Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Business School

Lifelong learning
Executive programma's Duurzaam Ondernemen | 6 keuzemodules

Transparantie over niet-financiële informatie en langetermijnwaardecreatie

Module 2 | Online collegereeks Duurzaam Ondernemen
Online Collegereeks Duurzaam Ondernemen

Het einde van het jaar en het begin van het jaar staan in het teken van jaarverslaggeving. In deze tweede module uit de Online collegereeks Duurzaam Ondernemen van UGBS en NBA wordt (1) inzicht gegeven in de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van niet-financiële verslaggeving, inclusief de nieuwe wetgeving vanuit de Europese Commissie, en (2) op een praktische manier inzicht gegeven in hoe u een kwalitatief verslag kunt opstellen.

Data en tijden:

 • Donderdag 23 september 2021, 15.00-17.00 | Donderdag 24 maart 2022, 15.00-17.00
 • Donderdag 30 september 2021, 15.00-17.00 | Donderdag 31 maart 2022, 15.00-17.00

Locatie: online
Tarief: € 400

De module wordt verzorgd door kerndocenten uit de praktijk en met rijke ervaring op het onderwerp. Tijdens de twee sessies wordt het onderwerp verdiept en praktisch gemaakt. Naast de sessies bestaat het lesmateriaal uit literatuur en korte webcasts per onderwerp, ter inleiding.

» Of neem contact op voor meer informatie

» Benieuwd naar ervaringen van eerdere deelnemers?

Over de gehele Online Collegereeks Duurzaam Ondernemen

Heeft u een belangrijke rol in het realiseren van de duurzaamheidsambities van uw organisatie of klant? En ligt daarbij de nadruk steeds meer op waardecreatie op de lange termijn en voor álle stakeholders? Daarbij zijn actuele kennis en praktische tools rond duurzaam ondernemen onmisbaar.

De University of Groningen Business School (UGBS) biedt in samenwerking met de NBA een zestal online modules over verschillende aspecten van duurzaam ondernemen, die u achtereenvolgens of in een selectie volgt. Interactief en met aandacht voor belangrijke ontwikkelingen, het sturen op deze aspecten maar ook het vertalen hiervan naar transparante rapportage, zoals over CO2 en duurzame investeringen.

Waarom

Ondanks de vele kortetermijnuitdagingen neemt het besef steeds meer toe dat duurzaam ondernemen relevant is voor de continuïteit van de onderneming op lange termijn. Er is meer aandacht voor het duidelijk formuleren van welke toegevoegde waarde de organisatie levert voor haar verschillende stakeholders, zowel op korte als lange termijn. Dit wordt gekoppeld aan de maatschappelijke uitdagingen op economisch, milieu en sociaal gebied. Er ontstaan risico’s voor organisaties, maar ook kansen.

De (Europese) wet- en regelgeving over verschillende aspecten van duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie breidt zich uit en raakt daarmee de gehele keten van organisaties, van toeleveranciers tot en met gebruiker. Het raakt ondernemers van groot tot klein. Ook is er vanuit de ontwikkelingen rondom duurzame financiering en investering meer aandacht voor de rol van banken, verzekeraars en investeerders. In deze dynamische omgeving is goede en betrouwbare informatie nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Uw rol verandert nu betrouwbare niet-financiele informatie over economische, sociale en milieu-aspecten een grotere rol gaat spelen in strategie, besluitvorming en verantwoording.

De UGBS biedt in samenwerking met NBA een uniek online programma om uw kennis te verdiepen op het gebied van duurzaam ondernemen en langetermijnwaardecreatie op economisch, milieu en sociaal gebied. Hierbij gaan we in op relevante ontwikkelingen, het intern sturen op deze aspecten, maar ook op de controlepraktijk en het vertalen van deze aspecten naar transparante rapportage, zoals over CO2 en duurzame investeringen.

