Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Business School

Lifelong learning
Executive programma's Duurzaam Ondernemen | 6 keuzemodules

Sustainable Development Goals

Module 4 | Online collegereeks Duurzaam Ondernemen
Online Collegereeks Duurzaam Ondernemen

De mondiale Sustainable Development Goals (SDGs) vinden steeds meer hun weg in Nederland. Het is een unieke manier om mondiale uitdagingen te koppelen met lokale bedrijfsactiviteiten en stakeholders te laten zien welke voortgang wordt gemaakt. In deze vierde module uit de Online collegereeks Duurzaam Ondernemen van UGBS en NBA wordt besproken hoe de soms als theoretisch geziene SDGs gekoppeld kunnen worden aan de bedrijfsactiviteiten en hoe u hierover transparant kunt zijn. Ook wordt ingegaan op internationale juridische kaders, relevante due dilligence van risico's en kansen in de keten en dilemma's bij het implementeren van de SDGs.

Data en tijden:

 • Donderdag 4 november 2021, 15.00-17.00 | Donderdag 21 april 2022, 15.00-17.00
 • Donderdag 11 november 2021, 15.00-17.00 | Donderdag 28 april 2022, 15.00-17.00

Locatie: online
Tarief: € 400

De module wordt verzorgd door kerndocenten uit de praktijk en met rijke ervaring op het onderwerp. Tijdens de twee sessies wordt het onderwerp verdiept en praktisch gemaakt. Naast de sessies bestaat het lesmateriaal uit literatuur en korte webcasts per onderwerp, ter inleiding.

» Of neem contact op voor meer informatie

» Benieuwd naar ervaringen van eerdere deelnemers?

Over de gehele Online Collegereeks Duurzaam Ondernemen

Heeft u een belangrijke rol in het realiseren van de duurzaamheidsambities van uw organisatie of klant? En ligt daarbij de nadruk steeds meer op waardecreatie op de lange termijn en voor álle stakeholders? Daarbij zijn actuele kennis en praktische tools rond duurzaam ondernemen onmisbaar.

De University of Groningen Business School (UGBS) biedt in samenwerking met de NBA een zestal online modules over verschillende aspecten van duurzaam ondernemen, die u achtereenvolgens of in een selectie volgt. Interactief en met aandacht voor belangrijke ontwikkelingen, het sturen op deze aspecten maar ook het vertalen hiervan naar transparante rapportage, zoals over CO2 en duurzame investeringen.

Waarom

Ondanks de vele kortetermijnuitdagingen neemt het besef steeds meer toe dat duurzaam ondernemen relevant is voor de continuïteit van de onderneming op lange termijn. Er is meer aandacht voor het duidelijk formuleren van welke toegevoegde waarde de organisatie levert voor haar verschillende stakeholders, zowel op korte als lange termijn. Dit wordt gekoppeld aan de maatschappelijke uitdagingen op economisch, milieu en sociaal gebied. Er ontstaan risico’s voor organisaties, maar ook kansen.

De (Europese) wet- en regelgeving over verschillende aspecten van duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie breidt zich uit en raakt daarmee de gehele keten van organisaties, van toeleveranciers tot en met gebruiker. Het raakt ondernemers van groot tot klein. Ook is er vanuit de ontwikkelingen rondom duurzame financiering en investering meer aandacht voor de rol van banken, verzekeraars en investeerders. In deze dynamische omgeving is goede en betrouwbare informatie nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Uw rol verandert nu betrouwbare niet-financiele informatie over economische, sociale en milieu-aspecten een grotere rol gaat spelen in strategie, besluitvorming en verantwoording.

De UGBS biedt in samenwerking met NBA een uniek online programma om uw kennis te verdiepen op het gebied van duurzaam ondernemen en langetermijnwaardecreatie op economisch, milieu en sociaal gebied. Hierbij gaan we in op relevante ontwikkelingen, het intern sturen op deze aspecten, maar ook op de controlepraktijk en het vertalen van deze aspecten naar transparante rapportage, zoals over CO2 en duurzame investeringen.

