Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's PE-aanbod voor Accountants

PE-cursus: NOCLAR, NV COS 2400 en NV COS 4410 |6|

noclar

In de combinatie van de algemene controle- en adviespraktijk en de activiteiten op het gebied van administratieve dienstverlening zijn standaard 2400 (opdrachten tot beoordeling van historische financiële informatie) en standaard 4410 (samenstellingsopdrachten) relevant. Standaarden worden met een zekere regelmaat herzien en dit geldt met name voor standaard 4410. Daarbij is ook de ontwikkeling van het model van NOCLAR van belang.

PE-cursus: NOCLAR

Tijdens deze cursusdag worden specifieke vraagstukken ten aanzien van de uitvoering van beoordelingsopdrachten en samenstellingsopdrachten onder de loep genomen. Daarbij wordt vanuit een korte schets van de basis onder de regelgeving ingezoomd op praktische vraagstukken. Er zal worden ingegaan op de eigen vraagstukken die onder de aanwezige cursisten leven.

Specifieke thema’s die onder meer aan de orde komen, zijn:
  • Het niveau van zekerheid en het verwachtingspatroon bij de cliënt en andere belanghebbenden (financiërs).
  • Het rationele doel ten aanzien van de acceptatie van beoordelings- en samenstellingsopdrachten.
  • Het belang van niet-financiële informatie.
Vakgebieden:
  • Audit
  • Ethiek en Gedrag
  • Wet- en regelgeving

Het door de NBA geïntroduceerde NOCLAR-model (dat voorheen onderdeel was van de in verplichte cursussen inzake fraude) zal tijdens deze cursus kort worden toegelicht. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij het moreel intervisie model. In een interactieve sessie worden ethische dilemma’s besproken, teneinde inzicht te verschaffen in de wijze waarop mensen (dus ook accountants en hun cliënten) hun keuzes maken.

Ook zal gebruik worden gemaakt van Mentimeter, waarmee de cursisten worden uitgenodigd om te participeren. Hierdoor ontstaat een levendige en interactieve sessie. Dat betekent dat tijdens de cursus het gebruik van de mobiele telefoon zelf gewenst is.


Praktische info

  • Doelgroep: Extern/openbaar accountants
  • Datum: op aanvraag
  • Duur: 6 lesuren excl. pauze            
  • Docenten: Prof. dr. D.A. de Waard RA MA (RUG)

Meer informatie?

Heeft u interesse in het PE-programma? Neem gerust contact op met de programmamanager.

Angela Sap

Angela Sap

T: (+31) 06 31 98 67 30
E: a.sap rug.nl

Laatst gewijzigd:02 augustus 2023 11:21