Voor wie

Deelnemers zijn werkzaam als:

 • externe accountant
 • accountant in business
 • overheidsaccountant
 • auditor
 • controller
 • financieel professional
 • M&A professional
 • risk management professional
 • professional met een toezichthoudende rol
 • bestuurder
 • investeerder
 • asset manager
 • analist
 • duurzaamheidmanager
 • duurzaamheidsauditor
 • (MKB) ondernemer
 • Communicatieprofessional bezig met duurzaamheidsverslaggeving

Inhoud module 2

 • Sessie 1: Rapporteren over langetermijnwaardecreatie: Wat zijn duurzaamheidsverslaggeving en geïntegreerde verslaggeving en wat is een kwalitatief goed verslag? Aan de hand van voorbeelden van ‘good practices’ wordt inzicht gegeven hoe u op een goede manier kunt rapporteren over uw missie, strategie, bedrijfsmodel en prestaties in een omgeving die snel verandert.

  prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en Didi Hoezen MSc (2BHonest)
 • Sessie 2: Wet- en regelgeving niet-financiële verslaggeving: We gaan onder andere in op de Wet niet-financiële verslaggeving/corporate sustainability reporting directive, EU Taxonomie, IFRS Foundation, Global Reporting Initiative, ‘core and more’ verslaggeving. Welke informatie is relevant en hoe kunt u praktisch omgaan met het spanningsveld tussen ‘compliance’ en het vasthouden van de eigen storyline?

  prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en Marcus Looijenga MSc RA

Uw leerdoelen

Na afronding van deze module:

 • Kunt u bepalen welke informatie relevant is om over te rapporteren en met welke diepgang
 • Heeft u inzicht hoe u uw eigen verhaal kunt vertellen over langetermijnwaardecreatie in een snel veranderende omgeving
 • Kunt u geïntegreerd verslaggeven over uw missie, strategie, bedrijfsmodel en prestaties
 • Heeft u inzicht in manieren waarop u een geïntegreerd verslag kunt publiceren
 • Heeft u aanknopingspunten voor ‘best practices’ en vergelijkingen met peers
 • Heeft u kennis van de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van niet-financiële verslaggeving

Over de docenten

prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA
Nancy Kamp

Prof. dr. A.E.M. (Nancy) Kamp-Roelands RA MA - kerndocent

Nancy is bijzonder hoogleraar niet-financiële verslaggeving, integrated reporting en assurance aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nancy was tussen 2000-2013 en 2016-2021 werkzaam bij EY. Sinds 1992 is zij werkzaam op het snijvlak van het ontwikkelen van (internationale) standaarden op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving, integrated reporting en assurance, clientwerk, onderzoek en doceren. Zij was betrokken bij de oprichting van de International Integrated Reporting Council en was als deputy director van de International Auditing and Assurance Standards Board de initiator voor het project Assurance bij Emerging Forms of External Reporting.

Didi Hoezen MSc

Didi Hoezen MSc

Didi Hoezen is Managing director en eigenaar van 2BHonest. Ze heeft 17 jaar ervaring op het gebied van sustainability management, reporting en assurance bij o.a. EY en KPMG. Vanuit 2Bhonest adviseert ze nu bedrijven rondom vraagstukken zoals duurzaam inkopen, risicomanagement, circulaire dashboard, carbon footprints, stakeholder engagement, geïntegreerde verslaggeving en assurance. 2BHonest zet papieren adviezen om in gerichte acties voor interne en externe stakeholders. Voor duurzame impact en een tastbaar resultaat.

Marcus Looijenga MSc RA

Marcus Looijenga MSc RA

Marcus is director bij PwC op het vlak van niet-financiële en duurzaamheidsrapportering en assurance, docent aan de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van auditing en ESG assurance en lid van diverse werkgroepen op dit vakgebied.

Contact

Heeft u verdere vragen over de modules of wilt u opleidingsadvies? Aarzel niet om contact met ons op te nemen:

Angela Sap

Angela Sap

Programmamanager
University of Groningen Business School

T: (+31) 050 36 37 297
E: a.sap rug.nl


Ook interessant voor u?


Opleiding ESG Reporting en Assurance van UGBS
Wilt u diepgaand expert worden in verslaggeving en assurance van niet-financiële informatie? Volg dan deze eenjarige opleiding Environmental, Social & Governance Reporting en Assurance.

Laatst gewijzigd:19 oktober 2021 15:14