Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's

Deep dive: Sociale en milieu-indicatoren

Module 4 | Online collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage
Online Collegereeks Duurzaamheid

In de CSRD en de Europese Sustainability Reporting Standards is een grote rol weggelegd voor het rapporteren over indicatoren met betrekking tot de meest materiële onderwerpen voor de onderneming. Voor klimaat neemt de indicator CO2 een centrale rol in bij besluitvorming over de maatregelen die nodig zijn om klimaateffecten te reduceren. Maar ook indicatoren over personeelsaangelegenheden, inclusief in de keten en het rapporteren zijn voor veel ondernemingen relevant. Hoewel niet expliciet in de CSRD neemt ook het rapporteren over een fair tax share toe. In deze vierde module wordt aandacht besteed aan de meest belangrijke indicatoren. Hoe hierover te rapporteren, wat zijn aandachtspunten met betrekking tot het meten, schatten en rapporteren. Er worden ook veel voorbeelden en ‘good practices’ besproken. Deze vierde module uit de Online collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage van UGBS en NBA Opleidingen zorgt voor een goede basiskennis van CO2, en andere relevante indicatoren en geeft aandachtspunten en mogelijke oplossingen om deze indicatoren op een betrouwbare manier te meten en rapporteren.

Data en tijden:

 • Donderdag 18 april 2024, 15.00-17.00
 • Donderdag 25 april 2024, 15.00-17.00

Locatie: online
Tarief: € 400 (€ 400 korting als u de gehele reeks van 6 modules kiest)
PE: 4 uren

De module wordt verzorgd door kerndocenten uit de praktijk en met rijke ervaring op het onderwerp. Tijdens de twee sessies wordt het onderwerp verdiept en praktisch gemaakt. Naast de sessies bestaat het lesmateriaal uit literatuur en korte webcasts per onderwerp, ter inleiding. Voor het volgen van de module is geen voorkennis nodig.

» Of neem contact op voor meer informatie

» Benieuwd naar ervaringen van eerdere deelnemers?

Voldoet aan het verplichte PE-onderwerp Duurzaamheid voor accountants 2023-24
Over de gehele Online Collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage

Wordt u als professional steeds meer geconfronteerd met duurzaamheid in uw eigen organisatie of bij uw klant? De ontwikkelingen rondom wetgeving over duurzaamheid en de transparantie daarover gaan erg snel: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is inmiddels een feit en de eerste standaarden zijn gepubliceerd. Actuele kennis en praktische tools rond duurzaamheidsmanagement en -rapportage zijn onmisbaar.

De University of Groningen Business School (UGBS) biedt in samenwerking met NBA Opleidingen een zestal online modules over verschillende aspecten van duurzaamheid, die u achtereenvolgens of in een selectie volgt. Interactief en met aandacht voor actuele ontwikkelingen. De relevante wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid is verweven in iedere module. Dit omvat onder meer de CSRD, de Corporate Sustainability Due Dilligence Directive, de Sustainable Finance Disclosure Regulation, de Taxonomy Regulation, de International Sustainability Standards Board (IFRS Foundation) en de Task Force Climate Related Financial Disclosures. Voor het volgen van de modules is geen voorkennis nodig.

Waarom

De Corporate Sustainability Reporting Directive is door het Europees Parlement en de Raad goedgekeurd en de eerste Europese sustainability reporting standaarden zijn gepubliceerd. Dit heeft niet alleen impact op de rapportage door ondernemingen, maar heeft ook consequenties voor de inbedding van duurzaamheid in de organisatie. Van grote en beursgenoteerde ondernemingen wordt verwacht dat zij transparant zijn over hun strategie, beleid, management en prestatie met betrekking tot duurzaamheid. De (Europese) wet- en regelgeving met betrekking tot verschillende aspecten van duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie zal zich blijven uitbreiden om uiteindelijk een duurzaam Europa te bereiken in 2050. Dit raakt uiteindelijk de gehele keten van ondernemers, inclusief de kleine ondernemers. Ook is er vanuit de ontwikkelingen rondom duurzame financiering en investering meer aandacht voor rol van banken, verzekeraars en investeerders.

Ondanks de vele uitdagingen op korte termijn neemt het besef dat duurzaam ondernemen relevant is voor het bedrijfsmodel van de onderneming op lange termijn steeds meer toe. Het leveren van langetermijnwaardecreatie voor meerdere stakeholders wordt gekoppeld aan de maatschappelijke uitdagingen op economisch, milieu en sociaal gebied. Er ontstaan voor organisaties risico’s, maar ook kansen. De rol van de accountant, extern, intern, in business en bij de overheid verandert nu informatie over economische, sociale en milieu-aspecten een grotere rol gaat spelen. De commissaris krijgt een grotere rol in het toezicht op de kwaliteit van niet-financiële informatie en er komt verplichte assurance bij duurzaamheidsinformatie.  

De UGBS biedt in samenwerking met NBA Opleidingen een uniek online programma om uw kennis te verdiepen op het gebied van duurzaam ondernemen en langetermijnwaardecreatie op economisch, milieu en sociaal gebied. Hierbij gaan we in op relevante ontwikkelingen, het intern sturen op deze aspecten, maar ook op de controlepraktijk en het vertalen van deze aspecten naar een transparante rapportage.

