Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School

Huib Cense MD PhD benoemd tot bijzonder hoogleraar Health System Innovation

03 maart 2022
Huib Cense
Huib Cense

Huib Cense, docent in de academische leergang Strategisch Leiderschap voor Medisch Specialisten van UGBS, is benoemd tot bijzonder hoogleraar Health System Innovation aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) van de RUG. Hij is zowel aangesteld bij de vakgroep Operations van de FEB als bij het UMCG.

Als hoogleraar zal Cense een bijdrage leveren aan het wetenschappelijke en beleidsmatige debat over het realiseren van een duurzaam gezondheidssysteem in Nederland en specifiek in het Noorden. Dit geldt zowel voor beleid op regionaal niveau als voor beleid op het niveau van organisaties. Ook de verkenning van (blended) digitale gezondheidstechnologie als onderdeel van een duurzaam zorgstelsel is als een belangrijk onderdeel van zijn onderzoek.

Huib Cense is chirurg in het Rode kruis Ziekenhuis Beverwijk en NoordWest Ziekenhuisgroep te Alkmaar en Den Helder, opleider voor de opleidingsassistenten chirurgie (Aios) en medisch manager van de afdeling chirurgie van het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk. Daarnaast is hij bestuurslid van de DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing) en de Nederlandse vertegenwoordiger voor de UEMS (European Union of Medical Specialists).

Als vice-voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten was Cense voorzitter van de schrijfgroep van het visiedocument 'Medisch Specialist 2025'. Ook is hij betrokken bij de gezondheidsprogramma's van de UGBS. Met deze ervaringen kan Cense een belangrijke bijdrage leveren aan het onderwijs over en onderzoek naar zorgmanagement en innovatie.

De leerstoel Health System Innovation is ingesteld door de C.R. Rao Foundation.

Laatst gewijzigd:07 maart 2022 15:13

Meer nieuws

 • 13 oktober 2023

  Moniek Tromp benoemd tot Captain of Science van de Topsector Chemie

  Prof. dr. Moniek Tromp is door de minister van Economische Zaken en Klimaat benoemd tot Captain of Science van de topsector Chemie. Zij is per 1 juli 2023 de opvolger van prof. dr. ir. Bert Weckhuysen van de Universiteit Utrecht.

 • 12 september 2023

  Kunst in tijden van AI

  Leonardo Arriagada Beltran verrichtte zijn promotieonderzoek op het raakvlak van computergegenereerde kunst en kunstmatige intelligentie, een technologie die voortdurend in ontwikkeling is. Op 21 september a.s. verdedigt hij zijn proefschrift....

 • 28 augustus 2023

  Harish Vedantham en Casper van der Kooi genomineerd voor Wetenschapstalent 2023.

  Harish Vedantham en Casper van der Kooi zijn door New Scientist genomineerd voor Wetenschapstalent 2023. De verkiezing is bedoeld om jonge wetenschappers en hun onderzoek een podium te geven.