Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Business School

Lifelong learning
Executive programma's Duurzaamheid | 6 keuzemodules

Sustainable finance

Module 5 | Online collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage
Online Collegereeks Duurzaamheid

In het kader van het Europese programma over duurzame financiering is er veel wet- en regelgeving verschenen. Dit raakt niet alleen de financiële instellingen, maar ook de zakenpartners op het gebied van investering en financiering. Een door de EU uitgewerkte taxonomie moet zorgen dat duurzaamheid op een eenduidige manier wordt geïdentificeerd. De Sustainable Finance Disclosure Regulation heeft impact op financiële marktparticipanten. Ook financierings- en investeringsstromen zullen steeds meer richting duurzame economische activiteiten gaan. Dit heeft impact op de bedrijfsvoering in organisaties. Deze vijfde module uit de Online collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage van UGBS en NBA Opleidingen geeft inzicht in het web van wet- en regelgeving en de implicaties voor transparantie in jaarverslaggeving van zowel financiële instellingen als ondernemingen.

Data en tijden:

 • Donderdag 17 november 2022, 15.00-17.00
 • Donderdag 24 november 2022, 15.00-17.00

Locatie: online
Tarief: € 400
PE: 4 uren

De module wordt verzorgd door kerndocenten uit de praktijk en met rijke ervaring op het onderwerp. Tijdens de twee sessies wordt het onderwerp verdiept en praktisch gemaakt. Naast de sessies bestaat het lesmateriaal uit literatuur en korte webcasts per onderwerp, ter inleiding. Voor het volgen van de module is geen voorkennis nodig.

» Of neem contact op voor meer informatie

» Benieuwd naar ervaringen van eerdere deelnemers?

Over de gehele Online Collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage

Wordt u als professional steeds meer geconfronteerd met duurzaamheid in uw eigen organisatie of bij uw klant? De ontwikkelingen rondom wetgeving over duurzaamheid en de transparantie daarover gaan erg snel. Actuele kennis en praktische tools rond duurzaamheidsmanagement en -rapportage z ijn onmisbaar.

De University of Groningen Business School (UGBS) biedt in samenwerking met NBA Opleidingen een zestal online modules over verschillende aspecten van duurzaam ondernemen, die u achtereenvolgens of in een selectie volgt. Interactief en met aandacht voor belangrijke ontwikkelingen, het sturen op deze aspecten maar ook het vertalen hiervan naar transparante rapportage, zoals over duurzaamheid, CO2 en duurzame investeringen. Voor het volgen van de modules is geen voorkennis nodig.

Waarom

De (Europese) wet- en regelgeving over verschillende aspecten van duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie wordt stricter en op meer ondernemingen van toepassing. Het raakt de gehele keten van organisaties, van toeleveranciers tot en met gebruiker. Het raakt ondernemers van groot tot klein. Ook is er meer regelgeving over duurzame financiering en investering en de aandacht van banken, verzekeraars en investeerders verschuift steeds meer naar de duurzame prestaties van ondernemingen. In deze dynamische omgeving is goede en betrouwbare informatie nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Uw rol verandert nu informatie over economische, sociale en milieu-aspecten een grotere rol gaat spelen in strategie, besluitvorming en verantwoording. Ook commissarissen krijgen een grotere rol in het toezicht op de kwaliteit van niet-financiële informatie en er komt verplichte assurance bij duurzaamheidsinformatie.

Deze ontwikkelingen leiden tot vragen als: Welke toegevoegde waarde levert uw onderneming of klant voor haar verschillende stakeholders, op korte en lange termijn? Wat zijn belangrijke maatschappelijke uitdagingen op economisch, milieu en sociaal gebied voor uw onderneming of klant? Tot welke risico's, zowel financieel als maatschappelijk leidt dit? Welke kansen biedt duurzaamheid? Hoe monitor je intern op duurzaamheidsprestaties? Hoe kun je daar transparant over rapporteren?

De UGBS biedt in samenwerking met NBA Opleidingen een uniek online programma om uw kennis te verdiepen op het gebied van duurzaam ondernemen en langetermijnwaardecreatie op economisch, milieu en sociaal gebied. Hierbij gaan we in op relevante ontwikkelingen, het intern sturen op deze aspecten, maar ook op de controlepraktijk en het vertalen van deze aspecten naar transparante rapportage, zoals over duurzaamheid in overeenstemming met de Europese regelgeving over Corporate Sustainability Reporting Directive, CO2 en duurzame investeringen.

