Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Business School

Lifelong learning

Huib Cense MD PhD benoemd tot bijzonder hoogleraar Health System Innovation

03 maart 2022
Huib Cense
Huib Cense

Huib Cense, docent in de academische leergang Strategisch Leiderschap voor Medisch Specialisten van UGBS, is benoemd tot bijzonder hoogleraar Health System Innovation aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) van de RUG. Hij is zowel aangesteld bij de vakgroep Operations van de FEB als bij het UMCG.

Als hoogleraar zal Cense een bijdrage leveren aan het wetenschappelijke en beleidsmatige debat over het realiseren van een duurzaam gezondheidssysteem in Nederland en specifiek in het Noorden. Dit geldt zowel voor beleid op regionaal niveau als voor beleid op het niveau van organisaties. Ook de verkenning van (blended) digitale gezondheidstechnologie als onderdeel van een duurzaam zorgstelsel is als een belangrijk onderdeel van zijn onderzoek.

Huib Cense is chirurg in het Rode kruis Ziekenhuis Beverwijk en NoordWest Ziekenhuisgroep te Alkmaar en Den Helder, opleider voor de opleidingsassistenten chirurgie (Aios) en medisch manager van de afdeling chirurgie van het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk. Daarnaast is hij bestuurslid van de DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing) en de Nederlandse vertegenwoordiger voor de UEMS (European Union of Medical Specialists).

Als vice-voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten was Cense voorzitter van de schrijfgroep van het visiedocument 'Medisch Specialist 2025'. Ook is hij betrokken bij de gezondheidsprogramma's van de UGBS. Met deze ervaringen kan Cense een belangrijke bijdrage leveren aan het onderwijs over en onderzoek naar zorgmanagement en innovatie.

De leerstoel Health System Innovation is ingesteld door de C.R. Rao Foundation.

Laatst gewijzigd:07 maart 2022 15:13

Meer nieuws

 • 21 september 2022

  CvB trots op nationale aandacht Feringa’s ‘Alledaagse Moleculen’

  Afgelopen week overhandigden Ben Feringa en Anouk Lubbe het eerste exemplaar van hun boek Alledaagse Moleculen aan minister Robbert Dijkgraaf. Het College van Bestuur is bijzonder trots op dit initiatief, dat landelijk aandacht kreeg. Het CvB is er...

 • 04 juli 2022

  Onderzoek naar de toerist als Antarctisch ambassadeur

  Dr. Annette Scheepstra van het Arctisch Centrum van de RUG, onderdeel van de Faculteit der Letteren, gaat onderzoek doen naar toerisme op Antarctica en de toerist als Antarctisch ambassadeur. Zij krijgt hiervoor financiële steun van 1 miljoen euro...

 • 12 mei 2022

  KNAW benoemt twee hoogleraren RUG tot lid

  Maria Loi en Dirk Slotboom van de Faculteit Science and Engineering zijn door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) benoemd tot lid.