Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Express yourself <> understand the world
Language CentreCommunication trainingAcademic skillsManualSchriftelijk: docentenBeoordeling

Eindredactie: systeem van correctietekens

Er bestaat een gestandaardiseerd systeem voor correctietekens dat wordt gebruikt door auteurs, eindredacteurs, uitgevers en drukkers. Let wel: een dergelijke minutieuze controle is pas relevant in het allerlaatste productiestadium van de tekst. In eerdere schrijfstadia kan teveel aandacht voor de puntjes op de i ertoe leiden dat het lastig wordt voor schrijvers om nog drastische maar noodzakelijke wijzigingen in de tekst aan te brengen. In deze eerdere stadia is het beter om teksten globaal te reviseren. Daarvoor is het notatiesysteem voor commentaar bij conceptteksten bruikbaar.

Systeem van correctietekens

Procedure: markeer de onjuistheid met behulp van een verwijsteken (zie onderaan); plaats hetzelfde verwijsteken in de linkermarge; in sommige gevallen moet je daarbij nog de verbetering aangeven (bijvoorbeeld als letters moeten worden aangevuld of vervangen).

| © 2002 | RuG, Faculteit der Letteren, project Communicatieve Vaardigheden |
| © 2002 | RuG, Faculteit der Letteren, project Communicatieve Vaardigheden |
Laatst gewijzigd:05 april 2019 13:35