Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's Managementprogramma industrie en bouw Noord

Veelgestelde vragen

Kom ik in aanmerking voor deelname aan het managementprogramma?

Antwoord

Om deel te kunnen nemen aan het programma hoort u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent een manager met een (toekomstige) eindbeslissende positie, zoals lid van het managementteam (MT), CEO of Algemeen directeur bij een middelgrote organisatie uit een industriële profit sector of uit de bouwnijverheid.
 • U heeft minimaal 5 jaar leidinggevende werkervaring.
 • Uw bedrijf is gevestigd in één van de drie noordelijke provincies: Groningen, Drenthe of Friesland
 • Uw bedrijf heeft minimaal 25 medewerkers in dienst.
Hoe ziet de aanmeldprocedure eruit?

Antwoord

 1. Invullen inschrijfformulier van uw provincie en, zo nodig, indienen subsidieaanvraag bij uw provincie (Let op: uw eigen verantwoordelijkheid. Meer informatie)
 2. Ondertekenen en terugsturen inschrijfformulier.
 3. Ontvangst van de factuur van de Rijksuniversiteit Groningen.
 4. Factuur betalen.

Hiermee is de aanmeldprocedure afgerond. Daarna zult u de volgende stappen doorlopen:

 1. Invullen nulmeting voor scan managementkwaliteit (door u en (een deel van) uw medewerkers).
 2. Ontvangst resultaten scan.
 3. Start programma en online afspraak over resultaten scan managementkwaliteit.
 4. Einde programma.
 5. Metingen voor tussen- en eindscan managementkwaliteit (op dezelfde manier als de nulmeting, zie stap 1). Ongeveer 6 maanden en 1 jaar na het programma.
Tot wanneer kan ik mij aanmelden?

Antwoord

U kunt zich aanmelden tot 1 februari 2024.

Mocht u zich na deze datum willen aanmelden, neem dan contact op met Expertisecentrum In the LEAD via: inthelead rug.nl.

Wanneer gaat het programma van start?

Antwoord

Het programma gaat 1 maart 2024 van start. Bekijk hier een overzicht van de bijeenkomsten.

Hoe lang duurt het programma?

Antwoord

Het programma duurt 5 maanden met 1 collectieve bijeenkomst per maand. Daarnaast ontvangt u gedurende het gehele programma ondersteuning van een topstudent van de RUG. In de zomervakantie vinden geen bijeenkomsten plaats.

Wat zijn de kosten van het programma?

Antwoord

De effectieve kosten van het programma bedragen € 4.475 (excl. BTW). We spreken over een effectieve prijs, omdat ons programma gesteund wordt door de 3 noordelijke provincies. De wijze waarop verschilt echter per provincie.
Kijk bij uw provincie om te zien hoe de effectieve prijs voor u tot stand komt.

 • Provincie Drenthe

  De provincie Drenthe heeft ons programma voor Drentse deelnemers gesubsidieerd via voorfinanciering. Hierdoor krijgt u een factuur voor € 4.475 (excl. BTW). U dient het volledige bedrag in één keer te voldoen. • Provincie Groningen

  De helft van de programmakosten worden gesubsidieerd door de provincie Groningen via de Groninger Ondernemersregeling. U krijgt van ons een factuur voor de totale programmakosten à € 8.950 (excl. BTW) en u kunt voor de helft hiervan subsidie aanvragen via de Ondernemersregeling. Hierdoor komen de effectieve programmakosten op € 4.475 (excl. BTW).

  U bent zelf verantwoordelijk voor de subsidieaanvraag. Op de website van de provincie Groningen kunt u nagaan of u aan de subsidievoorwaarden voldoet, hoe de aanvraagprocedure verloopt en welke documenten u dient in te leveren.

  LET OP: Voor de provincie Groningen geldt (onder andere) dat u niet eerder dan 4 weken vóór ontvangst van de aanvraag verplichtingen mag zijn aangegaan. U dient dus binnen vier weken na het ondertekenen van het inschrijfformulier de subsidieaanvraag te doen. NB: het inschrijfformulier dient als offerte voor het managementprogramma. Dien deze samen met de ontvangstbevestiging in, naast andere verplichte documentatie (zie hiervoor de website van de voucherregeling). • Provincie Friesland

  De helft van de programmakosten worden gesubsidieerd door de provincie Friesland via de voucherregeling MKB Fryslân 2023. U krijgt van ons een factuur voor de totale programmakosten à € 8.950 (excl. BTW) en u kunt voor de helft hiervan subsidie aanvragen via de voucherregeling. Hierdoor komen de effectieve programmakosten op € 4.475 (excl. BTW).

  U bent zelf verantwoordelijk voor de subsidieaanvraag. Op de website van SNN kunt u nagaan of u aan de subsidievoorwaarden voldoet, hoe de aanvraagprocedure verloopt en welke documenten u dient in te leveren.

  LET OP: Voor de provincie Friesland geldt (onder andere) dat er nog geen contracten mogen zijn aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag (dit houdt in dat u offertes nog NIET hebt ondertekend). U dient dus vóór het ondertekenen en terugsturen van het inschrijfformulier de subsidieaanvraag bij SNN in te dienen. De datum van ondertekenen moet minstens 1 dag na datum van subsidieaanvraag liggen.
  NB: het inschrijfformulier dient als offerte voor het managementprogramma. Dien deze samen met de brochure van het programma in, naast andere verplichte documentatie (zie hieronder + de website van de voucherregeling).

U heeft de volgende documenten nodig voor de subsidieaanvraag:

1. Een inschrijfformulier Friesland. Het inschrijfformulier dient als offerte voor het programma. Het is belangrijk dat u dit inschrijfformulier volledig invult maar nog niet ondertekent op blz. 2 & 3(!).

2. De brochure van het programma. Samen met het inschrijfformulier dient dit als informatie voor de behandelaar.

3. Een projectomschrijving/ projectsamenvatting (max. 400 woorden). Het enige dat u nog moet doen is zelf een paragraaf toevoegen over het belang van het programma voor uw eigen onderneming en uw eigen redenen om het programma te volgen.

4. Kopie bankafschrift ter verificatie van uw bankrekeningnummer

5. Ondertekening aanvraag voor subsidie

6. Model MKB-toets

7. De-minimis verklaring

En indien uw aanvraag verloopt via een intermediair:

8. Machtigingsformulier intermediair

Documenten 5-8 zijn te downloaden onder ‘Benodigde downloads’ op de website van SNN.

NB. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de subsidieaanvraag. Bezoekt u a.u.b. van tevoren de website van SNN, om te controleren of u aan de subsidievoorwaarden voldoet, hoe de aanvraagprocedure verloopt en welke documenten u in moet dienen.

Hoe kan ik betalen?

Antwoord

U betaalt per factuur. U dient het volledige bedrag in een keer te voldoen. De provinciale bijdrage kunt u aanvragen via de website van uw provincie. Kijk hier voor de exacte regeling per provincie.

Wat is de wettelijke betalingstermijn?

Antwoord

De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn.

Is er sprake van een startgarantie?

Antwoord

Er is geen startgarantie, want we moeten voldoende deelnemers hebben om het programma te kunnen starten. Wij informeren u uiteraard tijdig, wanneer het programma geen doorgang kan vinden. In dat geval wordt het reeds betaalde lesgeld volledig en zo snel mogelijk teruggestort op uw rekening.

Mogen meerdere collega´s van mijn bedrijf deelnemen aan het programma?

Antwoord

Er kan helaas maar één manager van een bedrijf deelnemen aan het programma.

Een deelnemer is een manager met een (toekomstige) eindbeslissende positie, zoals MT-lid, CEO of Algemeen directeur met minimaal 5 jaar leidinggevende werkervaring.

Kan ik mij eventueel ook nog afmelden na inschrijving?

Antwoord

Mocht u uw deelname aan het programma willen annuleren dan gelden de volgende restituties:

 • Annulering van ten minste 12 weken voor aanvang van programma: 75% restitutie.
 • Annulering tussen 12 en 4 weken voor aanvang van het programma: 25% restitutie.
 • Annulering van minder dan 4 weken voor aanvang van programma: geen restitutie.

Alle annuleringen dienen te geschieden per aangetekende post.

Welke taal hanteert het programma?

Antwoord

Het programma wordt in het Nederlands aangeboden.

Wat is de gemiddelde tijdsinvestering per maand?

Antwoord

Tijdsinvestering per maand per deelnemer:

 • 1 collectieve bijeenkomst van 2 dagdelen: 8 uur
 • Opdrachten in een online omgeving: 4-6 uur
 • Individueel traject: gemiddeld 5 uur
Wat is het doel van het programma?

Antwoord

Het doel van het programma is het verbeteren van de managementkwaliteit in het Noorden.

Het programma biedt u relevante bedrijfskundige inzichten en praktische managementtools om uw bedrijf te verbeteren op strategie, talentmanagement en het meten van prestaties en u krijgt inzicht in hoe u als manager verandering intern kunt leiden. Het programma bevat:

 • 5 collectieve bijeenkomsten verzorgd door inspirerende sprekers uit de wetenschap en praktijk.
 • Tijdens deze bijeenkomsten ruimte voor reflectie, sparren en doorpraten met collega-managers in kleine groepen onder begeleiding van een ervaren gespreksleider.
 • Individuele scan van uw managementkwaliteit (inclusief benchmark). Voor de start én na afloop van het programma krijgt u inzicht in de status en verbeterpunten van de managementkwaliteit binnen uw bedrijf.
 • Ondersteuning van een toptalent van de RUG. Onder begeleiding van een ervaren RUG-docent neemt deze student u tijd uit handen door samen met u te werken aan een verbeterplan op een door u aangedragen vraagstuk.
 • Noordelijk netwerk. In het programma is expliciet ruimte voor het inhoudelijk sparren met elkaar. Daarnaast delen aansprekende ondernemers uit het Noorden hun ervaringen.


Bekijk de programmawebsite

Wat is de opzet van het managementprogramma?

Antwoord

Het managementprogramma heeft een collectief en een individueel traject en doorloopt 5 maanden.

Het collectieve traject bestaat uit 5 collectieve bijeenkomsten. Tijdens deze dagen worden 4 modules behandeld: strategisch management, talentmanagement, prestatiemanagement en verandermanagement. Elke module begint met praktijkgerichte en interactieve colleges in een groep van ongeveer 25 managers van een ervaren docent. Deze colleges worden gevolgd met inspirerende verhalen van ervaren ondernemers uit het Noorden. U krijgt van de docent een opdracht, die is gericht op toepassing van het geleerde in uw praktijk. U maakt de opdracht tussen de bijeenkomsten door in een online omgeving. De eerstvolgende collectieve bijeenkomst start met een sessie ‘Reflecteren op Leren’. In kleine groepen van ongeveer 5 managers reflecteert u op de opdrachten en de toepassing van de opgedane kennis in uw praktijk. U zult in deze sessies in kleine kring sparren en doorpraten met collega-managers en heeft tijd om uit de waan van de dag te stappen en stil te staan bij de toekomst van uw bedrijf. Dit gebeurt onder begeleiding van een ervaren gespreksleider.

Het individuele traject start na de eerste collectieve bijeenkomst en is doorlopend over de duur van het programma. Dit traject is zo opgezet dat er ruimte is voor maatwerk. De focus van het traject is individuele ontwikkeling op het gebied van management. U krijgt individuele ondersteuning van een talentvolle student, die samen met u werkt aan een verbeterplan op een door u aangedragen managementvraagstuk. De student staat onder begeleiding van een ervaren docent van de RUG.

Welke leervormen kan ik verwachten tijdens het programma?

Antwoord

In een groep van ongeveer 25 managers krijgt u colleges van ervaren docenten met wetenschappelijke achtergrond en praktijkervaring over managementpraktijken en leiderschap. Dit wordt aangevuld met inspirerende lezingen van ervaren ondernemers uit het Noorden, die hun ervaringen met u delen. U maakt opdrachten in een online omgeving. In kleine groepen van ongeveer 5 managers reflecteert u op de opdrachten en de toepassing van de opgedane kennis in uw praktijk. U zult in deze sessies in kleine kring sparren en doorpraten met collega-managers. Dit gebeurt onder begeleiding van een ervaren gespreksleider.

Daarnaast krijgt u individuele ondersteuning op maat van een topstudent van de RUG. Deze student zal samen met u werken aan een verbeterplan op een door u aangedragen managementvraagstuk. De student staat onder begeleiding van een ervaren docent van de RUG.

Hoe wordt mijn managementkwaliteit gemeten en hoe wordt de impact van mijn deelname op mijn managementkwaliteit gemeten?

Antwoord

Om uw managementkwaliteit te meten wordt er voorafgaand aan het programma een nulmeting gedaan door middel van vragenlijsten. Met deze nulmeting wordt de huidige staat van management binnen uw bedrijf in kaart gebracht. Ook wordt er gevraagd naar uw gedrag en stijl als leider. Ook medewerkers worden gevraagd een vragenlijst in te vullen. Deze nulmeting geeft een scan van uw managementkwaliteiten. De managementkwaliteit binnen uw bedrijf wordt ook afgezet tegen het gemiddelde in (Noord-)Nederland. De uitkomsten van de scan ontvangt u via de mail. We bespreken de uitkomsten van de scan graag met u in een online meeting na de start van het programma, zodat u weet waar voor u en uw bedrijf de ontwikkelpunten liggen.

Vervolgens wordt aan het eind van het programma een soortgelijke meting gedaan om te kijken of er op de korte termijn al verbeteringen in de managementkwaliteit te zien zijn. Na ongeveer een jaar zullen we u opnieuw benaderen met een meting om te kijken of de verbeteringen op de lange termijn ook nog zichtbaar zijn. Na deze laatste meting ontvangt u opnieuw een scan van ons, waarin we de uitkomsten vergelijken met de scan die voorafgaand aan het programma is uitgevoerd.

Met uw toestemming worden de data uit de vragenlijsten gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Deze data worden vertrouwelijk behandeld en zijn uitsluitend toegankelijk voor de betrokken wetenschappers. Data worden alleen gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. In wetenschappelijke publicaties zal data nooit herleidbaar zijn tot individuen.

Welke wetenschappelijke onderzoeken tonen het verband aan tussen managementkwaliteit en bedrijfsprestaties?

Antwoord

In 2019-2021 heeft expertisecentrum In the LEAD van de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met het CBS en op aanvraag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, onderzoek gedaan naar de managementkwaliteit in Nederland. Daaruit blijkt dat er een sterk verband is tussen de managementkwaliteit en prestaties van industriële bedrijven. Een hoge kwaliteit van het management gaat vaak samen met een hoge productiviteit en meer internationale activiteiten van het bedrijf. Daarom heeft expertisecentrum In the LEAD van Rijksuniversiteit Groningen dit unieke managementprogramma ontwikkeld.

Lees meer:

 • “[..] [E]en verschuiving van de kwaliteit van managementpraktijken van het gemiddelde bedrijf in Nederland naar het niveau van het gemiddelde Zweedse of Duitse bedrijf […] gaat [gepaard] met een vier procent hogere omzet per werknemer en een zeven procent hogere winst per werknemer.” (Dieteren et al, 2018, p.416)

  Dieteren, J., J. Groenewegen, S. Hardeman, H. Garretsen, L. de Haan, & J.I. Stoker (2018), Managementkwaliteit in Nederland gemeten, Economisch-Statistische Berichten.
Door wie is het programma ontwikkeld?

Antwoord

Hoogleraren Janka Stoker en Harry Garretsen aan de Rijksuniversiteit Groningen hebben het programma ontwikkeld met de steun van de drie noordelijke provincies en in samenwerking met noordelijke ondernemers. Janka Stoker en Harry Garretsen zijn beiden directeur van expertisecentrum In the LEAD dat ondersteuning biedt aan strategische leiders met behulp van wetenschappelijke inzichten.

Zij combineren de visies van economen, leiderschaps- en managementwetenschappers om een allround advies te leveren en houden altijd rekening met de sociale context. Meer info over In the LEAD op: www.rug.nl/inthelead

Ik heb een andere vraag

Staat uw vraag hier niet tussen? Expertisecentrum In the LEAD staat u graag te woord via inthelead rug.nl of +31 (0)6 31 98 65 85.

» Meer weten over dit onderwerp? Ontvang de gratis whitepaper over de relatie tussen managementkwaliteit en bedrijfsprestaties:

Laatst gewijzigd:21 december 2023 11:22