Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumOver onsNieuws

Interview Michaela Carrière

Projectleider en trainer interculturele competentie
23 september 2015
Michaela Carrière
Michaela Carrière


Je naam en functie?

Michaela Carrière, verantwoordelijk voor cursussen en proces begeleiding coaching op het gebied van Interculturele competentie (IC) en communicatie.

Hoe lang werk je al bij het Talencentrum?

In maart 2015 ben ik officieel begonnen en sinds 1 juli werk ik fulltime bij het Talencentrum.

Wat zijn je plannen/doelstellingen als IC-projectleider bij het Talencentrum?

Ik wil graag een bijdrage leveren aan de ambitie van de RUG om een echt internationale universiteit te worden. Een essentieel aspect van elk strategisch internationaliseringsinitiatief is de ontwikkeling van interculturele competentie, zowel in de collegezaal als in de bestuurskamers. Interculturele competentie voorkomt niet alleen dat we grote blunders begaan omdat we blind zijn voor culturele verschillen; interculturele competentie leert ons ook op bekwame wijze omgaan met deze verschillen als we dan toch zo’n blunder begaan. Daarnaast vergroot interculturele competentie ons innoverend vermogen. Maar daar kunnen we het in de volgende nieuwsbrief over hebben. Voor de duidelijkheid: interculturele competentie draait om meer dan alleen kennis van specifieke andere culturen, en wordt gedefinieerd als volgt:

  • Interculturele competentie is het vermogen om op effectieve en gepaste wijze om te gaan en te communiceren met mensen uit andere culturen en in andere culturele contexten.

Interculturele competentie omvat 3 componenten: kennis, vaardigheden en houding:

  1. kennis refereert aan de theoretische aspecten van hoe verschillende culturele groepen zich gedragen, werken, communiceren en met elkaar omgaan, alsook van hun waarden en aannamen;
  2. vaardigheden houdt verband met iemands vermogen om te interpreteren, verbanden te leggen en te handelen op basis van zijn/haar kennis;
  3. houding wordt begrepen als een mindset, of hoe we denken over culturele verschillen en welke gevoelens we daarbij hebben.

We kunnen wel weten dat ‘face’ en gezichtsverlies belangrijke overwegingen zijn in het omgaan met culturen in het Verre Oosten (kennis), maar weten we ook hoe we problemen kunnen aanpakken zonder onze gesprekspartner in verlegenheid te brengen? Dát is een voorbeeld van interculturele competentie. Net als je bereidheid om oordelen te laten varen en om culturele generalisaties te zien als hypotheses in plaats van stereotypes. Mijn plannen en doelstellingen op het vlak van interculturele competentie zijn dus nogal ambitieus. Maar als we effectief willen internationaliseren, kunnen we niet anders dan ambitieus zijn.

Wat inspireert je?

Laat ik beginnen met een citaat:

“Obama heeft ons in zekere zin de ideale casestudy laten zien van een man van vele culturen. Verschillende culturele groepen zochten zijn loyaliteit, maar hij leek voor zichzelf een identiteit te claimen die niet binnen één enkel cultureel perspectief paste... Slechts weinigen die de marges van een cultuur niet hebben meegemaakt, snappen hoe deze identiteit zijn interacties beïnvloedt.” (Bennet, 2014)]

President Obama beschikt over een paar unieke eigenschappen die voortkomen uit zijn vroege ervaringen in een internationale omgeving. Deze eigenschappen omvatten bijvoorbeeld:

  • het kunnen omgaan met verandering (Pollock, 2009)
  • beter kunnen omgaan met verschillen (Sheard, 2008; Dewaele & van Oudenhoven, 2009) – zowel met verschillende culturen als met verschillende achtergronden in het algemeen.
  • grotere interpersoonlijke gevoeligheid (Lyttle, 2011) – meer blootstelling aan verschillende percepties en levensstijlen vereist een slimmere signalering van gevoelens en maatschappelijke normen en hints; dit heeft een grotere gevoeligheid voor andere culturen en manieren van leven als gevolg, oftewel de gewaarwording dat er meer dan één manier is om dingen te bekijken.
  • een bredere kijk op de wereld (Moore, 2012) – de beschikking over een mondiaal perspectief in plaats van een band met slechts één cultuur; dit perspectief is driedimensionaal, wat inhoudt dat het gebaseerd is op wat iemand ziet, hoort en ruikt; het draait om persoonlijke relaties en meegemaakte situaties in plaats van het tweedimensionale van nieuwsberichten op tv of in de krant. Deze driedimensionale kijk op de wereld brengt de harde realiteit met zich mee dat achter deze nieuwsverhalen, achter de foto’s van de journalist, echte mensen van vlees en bloed schuilen (Pollock, 2009).

Ik ben ervan overtuigd dat een vroege en diepgaande blootstelling aan verschillende culturen deze unieke eigenschappen kan helpen ontwikkelen en dat deze eigenschappen essentieel zijn in onze globaliserende wereld. Dat het ons lukt - ook al is het maar een beetje - om een mondialere mindset te ontwikkelen, om bij te dragen aan een groter besef van wereldburgerschap, of zelfs om potentiële wereldleiders te helpen enkele vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om een betere wereld te creëren. Dát is wat me inspireert.

Of, zoals de rector van één van de top 25-hogeronderwijsinstellingen in Amerika al zei: Ik ben ervan overtuigd dat interculturele competentie een van de cruciale vaardigheden van onze tijd is.” (John R. Kroger, Reed College, zomer 2015).

Waar werk je op dit moment aan?

Zo ziet mijn agenda van vandaag eruit: na het schrijven van dit artikel ga ik een afspraak maken met een onderzoeker die de ontwikkeling van interculturele competentie tijdens een buitenlandverblijf onderzoekt. Ik wil graag feedback van hem op onze Crossing Borders-serie. Daarna ga ik een voorstel afmaken voor een internationaal IT-bedrijf dat wil werken aan zijn interculturele competentie omdat ze met mensen uit veel verschillende culturen werken. Ik ga aan tafel met een student die zijn proefschrift schrijft over het meten van interculturele competentie, en ik ga de tweede week van de groepscursussen met open inschrijving op onze website ontwikkelen. Nieuwsgierig? Ga naar onze site voor meer informatie over onze Cursussen interculturele competentie.

Laatst gewijzigd:03 januari 2019 15:46
printView this page in: English

Meer nieuws