Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Express yourself <> understand the world
Communication training Academic skills Manual Schriftelijk: studenten Bron- en literatuurgebruik

Verwijssysteem Vancouver

In verschillende wetenschapsdisciplines worden verschillende stijlen gehanteerd voor het verwijzen naar documentatiebronnen en het beschrijven van titels van publicaties. Binnen de farmacie wordt gebruik gemaakt van de Vancouver-stijl. Deze stijl is ontwikkeld door de ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors). Hieronder volgt een beknopte beschrijving van deze stijl. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen we je naar de site van de ICMJE: www.icmje.org

Verwijzingen in de tekst

De Vancouver-stijl maakt gebruik van eindnoten. Volgens dit (nummer-verwijs)systeem verwijzen nummers in de tekst (bij voorkeur in superschrift, maar tussen haakjes mag ook) naar de lijst van aangehaalde werken aan het eind van de publicatie. Bij verwijzing naar meerdere bronnen tegelijkertijd, worden opeenvolgende nummers gescheiden door een koppelteken2-3 en niet-opeenvolgende nummers door een komma2,6.

  • In deze studie3 proberen de auteurs aan te tonen dat de CO2-uitstoot geen schadelijke effecten heeft op de toestand van de ozonlaag.
  • In deze studie (3) proberen de auteurs aan te tonen dat de CO2-uitstoot geen schadelijke effecten heeft op de toestand van de ozonlaag.

Titelbeschrijvingen

Binnen de Vancouver-stijl worden titels op de literatuurlijst niet alfabetisch geordend, maar in de volgorde waarin ze in de tekst aan de orde komen. Hieronder vind je de voorbeelden van de titelbeschrijvingen van een aantal belangrijke soorten bronnen zoals die in het verwijssysteem van Vancouver gangbaar zijn.

Boek

Bakker CL. De natuur gaat achteruit. Meppel: Boom; 1989. p. 213.

Auteur(s). Titel. Plaats: Uitgever; jaar van uitgave. aantal pagina’s.

Boek met meer dan 1 auteur

Meerloo M van, Wiersma S. Scholeksters. Groningen: Johan Jansen; 2002. p. 723.

Auteur(s). Titel. Plaats: Uitgever; jaar van uitgave. Aantal pagina’s.

Bundel met bijdragen van meerdere auteurs

Achterhuis H, redacteur. De maat van de techniek. Baarn: AMBO; 1992. p. 342.

Redacteur(s), redacteur(s). Titel. Plaats: Uitgeverij; jaar van uitgave. Aantal pagina’s.

Tijdschriftartikel

Sande T. van der. Verzekeringen noteren genetische effecten. Zeno 1993; 2: 10-12.

Auteur(s). Titel. Tijdschrifttitel jaartal: jaargang: paginanummers.

Artikel in een bundel

Witsenburg F. Het paargedrag van wandelende takken. In: Barst JP, redacteur. Huisdieren en hun hormonen. Groningen: Johan Jansen; 2002: p. 25-47.

Auteur(s). Titel. In: redacteur(s), redacteur(s). Titel. Plaats: Uitgever; jaar van uitgave: pagina’s.

Online-bron

Putten S van. Werkgelegenheid en risico’s beheersen het debat over biotechnologie. Internet site Europese gemeenschap 1997. Beschikbaar via: www.dds.nl/~ecbn/europa_van_morgen/archief/evm_nr7/bio.htm. Geraadpleegd 1998 november 5.

Auteur(s). Titel van de tekst/bron. Titel van het volledige werk [evt. online tijdschrift of online boek] jaartal; evt. jaargang. Beschikbaar via: URL. Geraadpleegd volledige datum.


Bronnen

  • Heilbron, J., Bottenburg, M. van, & Geesink, I. (2000). Wetenschappelijk onderzoek: dilemma’s en verleidingen. Amsterdam: KNAW.
  • Eco, U. (1994). Hoe schrijf ik een scriptie. Amsterdam: Bert Bakker.
  • Kirszner, L.G. & Mandell, S.R. (eds.). (2002). The Holt handbook (6e editie). For the Wordh: Harcourt College Publishers.
  • International Committee of Medical Journal Editors. oktober 2001.URL: http://www.icmje.org (12 februari 2003).
Laatst gewijzigd:05 april 2019 13:34