Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Business School

Lifelong learning
Executive programma's Duurzaamheid | 6 keuzemodules

Inbedding van duurzaamheid in de organisatie en sturen op duurzaamheid

Module 2 | Online collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage
Online Collegereeks Duurzaamheid

In deze tweede module uit de Online collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage van UGBS en NBA Opleidingen bespreken we internationale juridische kaders, relevante due diligence van risico’s en kansen in de keten en dilemma’s bij het implementeren van de SDGs, in het bijzonder met betrekking tot milieu en mensenrechten.

Data en tijden:

 • Donderdag 23 maart 2023, 15.00-17.00
 • Donderdag 30 maart 2023, 15.00-17.00

Locatie: online
Tarief: € 400
PE: 4 uren

De module wordt verzorgd door kerndocenten uit de praktijk en met rijke ervaring op het onderwerp. Tijdens de twee sessies wordt het onderwerp verdiept en praktisch gemaakt. Naast de sessies bestaat het lesmateriaal uit literatuur en korte webcasts per onderwerp, ter inleiding. Voor het volgen van de module is geen voorkennis nodig.

» Of neem contact op voor meer informatie

» Benieuwd naar ervaringen van eerdere deelnemers?

Over de gehele Online Collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage

Wordt u als professional steeds meer geconfronteerd met duurzaamheid in uw eigen organisatie of bij uw klant? De ontwikkelingen rondom wetgeving over duurzaamheid en de transparantie daarover gaan erg snel. Actuele kennis en praktische tools rond duurzaamheidsmanagement en -rapportage z ijn onmisbaar.

De University of Groningen Business School (UGBS) biedt in samenwerking met NBA Opleidingen een zestal online modules over verschillende aspecten van duurzaam ondernemen, die u achtereenvolgens of in een selectie volgt. Interactief en met aandacht voor belangrijke ontwikkelingen, het sturen op deze aspecten maar ook het vertalen hiervan naar transparante rapportage, zoals over duurzaamheid, CO2 en duurzame investeringen. Voor het volgen van de modules is geen voorkennis nodig.

Waarom

De (Europese) wet- en regelgeving over verschillende aspecten van duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie wordt stricter en op meer ondernemingen van toepassing. Het raakt de gehele keten van organisaties, van toeleveranciers tot en met gebruiker. Het raakt ondernemers van groot tot klein. Ook is er meer regelgeving over duurzame financiering en investering en de aandacht van banken, verzekeraars en investeerders verschuift steeds meer naar de duurzame prestaties van ondernemingen. In deze dynamische omgeving is goede en betrouwbare informatie nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Uw rol verandert nu informatie over economische, sociale en milieu-aspecten een grotere rol gaat spelen in strategie, besluitvorming en verantwoording. Ook commissarissen krijgen een grotere rol in het toezicht op de kwaliteit van niet-financiële informatie en er komt verplichte assurance bij duurzaamheidsinformatie.

Deze ontwikkelingen leiden tot vragen als: Welke toegevoegde waarde levert uw onderneming of klant voor haar verschillende stakeholders, op korte en lange termijn? Wat zijn belangrijke maatschappelijke uitdagingen op economisch, milieu en sociaal gebied voor uw onderneming of klant? Tot welke risico's, zowel financieel als maatschappelijk leidt dit? Welke kansen biedt duurzaamheid? Hoe monitor je intern op duurzaamheidsprestaties? Hoe kun je daar transparant over rapporteren?

De UGBS biedt in samenwerking met NBA Opleidingen een uniek online programma om uw kennis te verdiepen op het gebied van duurzaam ondernemen en langetermijnwaardecreatie op economisch, milieu en sociaal gebied. Hierbij gaan we in op relevante ontwikkelingen, het intern sturen op deze aspecten, maar ook op de controlepraktijk en het vertalen van deze aspecten naar transparante rapportage, zoals over duurzaamheid in overeenstemming met de Europese regelgeving over Corporate Sustainability Reporting Directive, CO2 en duurzame investeringen.

