Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Business School

Lifelong learning
Executive programma's Duurzaamheid | 6 keuzemodules

Transparantie over niet-financiële informatie en langetermijnwaardecreatie

Module 3 | Online collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage
Online Collegereeks Duurzaamheid

Het einde van het jaar en het begin van het jaar staan in het teken van jaarverslaggeving. In deze derde module uit de Online collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage van UGBS en NBA Opleidingen wordt (1) inzicht gegeven in de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van niet-financiële verslaggeving, inclusief de nieuwe wetgeving vanuit de Europese Commissie, en (2) op een praktische manier inzicht gegeven in hoe u een kwalitatief verslag kunt opstellen.

Data en tijden:

 • Donderdag 6 oktober 2022, 15.00-17.00
 • Donderdag 13 oktober 2022, 15.00-17.00

Locatie: online
Tarief: € 400
PE: 4 uren

De module wordt verzorgd door kerndocenten uit de praktijk en met rijke ervaring op het onderwerp. Tijdens de twee sessies wordt het onderwerp verdiept en praktisch gemaakt. Naast de sessies bestaat het lesmateriaal uit literatuur en korte webcasts per onderwerp, ter inleiding. Voor het volgen van de module is geen voorkennis nodig.

» Of neem contact op voor meer informatie

» Benieuwd naar ervaringen van eerdere deelnemers?

Over de gehele Online Collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage

Wordt u als professional steeds meer geconfronteerd met duurzaamheid in uw eigen organisatie of bij uw klant? De ontwikkelingen rondom wetgeving over duurzaamheid en de transparantie daarover gaan erg snel. Actuele kennis en praktische tools rond duurzaamheidsmanagement en -rapportage z ijn onmisbaar.

De University of Groningen Business School (UGBS) biedt in samenwerking met NBA Opleidingen een zestal online modules over verschillende aspecten van duurzaam ondernemen, die u achtereenvolgens of in een selectie volgt. Interactief en met aandacht voor belangrijke ontwikkelingen, het sturen op deze aspecten maar ook het vertalen hiervan naar transparante rapportage, zoals over duurzaamheid, CO2 en duurzame investeringen. Voor het volgen van de modules is geen voorkennis nodig.

Waarom

De (Europese) wet- en regelgeving over verschillende aspecten van duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie wordt stricter en op meer ondernemingen van toepassing. Het raakt de gehele keten van organisaties, van toeleveranciers tot en met gebruiker. Het raakt ondernemers van groot tot klein. Ook is er meer regelgeving over duurzame financiering en investering en de aandacht van banken, verzekeraars en investeerders verschuift steeds meer naar de duurzame prestaties van ondernemingen. In deze dynamische omgeving is goede en betrouwbare informatie nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Uw rol verandert nu informatie over economische, sociale en milieu-aspecten een grotere rol gaat spelen in strategie, besluitvorming en verantwoording. Ook commissarissen krijgen een grotere rol in het toezicht op de kwaliteit van niet-financiële informatie en er komt verplichte assurance bij duurzaamheidsinformatie.

Deze ontwikkelingen leiden tot vragen als: Welke toegevoegde waarde levert uw onderneming of klant voor haar verschillende stakeholders, op korte en lange termijn? Wat zijn belangrijke maatschappelijke uitdagingen op economisch, milieu en sociaal gebied voor uw onderneming of klant? Tot welke risico's, zowel financieel als maatschappelijk leidt dit? Welke kansen biedt duurzaamheid? Hoe monitor je intern op duurzaamheidsprestaties? Hoe kun je daar transparant over rapporteren?

De UGBS biedt in samenwerking met NBA Opleidingen een uniek online programma om uw kennis te verdiepen op het gebied van duurzaam ondernemen en langetermijnwaardecreatie op economisch, milieu en sociaal gebied. Hierbij gaan we in op relevante ontwikkelingen, het intern sturen op deze aspecten, maar ook op de controlepraktijk en het vertalen van deze aspecten naar transparante rapportage, zoals over duurzaamheid in overeenstemming met de Europese regelgeving over Corporate Sustainability Reporting Directive, CO2 en duurzame investeringen.

