Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumCommunicatietrainingAcademische vaardighedenHandboekSchriftelijk: docentenBeoordeling

Beoordelingsmethoden

Kies een beoordelingsmethode die past bij de status van de tekst, de doelstellingen van het vak en persoonlijke overtuigingen en voorkeuren. Probeer ook eens een andere methode uit.

Impressie-beoordeling

Een globale, algemene indruk van de kwaliteit van een tekst.

Voorbeelden

  • "degelijk onderzoek"
  • "interessant standpunt"
  • "soepele schrijfstijl"

Voordeel
Snel, eenvoudig en relatief betrouwbaar.

Nadeel
Op detailniveau weinig informatief, kans op signifisch beoordelingseffect (zie: Beoordelingseffecten))

Analytische beoordeling

Beoordelingen per tekstkenmerk of kwaliteitsaspect; per kenmerk/aspect wegingsfactoren toekennen of punten vaststellen die samen het eindcijfer bepalen.

Voorbeelden
Stijl, structuur, argumentatie (zie Beoordelingsformulieren).

Voordeel
Expliciet, inzichtelijk, controleerbaar en handig bij samenwerking met collega’s.

Nadeel
Arbeidsintensief, kans op gefragmenteerd oordeel en ontmoediging van studentschrijver.

Voorbeeldtekst-methode

Oordeel met gescoorde voorbeeldtekst als ijkpunt

Voorbeeld
Een tekst die als 6 of 6- beoordeeld is, fungeert als cesuur tussen voldoendes en onvoldoendes.

Voordeel
Handig bij onderlinge afstemming, vermindert kans op normverschuiving (zie Beoordelingseffecten).

Nadeel
Arbeidsintensief voor individuele docent.

'Primary trait'-beoordeling

Oordeel over 1 of enkele relevante eigenschappen van de tekst.

Voorbeeld
‘Overtuigingskracht’ (bij een argumentatieve tekst), 'suspense' (bij een thriller) of 'controleerbaarheid en relevantie’ (bij een onderzoeksverslag).

Voordeel
Snel, gericht, duidelijk, betrouwbaar en minder ontmoedigend voor studentschrijver.

Nadeel
Informatiewaarde beperkt tot 1 of enkele eigenschappen.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 21:01