Voor wie

Deelnemers zijn werkzaam als:

 • externe accountant
 • accountant in business
 • overheidsaccountant
 • auditor
 • controller
 • financieel professional
 • M&A professional
 • risk management professional
 • professional met een toezichthoudende rol
 • bestuurder
 • investeerder
 • asset manager
 • analist
 • duurzaamheidmanager
 • duurzaamheidsauditor
 • (MKB) ondernemer
 • Communicatieprofessional bezig met duurzaamheidsverslaggeving

Inhoud module 4

 • Sessie 1: De Sustainable Development Goals en de implementatie ervan: Welke rol spelen de SDGs voor de strategie van de onderneming en hoe is de praktische koppeling met de bedrijfsactiviteiten? Ook bespreken we aandachtspunten en 'good practices' in verslaggeving.

  prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA, drs. Hugo von Meijenfeldt (Global Compact) en Nick de Ruiter MSc (Sustainalize)
 • Sessie 2: De Sustainable Development Goals, internationale due dilligence, doelstellingen en juridische kaders: De dilemma’s bij het implementeren van de SDGs, de rechten van de mens, die door alle SDGs heen spelen, de druk op het zetten van ambitieuze doelstellingen bezien vanuit een juridisch perspectief.

  prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA

Uw leerdoelen

Na afronding van deze module heeft u:

 • Handvatten voor het implementeren van de sustainable development goals in de strategie
 • Handvatten voor de uitrol van de sustainable development goals naar concrete bedrijfsactiviteiten
 • Handvatten voor het koppelen van de sustainable development goals aan de duurzaamheidsinformatie in het verslag en het rapporteren over de voortgang
 • Inzicht in actuele ontwikkelingen met betrekking tot het rapporteren over de sustainable development goals

Over de docenten

prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA
Nancy Kamp

Prof. dr. A.E.M. (Nancy) Kamp-Roelands RA MA - kerndocent

Nancy is bijzonder hoogleraar niet-financiële verslaggeving, integrated reporting en assurance aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nancy was tussen 2000-2013 en 2016-2021 werkzaam bij EY. Sinds 1992 is zij werkzaam op het snijvlak van het ontwikkelen van (internationale) standaarden op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving, integrated reporting en assurance, clientwerk, onderzoek en doceren. Zij was betrokken bij de oprichting van de International Integrated Reporting Council en was als deputy director van de International Auditing and Assurance Standards Board de initiator voor het project Assurance bij Emerging Forms of External Reporting.

drs. Hugo von Meijenfeldt

Drs. Hugo G.von Meijenfeldt

Hugo is een senior sustainability adviseur bij UN Global Compact Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Sinds 2016 werkte hij bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken als de eerste Nederlandse SDG-coördinator. In beide periodes legde hij zich toe op het ontwikkelen van instrumenten voor organisaties om de 17 SDG’s om te zetten in hun strategie, doelen, operaties, productie of diensten, waardeketen en jaarverslag. Eerder was hij Consul General in San Francisco en de eerste Klimaatgezant. Tussen 1994 en 2013 was hij manager bij het Ministerie van VROM (Milieu): plv/wnd Directeur Generaal Milieu en Internationaal, Directeur Bodem & Water en Hoofd Europa. Hij is 3 jaar de voorzitter van de UN-ECE Commissie voor Milieubeleid in Genève geweest. De eerste 12 jaar van zijn carrière was hij legal counsel voor milieuaansprakelijkheid. Hij heeft een master in publiek recht van de VU in Amsterdam.

Nick de Ruiter MSc

Nick de Ruiter MSc

Nick is mede-oprichter van het duurzaamheidsadviesbureau Sustainalize. Nick heeft een achtergrond als duurzaamheidsauditor bij PwC en sinds 2010 oprichter en eigenaar van Sustainalize. Sustainalize is een internationale organisatie die organisaties adviseert over duurzaamheid. Nick helpt organisaties bij het bepalen van de juiste strategie, het kiezen en operationaliseren van de meest impactvolle SDG’s, het stellen van de juiste doelen, het kunnen beschikken over juiste sturingsinformatie en de verslaggeving richting stakeholders in jaarverslaggeving. Sustainalize is lid van SDG Charter.

Contact

Heeft u verdere vragen over de modules of wilt u opleidingsadvies? Aarzel niet om contact met ons op te nemen:

Angela Sap

Angela Sap

Programmamanager
University of Groningen Business School

T: (+31) 050 36 37 297
E: a.sap rug.nl


Ook interessant voor u?


Executive MBA Sustainable Business Models van UGBS
Wilt u een brede MBA, met een focus op duurzaamheidsdoelstellingen? Kies dan deze track van onze Executive MBA.

Laatst gewijzigd:19 oktober 2021 15:15