Voor wie

Deelnemers zijn werkzaam als:

 • externe accountant
 • accountant in business
 • overheidsaccountant
 • auditor
 • controller
 • financieel professional
 • M&A professional
 • risk management professional
 • professional met een toezichthoudende rol
 • bestuurder
 • investeerder
 • asset manager
 • analist
 • duurzaamheidmanager
 • duurzaamheidsauditor
 • (MKB) ondernemer
 • Communicatieprofessional bezig met duurzaamheidsverslaggeving

Inhoud module 3 | Transparantie over niet-financiële informatie en langetermijnwaardecreatie

 • Sessie 1: Wet- en regelgeving niet-financiële verslaggeving: We gaan onder andere in op de Wet niet-financiële verslaggeving/corporate sustainability reporting directive (CSRD), de indicatoren conform de EU Taxonomie, International Sustainability Standards (IFRS Foundation), Global Reporting Initiative, Task Force Climate Related Financial Disclosures, ‘core and more’ verslaggeving.

  prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en Adrianca Mens MSc RA (BDO)

 • Sessie 2: Rapporteren over langetermijnwaardecreatie: Wat zijn duurzaamheidsverslaggeving en geïntegreerde verslaggeving en wat is een kwalitatief goed verslag? Welke informatie is relevant en hoe kunt u praktisch omgaan met het spanningsveld tussen ‘compliance’ en het vasthouden van de eigen storyline? Aan de hand van voorbeelden van ‘good practices’ wordt inzicht gegeven hoe u op een goede manier kunt rapporteren over uw missie, strategie, bedrijfsmodel en prestaties in een omgeving die snel verandert.

  prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en Didi Hoezen MSc (2BHonest)

Leerdoel

 • Actuele kennis over wet- en regelgeving over het rapporteren over duurzaamheid en de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van niet-financiële verslaggeving
 • Kunt u bepalen welke informatie relevant is om over te rapporteren en met welke diepgang
 • Heeft u inzicht in hoe u uw eigen verhaal kunt vertellen over langetermijnwaardecreatie in een snel veranderende omgeving
 • Kunt u geïntegreerd verslaggeven over uw missie, strategie, bedrijfsmodel en prestaties
 • Heeft u inzicht in manieren waarop u een geïntegreerd verslag kunt publiceren
 • Heeft u aanknopingspunten voor ‘best practices’ en vergelijkingen met peers
 • Heeft u inzicht in praktische tools om direct aan de slag te gaan met het rapporteren over duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie en het inrichten van goede verslaggevingsprocessen
 • Nieuwe expertise wordt aangeboden vanuit wetenschap en praktijk

Over de docenten

prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA
Nancy Kamp

Prof. dr. A.E.M. (Nancy) Kamp-Roelands RA MA - kerndocent

Nancy is bijzonder hoogleraar niet-financiële verslaggeving, integrated reporting en assurance aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nancy was tussen 2000-2013 en 2016-2021 werkzaam bij EY. Sinds 1992 is zij werkzaam op het snijvlak van het ontwikkelen van (internationale) standaarden op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving, integrated reporting en assurance, clientwerk, onderzoek en doceren. Zij was betrokken bij de oprichting van de International Integrated Reporting Council en was als deputy director van de International Auditing and Assurance Standards Board de initiator voor het project Assurance bij Emerging Forms of External Reporting.

Didi Hoezen MSc

Didi Hoezen MSc

Didi Hoezen is Managing director en eigenaar van 2BHonest. Ze heeft 17 jaar ervaring op het gebied van sustainability management, reporting en assurance bij o.a. EY en KPMG. Vanuit 2Bhonest adviseert ze nu bedrijven rondom vraagstukken zoals duurzaam inkopen, risicomanagement, circulaire dashboard, carbon footprints, stakeholder engagement, geïntegreerde verslaggeving en assurance. 2BHonest zet papieren adviezen om in gerichte acties voor interne en externe stakeholders. Voor duurzame impact en een tastbaar resultaat.

Adrianca Mens MSc RA

Adrianca Mens MSc RA

Adrianca Mens is sinds 2021 als docent Auditing met specialisatie ESG verbonden aan de Rijkuniversiteit van Groningen. Adrianca is registeraccountant en gespecialiseerd in audit en assurance en financiële en niet financiële informatie. Adrianca was één van de deelnemers aan de eerste editie van de opleiding ESG Reporting & Assurance en heeft deze destijds met succes afgerond.

Naast haar werkzaamheden op de universiteit is Adrianca werkzaam als partner Audit & Assurance/ESG bij BDO Audit & Assurance. Zij is in 2007 begonnen bij BDO na het afronden van haar studie Bedrijfskunde, Master Accounting & Control, aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Adrianca is binnen BDO één van de kartrekkers op het gebied van ESG en daarnaast actief in verschillende internationale stuur- en werkgroepen op het gebied van ESG Reporting & Assurance. Tevens is zij lid van de werkgroep ESG Assurance van de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants).

Contact

Heeft u verdere vragen over de modules of wilt u opleidingsadvies? Aarzel niet om contact met ons op te nemen:

Angela Sap

Angela Sap

Programmamanager
University of Groningen Business School

T: (+31) 050 36 37 297
E: a.sap rug.nl


Ook interessant voor u?


Opleiding ESG Reporting en Assurance van UGBS
Wilt u diepgaand expert worden in verslaggeving en assurance van niet-financiële informatie? Volg dan deze eenjarige opleiding Environmental, Social & Governance Reporting en Assurance.

Laatst gewijzigd:18 juli 2022 09:23