die u dient te ondertekenen en terug te geven aan de docent:
  1. Cursuscontract - de voorwaarden van uw cursustraject, opgesteld conform de eisen van Blik op Werk.
  2. DUO-factuur - de kosten voor uw cursus en het lesmateriaal. Het Talencentrum verstuurt de factuur naar DUO. DUO betaalt de factuur uit uw lening.
Laatst gewijzigd:15 september 2017 21:20
printOok beschikbaar in het: English