Voor wie

Deelnemers zijn werkzaam als:

 • externe accountant
 • accountant in business
 • overheidsaccountant
 • auditor
 • controller
 • financieel professional
 • M&A professional
 • risk management professional
 • professional met een toezichthoudende rol
 • bestuurder
 • investeerder
 • asset manager
 • analist
 • duurzaamheidmanager
 • duurzaamheidsauditor
 • (MKB) ondernemer
 • Communicatieprofessional bezig met duurzaamheidsverslaggeving

Inhoud module 4 | Deep dive: Sociale en milieu-indicatoren

 • Sessie 1: Rapporteren over sociale en milieu-indicatoren. Sociale indicatoren in het bijzonder personeelsaangelegenheden, inclusief in de keten en het rapporteren over een fair tax share.

  prof. Dick de Waard RA MA (RUG) en Joke Rigter MSc RA
 • Sessie 2: Betrouwbaar meten en rapporteren van CO2: Hoe meet je CO2 concreet? Welke maatregelen zijn relevant om betrouwbaar te meten en rapporteren in overeenstemming met de meest recente wet- en regelgeving en relevante verslaggevingscriteria? Ook wordt aandacht besteed aan de connectiviteit tussen het bestuursverslag en de jaarrekening voor wat betreft klimaatinformatie.

  prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en Rob Wortelboer EMA RA (EY)

Leerdoel

 • Kennis van de CSRD en ESRS
 • Inzicht in hoe je sociale indicatoren, in het bijzonder personeelsaangelegenheden, meet en rapporteert in overeenstemming met de CSRD. Er is tevens aandacht voor het rapporteren over een ‘fair tax share’ in overeenstemming met GRI
 • Handvatten voor het meten, registreren en rapporteren van CO2
 • Voorbeelden van ‘good practices'
 • Inzicht in relevante in- en externe maatregelen om de betrouwbaarheid te waarborgen
 • Nieuwe expertise wordt aangeboden vanuit wetenschap en praktijk

Over de docenten

prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA
Nancy Kamp

Prof. dr. A.E.M. (Nancy) Kamp-Roelands RA MA
programmadirecteur

Nancy is bijzonder hoogleraar niet-financiële verslaggeving, integrated reporting en assurance aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nancy was tussen 2000-2013 en 2016-2021 werkzaam bij EY. Sinds 1992 is zij werkzaam op het snijvlak van het ontwikkelen van (internationale) standaarden op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving, integrated reporting en assurance, clientwerk, onderzoek en doceren. Zij was betrokken bij de oprichting van de International Integrated Reporting Council en was als deputy director van de International Auditing and Assurance Standards Board de initiator voor het project Assurance bij Emerging Forms of External Reporting.

Rob Wortelboer EMA RA

Rob Wortelboer EMA RA

Rob Wortelboer is Associate Partner Climate Change & Sustainability Services bij EY Nederland. Hij geeft assurance over niet-financiële informatie in de jaarverslagen van grote organisaties, zoals beursgenoteerde ondernemingen en overheidsdeelnemingen. Of het nu gaat om niet-financiële indicatoren, het hele jaarverslag of bijvoorbeeld CO2-emissie-verslagen. Hij studeerde Auditing aan de Rijksuniversiteit Groningen, gevolgd door een postmaster CSR Managing & Auditing aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkt sinds 1999 bij EY. Is naast zijn werk bij EY lid van de werkveldadviescommissie van de opleiding Assurance aan de Hanzehogeschool.

prof. dr. Dick de Waard RA MA
Dick de Waard

Prof. dr. Dick de Waard RA MA - kerndocent

Dick is vanaf 1977 tot 2013 werkzaam geweest bij EY Accountants. Nadat hij in 1995 als partner was toegetreden tot de maatschap, heeft hij samen met Nancy Kamp-Roelands de service line EY Climate Change & Sustainability Services opgericht en ontwikkeld. Hij heeft sindsdien assurance- en advieswerkzaamheden verricht op het gebied van niet-financiële informatie voor een groot aantal ondernemingen. Al sinds 1992 is Dick betrokken bij het accountancy onderwijs van de RUG. Zijn promotieonderzoek richtte zich op het snijvlak van corporate governance en duurzaamheidsvraagstukken. Hij is momenteel als hoogleraar Auditing verantwoordelijk voor het accountancy onderwijs. Sinds 2010 levert Dick een bijdrage aan onderwijs en onderzoek bij de University of Curaçao. In 2014 is hij bij deze universiteit benoemd tot hoogleraar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Joke Rigter MSc RA

Joke Rigter is de managing partner en eigenaar van Ex Nihilo. Met meer dan 15 jaar ervaring in duurzaamheidsmanagement, rapportage en assurance, onder andere bij EY, biedt ze nu vanuit Ex Nihilo advies aan bedrijven over thema's als tax footprint, 'pay your fair share', tax compliance en Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Ze ondersteunt ook accountantskantoren bij het vervullen van hun rol in het kader van CSRD.

Contact

Heeft u verdere vragen over de modules of wilt u opleidingsadvies? Aarzel niet om contact met ons op te nemen:

Angela Sap

Angela Sap

Programmamanager
University of Groningen Business School

T: (+31) 050 36 37 297
E: a.sap rug.nl


Ook interessant voor u?


Opleiding ESG Reporting en Assurance van UGBS
Wilt u diepgaand expert worden in verslaggeving en assurance van niet-financiële informatie? Volg dan deze eenjarige opleiding Environmental, Social & Governance Reporting en Assurance.


Executive MBA Sustainable Business Models van UGBS
Wilt u een brede MBA, met een focus op duurzaamheidsdoelstellingen? Kies dan deze track van onze Executive MBA.


Executive MBA Energy Transition van UGBS
Wilt u een MBA titel met een focus op de energietranstie? Kies dan deze (Engelstalige) track van onze Executive MBA.

Laatst gewijzigd:08 januari 2024 11:59