Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's

Duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie

Module 1 | Online collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage
Online Collegereeks Duurzaamheid

Er wordt veelvuldig gesproken over ‘duurzaamheid’, maar wat betekent dit nu écht en welke impact heeft het op mijn organisatie? Deze eerste module uit de Online collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage van UGBS en NBA is voor iedereen die meer wil weten over duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie.

De mondiale sustainable development goals (SDGs) worden gezien als belangrijke uitgangspunten voor het bereiken van een duurzame wereld. Zij zijn een unieke manier om mondiale duurzaamheidsuitdagingen te koppelen met lokale bedrijfsactiviteiten en stakeholders te laten zien welke voortgang wordt gemaakt.

Duurzaamheid heeft een grote impact op het bedrijfsmodel, hoe bestendig is dit in het kader van de impact van de onderneming op de maatschappij en de risico’s en kansen die zich voordoen voor de onderneming.

Deze module vormt tevens een belangrijke basis voor de andere vijf modules uit de reeks.

Data en tijden:

 • Donderdag 7 maart 2024, 15.00-17.00
 • Donderdag 14 maart 2024, 15.00-17.00

Locatie: online
Tarief: € 400 (€ 400 korting als u de gehele reeks van 6 modules kiest )
PE: 4 uren

De module wordt verzorgd door kerndocenten uit de praktijk en met rijke ervaring op het onderwerp. Tijdens de twee sessies wordt het onderwerp verdiept en praktisch gemaakt. Naast de sessies bestaat het lesmateriaal uit literatuur en korte webcasts per onderwerp, ter inleiding. Voor het volgen van de module is geen voorkennis nodig.

» Of neem contact op voor meer informatie

» Benieuwd naar ervaringen van eerdere deelnemers?

Voldoet aan het verplichte PE-onderwerp Duurzaamheid voor accountants 2023-24
Over de gehele Online Collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage

Wordt u als professional steeds meer geconfronteerd met duurzaamheid in uw eigen organisatie of bij uw klant? De ontwikkelingen rondom wetgeving over duurzaamheid en de transparantie daarover gaan erg snel: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is inmiddels een feit en de eerste standaarden zijn gepubliceerd. Actuele kennis en praktische tools rond duurzaamheidsmanagement en -rapportage zijn onmisbaar.

De University of Groningen Business School (UGBS) biedt in samenwerking met NBA Opleidingen een zestal online modules over verschillende aspecten van duurzaamheid, die u achtereenvolgens of in een selectie volgt. Interactief en met aandacht voor actuele ontwikkelingen. De relevante wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid is verweven in iedere module. Dit omvat onder meer de CSRD, de Corporate Sustainability Due Dilligence Directive, de Sustainable Finance Disclosure Regulation, de Taxonomy Regulation, de International Sustainability Standards Board (IFRS Foundation) en de Task Force Climate Related Financial Disclosures. Voor het volgen van de modules is geen voorkennis nodig.

Waarom

De Corporate Sustainability Reporting Directive is door het Europees Parlement en de Raad goedgekeurd en de eerste Europese sustainability reporting standaarden zijn gepubliceerd. Dit heeft niet alleen impact op de rapportage door ondernemingen, maar heeft ook consequenties voor de inbedding van duurzaamheid in de organisatie. Van grote en beursgenoteerde ondernemingen wordt verwacht dat zij transparant zijn over hun strategie, beleid, management en prestatie met betrekking tot duurzaamheid. De (Europese) wet- en regelgeving met betrekking tot verschillende aspecten van duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie zal zich blijven uitbreiden om uiteindelijk een duurzaam Europa te bereiken in 2050. Dit raakt uiteindelijk de gehele keten van ondernemers, inclusief de kleine ondernemers. