Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's Duurzaamheid | 6 keuzemodules

Verslaggeving: Transparantie over duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie

Module 3 | Online collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage
Online Collegereeks Duurzaamheid

In deze derde module uit de Online collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage van UGBS en NBA Opleidingen wordt inzicht gegeven in (1) de Corporate Sustainability Reporting Directive en de Europese Sustainability Reporting Standaarden en andere meest actuele ontwikkelingen op het gebied van niet-financiële verslaggeving, en (2) op een praktische manier inzicht gegeven in hoe u een goede rapportage kunt opstellen.

Data en tijden:

 • Donderdag 5 oktber 2023, 15.00-17.00
 • Donderdag 12 oktober 2023, 15.00-17.00

Locatie: online
Tarief: € 400 (€ 400 korting als u de gehele reeks van 6 modules kiest)
PE: 4 uren

De module wordt verzorgd door kerndocenten uit de praktijk en met rijke ervaring op het onderwerp. Tijdens de twee sessies wordt het onderwerp verdiept en praktisch gemaakt. Naast de sessies bestaat het lesmateriaal uit literatuur en korte webcasts per onderwerp, ter inleiding. Voor het volgen van de module is geen voorkennis nodig.

Voldoet aan het verplichte PE-onderwerp Duurzaamheid voor accountants 2023

» Of neem contact op voor meer informatie

» Benieuwd naar ervaringen van eerdere deelnemers?

Over de gehele Online Collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage

Wordt u als professional steeds meer geconfronteerd met duurzaamheid in uw eigen organisatie of bij uw klant? De ontwikkelingen rondom wetgeving over duurzaamheid en de transparantie daarover gaan erg snel: de Corporate Sustainability Reporting Directive is inmiddels een feit en de eerste standaarden zijn gepubliceerd. Actuele kennis en praktische tools rond duurzaamheidsmanagement en -rapportage zijn onmisbaar.

De University of Groningen Business School (UGBS) biedt in samenwerking met NBA Opleidingen een zestal online modules over verschillende aspecten van duurzaam ondernemen, die u achtereenvolgens of in een selectie volgt. Interactief en met aandacht voor belangrijke ontwikkelingen, het sturen op deze aspecten maar ook het vertalen hiervan naar een transparante rapportage, zoals over duurzaamheid, CO2 en duurzame investeringen. Voor het volgen van de modules is geen voorkennis nodig.

Waarom

De Corporate Sustainability Reporting Directive is door het Europees Parlement en de Raad goedgekeurd en de eerste Europese sustainability reporting standaarden zijn gepubliceerd. Dit heeft niet alleen impact op de rapportage door ondernemingen, maar heeft ook consequenties voor de inbedding van duurzaamheid in de organisatie. Van grote en beursgenoteerde ondernemingen wordt verwacht dat zij transparant zijn over hun strategie, beleid, management en prestatie met betrekking tot duurzaamheid. De (Europese) wet- en regelgeving met betrekking tot verschillende aspecten van duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie zal zich blijven uitbreiden om uiteindelijk een duurzaam Europa te bereiken in 2050. Dit raakt uiteindelijk de gehele keten van ondernemers, inclusief de kleine ondernemers. Ook is er vanuit de ontwikkelingen rondom duurzame financiering en investering meer aandacht voor rol van banken, verzekeraars en investeerders.

Ondanks de vele uitdagingen op korte termijn neemt het besef dat duurzaam ondernemen relevant is voor het bedrijfsmodel van de onderneming op lange termijn steeds meer toe. Het leveren van langetermijnwaardecreatie voor meerdere stakeholders wordt gekoppeld aan de maatschappelijke uitdagingen op economisch, milieu en sociaal gebied. Er ontstaan voor organisaties risico’s, maar ook kansen. De rol van de accountant, extern, intern, in business en bij de overheid verandert nu informatie over economische, sociale en milieu-aspecten een grotere rol gaat spelen. De commissaris krijgt een grotere rol in het toezicht op de kwaliteit van niet-financiële informatie en er komt verplichte assurance bij duurzaamheidsinformatie.  

De UGBS biedt in samenwerking met NBA Opleidingen een uniek online programma om uw kennis te verdiepen op het gebied van duurzaam ondernemen en langetermijnwaardecreatie op economisch, milieu en sociaal gebied. Hierbij gaan we in op relevante ontwikkelingen, het intern sturen op deze aspecten, maar ook op de controlepraktijk en het vertalen van deze aspecten naar een transparante rapportage, zoals over CO2 en duurzame investeringen.

Voor wie

Deelnemers zijn werkzaam als:

 • externe accountant
 • accountant in business
 • overheidsaccountant
 • auditor
 • controller
 • financieel professional
 • M&A professional
 • risk management professional
 • professional met een toezichthoudende rol
 • bestuurder
 • investeerder
 • asset manager
 • analist
 • duurzaamheidmanager
 • duurzaamheidsauditor
 • (MKB) ondernemer
 • Communicatieprofessional bezig met duurzaamheidsverslaggeving

Inhoud module 3 | Transparantie over duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie

 • Sessie 1: Wet- en regelgeving niet-financiële verslaggeving: We gaan onder andere in op de Wet niet-financiële verslaggeving/corporate sustainability reporting directive (CSRD), de indicatoren conform de EU Taxonomie, International Sustainability Standards Board (IFRS Foundation), Global Reporting Initiative, Task Force Climate Related Financial Disclosures, ‘core and more’ verslaggeving.

  prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en Arjan Bouwmeester (Deloitte/RUG)

 • Sessie 2: Rapporteren over duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie: Hoe richt u een goed rapportageproces in? Hoe voertu een materialiteitsproces uit? Welke informatie is relevant en hoe kunt u praktisch omgaan met het spanningsveld tussen ‘compliance’ en het vasthouden van de eigen storyline? Aan de hand van voorbeelden van ‘good practices’ wordt inzicht gegeven hoe u op een goede manier kunt rapporteren over uw missie, strategie, bedrijfsmodel en prestaties in een omgeving die snel verandert.

  prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en Didi Hoezen MSc (2BHonest)

Leerdoel

 • Actuele kennis over wet- en regelgeving over het rapporteren over duurzaamheid en de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van niet-financiële verslaggeving
 • Kunt u bepalen welke informatie relevant is om over te rapporteren en met welke diepgang
 • Heeft u inzicht in hoe u uw eigen verhaal kunt vertellen over langetermijnwaardecreatie in een snel veranderende omgeving
 • Heeft u aanknopingspunten voor het geïntegreerd rapporteren over uw missie, strategie, bedrijfsmodel en prestaties in overeenstemming met de CSRD
 • Heeft u aanknopingspunten voor ‘best practices’ en vergelijkingen met peers
 • Heeft u inzicht in praktische tools om direct aan de slag te gaan met het rapporteren over duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie en het inrichten van goede verslaggevingsprocessen
 • Nieuwe expertise wordt aangeboden vanuit wetenschap en praktijk

Over de docenten

prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA
Nancy Kamp

Prof. dr. A.E.M. (Nancy) Kamp-Roelands RA MA
programmadirecteur

Nancy is bijzonder hoogleraar niet-financiële verslaggeving, integrated reporting en assurance aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nancy was tussen 2000-2013 en 2016-2021 werkzaam bij EY. Sinds 1992 is zij werkzaam op het snijvlak van het ontwikkelen van (internationale) standaarden op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving, integrated reporting en assurance, clientwerk, onderzoek en doceren. Zij was betrokken bij de oprichting van de International Integrated Reporting Council en was als deputy director van de International Auditing and Assurance Standards Board de initiator voor het project Assurance bij Emerging Forms of External Reporting.

Didi Hoezen MSc

Didi Hoezen MSc

Didi Hoezen is Managing director en eigenaar van 2BHonest. Ze heeft 18 jaar ervaring op het gebied van sustainability management, reporting en assurance bij o.a. EY en KPMG. Vanuit 2Bhonest adviseert ze nu bedrijven rondom vraagstukken zoals duurzaam inkopen, risicomanagement, circulaire dashboard, carbon footprints, stakeholder engagement, geïntegreerde verslaggeving en assurance. 2BHonest zet papieren adviezen om in gerichte acties voor interne en externe stakeholders. Voor duurzame impact en een tastbaar resultaat.

Arjan Bouwmeester RA

Arjan Bouwmeester MSc RA

Director | Audit & Assurance | Sustainability | Registeraccountant bij Deloitte en docent ESG Assurance bij de RUG.

Contact

Heeft u verdere vragen over de modules of wilt u opleidingsadvies? Aarzel niet om contact met ons op te nemen:

Angela Sap

Angela Sap

Programmamanager
University of Groningen Business School

T: (+31) 050 36 37 297
E: a.sap rug.nl


Ook interessant voor u?


Opleiding ESG Reporting en Assurance van UGBS
Wilt u diepgaand expert worden in verslaggeving en assurance van niet-financiële informatie? Volg dan deze eenjarige opleiding Environmental, Social & Governance Reporting en Assurance.

Laatst gewijzigd:31 augustus 2023 11:54