Voor wie

Deelnemers zijn werkzaam als:

 • externe accountant
 • accountant in business
 • overheidsaccountant
 • auditor
 • controller
 • financieel professional
 • M&A professional
 • risk management professional
 • professional met een toezichthoudende rol
 • bestuurder
 • investeerder
 • asset manager
 • analist
 • duurzaamheidmanager
 • duurzaamheidsauditor
 • (MKB) ondernemer
 • Communicatieprofessional bezig met duurzaamheidsverslaggeving

Inhoud module 2 | Inbedding van duurzaamheid in de organisatie en sturen op duurzaamheid

 • Sessie 1: Strategische verankering van duurzaamheid en de implementatie van de Sustainable Development Goals: De impact van duurzaamheid op de strategie van de onderneming, de keuzes die gemaakt moeten worden en de praktische koppeling met het managementsysteem om een continue verbetering te realiseren, aandachtspunten en ‘good practices’, inclusief over de transparantie over strategie en management in verslaggeving.

  prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en Jessica Boekhoudt MSc RA (Sustainalize)
 • Sessie 2: Inbedding van duurzaamheid in besluitvorming: In deze sessie worden voorbeelden besproken van het sturen op duurzaamheidsaspecten, de rol van managementinformatie en het berekenen van de social return on investment.

  prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en Emma Verheijke MA (partner Grant Thornton/Sinzer)

Leerdoel

 • Kennis over de toepassing van de sustainable development goals en de concepten van duurzaam ondernemen en langetermijnwaardecreatie, van strategievorming, inbedding in governance en risicomanagement tot en met het monitoren van operationele prestaties
 • Kunt u stakeholders en verwachtingen van stakeholders in kaart brengen
 • Kunt u stakeholderbelangen koppelen aan bedrijfsbelangen
 • Kennis over managementsystemen op het gebied van duurzaamheid
 • Kennis over het meten van de verschillende duurzaamheidsaspecten, het identificeren van goede indicatoren
 • Kennis van het inzichtelijk maken van de maatschappelijke impact
 • Heeft u inzicht in praktische tools om direct aan de slag te gaan met het sturen op duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie
 • Nieuwe expertise wordt aangeboden vanuit wetenschap en praktijk

Over de docenten

prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA
Nancy Kamp

Prof. dr. A.E.M. (Nancy) Kamp-Roelands RA MA - kerndocent

Nancy is bijzonder hoogleraar niet-financiële verslaggeving, integrated reporting en assurance aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nancy was tussen 2000-2013 en 2016-2021 werkzaam bij EY. Sinds 1992 is zij werkzaam op het snijvlak van het ontwikkelen van (internationale) standaarden op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving, integrated reporting en assurance, clientwerk, onderzoek en doceren. Zij was betrokken bij de oprichting van de International Integrated Reporting Council en was als deputy director van de International Auditing and Assurance Standards Board de initiator voor het project Assurance bij Emerging Forms of External Reporting.

Emma Verheijke MA

Emma Verheijke MA

Emma Verheijke leidt de duurzaamheidspraktijk van Grant Thornton. Met haar team begeleidt zij bedrijven, financiële sector en overheden met duurzaamheidsstrategie, impactmeting en verslaglegging in de transitie naar een meer duurzame, inclusieve economie. Hiervoor was zij partner bij boutique adviesbureau Sinzer, dat in 2018 door Grant Thornton is geacquireerd. Met jarenlange praktijkervaring als consultant, trainer en docent, heeft Emma brede expertise binnen het landschap van bestaande duurzaamheidsframeworks (zoals GRI, integrated reporting, SROI en de Sustainable Development Goals), meetmethoden en regelgeving. Haar focus ligt veelal op geintegreerd impact management: hoe kun je naast rapporteren over duurzaamheidsaspecten, inzichten gebruiken als managementinformatie om negatieve impact te verminderen, en positieve impact te verbeteren.

Jessica Boekhoudt RA

Jessica Boekhoudt MSc RA

Jessica heeft een achtergrond als extern accountant en heeft gewerkt bij PwC en Mazars. Ze heeft ervaring met de controle van financiële en niet-financiële informatie. Sinds 2020 is ze werkzaam als senior consultant bij Sustainalize, onderdeel van ERM. Als consultant adviseert ze bedrijven hoe duurzaamheid op te nemen in de strategie, impact meetbaar te maken en extern te rapporteren in geïntegreerde verslagen of duurzaamheidsverslagen.

Contact

Heeft u verdere vragen over de modules of wilt u opleidingsadvies? Aarzel niet om contact met ons op te nemen:

Angela Sap

Angela Sap

Programmamanager
University of Groningen Business School

T: (+31) 050 36 37 297
E: a.sap rug.nl


Ook interessant voor u?


Executive MBA Sustainable Business Models van UGBS
Wilt u een brede MBA, met een focus op duurzaamheidsdoelstellingen? Kies dan deze track van onze Executive MBA.


Opleiding ESG Reporting en Assurance van UGBS
Wilt u diepgaand expert worden in verslaggeving en assurance van niet-financiële informatie? Volg dan deze eenjarige opleiding Environmental, Social & Governance Reporting en Assurance.

Laatst gewijzigd:14 november 2022 10:27