Voor wie

Deelnemers zijn werkzaam als:

 • externe accountant
 • accountant in business
 • overheidsaccountant
 • auditor
 • controller
 • financieel professional
 • M&A professional
 • risk management professional
 • professional met een toezichthoudende rol
 • bestuurder
 • investeerder
 • asset manager
 • analist
 • duurzaamheidmanager
 • duurzaamheidsauditor
 • (MKB) ondernemer
 • Communicatieprofessional bezig met duurzaamheidsverslaggeving

Inhoud module 5 | Sustainable finance

 • Sessie 1: Europese wet- en regelgeving met betrekking tot duurzame financiering en investering, inclusief de EU Taxonomy: U krijgt een overzicht van de wet- en regelgeving, de timing en impact op transparantie.

  prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en drs. Remco Bleijs RA (EY)
 • Sessie 2: Rapporteren over duurzame financiering en investering: We bespreken de verschillende onderwerpen die in jaarverslaggeving opgenomen moeten worden, de aandachtspunten en ‘good practices’ in verslaggeving.

  prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en drs. Carlo Cuijpers (Van Lanschot Kempen)

Leerdoel

 • Inzicht in de meest actuele ontwikkelingen in de snel veranderende wetgeving van Sustainable Finance en Taxonomy
 • Inzicht in waar dit uw verslaggeving, strategie, governance en risicomanagement raakt
 • Inzicht in besluitvormingsprocessen van assetmanagers
 • Handvatten voor het identificeren van de onderwerpen die relevant zijn voor uw organisatie
 • Inzicht in de wijze waarop in het kader van deze wetgevingen gerapporteerd kan worden en wat daarin ‘good practices’ zijn
 • Nieuwe expertise wordt aangeboden vanuit wetenschap en praktijk

Over de docenten

prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA
Nancy Kamp

Prof. dr. A.E.M. (Nancy) Kamp-Roelands RA MA - kerndocent

Nancy is bijzonder hoogleraar niet-financiële verslaggeving, integrated reporting en assurance aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nancy was tussen 2000-2013 en 2016-2021 werkzaam bij EY. Sinds 1992 is zij werkzaam op het snijvlak van het ontwikkelen van (internationale) standaarden op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving, integrated reporting en assurance, clientwerk, onderzoek en doceren. Zij was betrokken bij de oprichting van de International Integrated Reporting Council en was als deputy director van de International Auditing and Assurance Standards Board de initiator voor het project Assurance bij Emerging Forms of External Reporting.

drs. Remco Bleijs RA

Drs. Remco Bleijs RA

Remco is Hoofd Sustainable Finance EY Nederland en verantwoordelijk voor de Sustainable Finance en ESG services van EY voor de Financiële Services sector in Nederland. Daarnaast is hij lid van het EY Asset Management NL management team en de Sustainability Finance stuurgroep van EY EMEIA. Remco leidt ook het Alternative Investments team van EY NL. Naast assurance services levert hij ook sustainable finance gerelateerde services, waaronder strategie, implementatie, compliance & assurance. Dit omvat ook integratie van ESG en Sustainable Finance elementen in portfolio & risk management, impact meting & (geïntegreerd) rapporteren. Remco verzorgt workshops, webinars en publiceert artikelen gerelateerd aan sustainability.

Carlo Cuijpers MPhil MSc hon.

Carlo Cuijpers MPhil MSc hon.

Carlo is momenteel senior adviseur duurzaamheid bij Van Lanschot Kempen. Waar hij zich richt op niet-financiële verslaglegging, interpretatie van wet- en regelgeving en het verankeren van ESG-factoren (m.n. rondom klimaat) in beleggings- en financieringsprocessen. In deze rol is hij bijvoorbeeld onder andere betrokken bij het opstellen van het Van Lanschot Kempen N.V. Bestuursverslag, vormgeven van rapportageprocessen voor de CO2-voetafdruk van beleggingen en het leningenboek, en het uitdagen van beleggingsteams over posities in olie & gasbedrijven. Daarvoor is hij enige tijd werkzaam geweest bij de Sustainability praktijk van KPMG. In deze rol beoordeelde hij de niet-financiële verslaglegging van verschillende financiële instellingen (o.a. Pensioenfonds ABP, PGGM, en NN Groep) en adviseerde hij andere organisaties over ESG-integratie (o.a. Rabobank, De Volksbank, Allianz). In zijn tijd bij KPMG werkte hij ook intensief samen met het Cambridge Institute for Sustainability Leadership. Hij heeft Bedrijfskunde en System Dynamics gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Contact

Heeft u verdere vragen over de modules of wilt u opleidingsadvies? Aarzel niet om contact met ons op te nemen:

Angela Sap

Angela Sap

Programmamanager
University of Groningen Business School

T: (+31) 050 36 37 297
E: a.sap rug.nl


Ook interessant voor u?


Executive MBA Sustainable Business Models van UGBS
Wilt u een brede MBA, met een focus op duurzaamheidsdoelstellingen? Kies dan deze track van onze Executive MBA.

Laatst gewijzigd:18 juli 2022 09:58