Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Business School

Lifelong learning

Martin Hemmen, deelnemer Executive MBA Health, beoogt een integraal zorgsysteem

21 mei 2021
Martin Hemmen

Martin Hemmen, Manager Finance & Control bij GGZ Drenthe, ziet dagelijks de pijnpunten van het huidige zorgstelsel. Hij kijkt uit naar vernieuwing en denkt mee op strategisch niveau. Aanstaande september start hij aan de nieuwe Executive MBA Health. De beoogde stap vooruit? ‘We moeten met elkaar tot een integraal (zorg)stelsel komen dat aansluit op veranderende behoeften in de maatschappij.’

‘Gewoon’ in Groningen

De schoolbanken lonken en de plicht roept. Martin, naar eigen zeggen een bedrijfskundige en financial met een hart voor de zorg, wil zijn visie op het gezondheidslandschap verscherpen. Waar hij momenteel met beide benen in de praktijk staat, wisselt hij over enkele maanden een deel van zijn kantoordagen in voor studie. Martin: ‘Het is nu tijd om verdere invulling te geven aan mijn eigen visie. Ik was al een poosje op zoek naar een geschikte Executive MBA en ben blij dat Groningen vanaf dit jaar de Executive MBA Health aanbiedt. Ik hoef dan niet al te ver te reizen en kan bouwen aan mijn netwerk in het Noorden. Bovendien heb ik in het verleden al eens een opleidingsprogramma bij UGBS gevolgd. Het leuke aan zo’n opleiding is dat ik een stap terug moet doen en vanuit een theoretisch kader naar strategische vraagstukken ga kijken. Een waardevolle oefening en heerlijk om actuele kwesties vanuit de volle breedte van het zorgveld te benaderen en weer die helikopterview te omarmen.’

De visie van Martin richt zich met name op het integraal kijken naar gezondheid en welzijn en de brede ontwikkelingen en behoeften in de samenleving daar een plek in geven. ‘Een ontwikkeling die we nu bijvoorbeeld zien, is dat ouderen langer thuis blijven wonen. Of regio’s waar kinderen en volwassenen minder sporten en/of ongezonder eten dan in de rest van Nederland. De oplossing om de druk op de gezondheidszorg in de toekomst te beperken, ligt voor een groot deel hier. Alles wijst erop dat we vanuit een integraal systeem moeten denken, waarin ook omgevings- en socio-economische factoren een rol spelen. Denk aan de samenhang tussen leeftijd, opleidingsniveau, inkomen, eetgewoontes en beweging.’

Toekomst zorg en welzijn gebaseerd op preventie

Preventie is volgens Martin het antwoord op meerdere vraagstukken in de zorg: ‘Als we gezondheid vanuit een systeem of keten benaderen, worden we gedwongen naar de bron te kijken en problemen bij de wortel aan te pakken. Preventie dus, en preventie gaat niet direct over zorg, maar onder andere over gezond leven en onderwijs. Dit klinkt heel leuk, maar hoe richten we het stelsel dusdanig in? Daarvoor is het goed om ook internationaal te kijken: hoe wordt preventie in het (zorg)systeem ingebouwd in het buitenland? Kunnen wij bestaande methoden verder vormgeven en implementeren? Er zijn diverse voorbeeldprojecten waarin de zorg is ingeregeld in de wijk – tevens mét en door de mensen uit de wijk – en daarmee goed inspeelt op de belangen in de maatschappij.’

En deze regionale aanpak biedt mogelijkheden: ‘Op wijkniveau kunnen we welzijn en zorg laagdrempelig aanbieden en nieuwe methoden uitproberen om zo stap voor stap beter aan te sluiten op maatschappelijke behoeften, waarbij het essentieel is om flexibel aan te sluiten op de specifieke behoeften van verschillende regio’s.’

Financiën geen beperkende factor

Hoewel deze idealen lijken te botsen met de toegenomen risico’s in de bedrijfsvoering van de zorg, denkt Martin vooral in mogelijkheden: ‘De toenemende krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel is één van de grootste bottlenecks en de zorgkosten nemen een steeds grotere hap uit de overheidsbegroting’. Het moet overduidelijk anders, maar de discussie begint bij wat we willen bereiken en wat we belangrijk vinden. Natuurlijk is een financieel kader van belang, maar hier begint het gesprek niet.’

Tijdens de Executive MBA Health wil Martin meer inzicht krijgen in ondersteunende financieringssystemen: ‘Ik wil de voor- en nadelen van de verschillende systemen begrijpen en een goede afweging kunnen maken. Dit begint bij theoretische verdieping en reflectie op de maatschappij; vanuit die kaders kun je een vertaalslag naar de praktijk maken. De opleiding geeft mij de kans hierover in discussie te treden met kritische vakgenoten die de realiteit kennen. Zo zetten we samen een nieuwe stap richting een integraal zorgsysteem.’

De Executive MBA Health start in september 2021. Ontdek meer over het programma

Laatst gewijzigd:21 mei 2021 15:14

Meer nieuws

 • 05 december 2022

  Frans J. Sijtsma nieuwe directeur Agricola School

  Op voordracht van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is dr. Frans J. Sijtsma per 1 februari 2023 aangesteld als wetenschappelijk directeur van de Rudolf Agricola School for Sustainable Development. Het gaat om een...

 • 29 november 2022

  Wetenschapswinkels: een brug tussen universiteit en samenleving

  Een wetenschapswinkel. Wat koop je daar? Een broodje kennis? Een wisdom-smoothie? Bacteriën op bestelling? Het aanbod van wetenschapswinkels is niet voor iedereen even duidelijk. Terwijl ze zo belangrijk zijn - voor samenleving, onderzoeker en...

 • 21 september 2022

  CvB trots op nationale aandacht Feringa’s ‘Alledaagse Moleculen’

  Afgelopen week overhandigden Ben Feringa en Anouk Lubbe het eerste exemplaar van hun boek Alledaagse Moleculen aan minister Robbert Dijkgraaf. Het College van Bestuur is bijzonder trots op dit initiatief, dat landelijk aandacht kreeg. Het CvB is er...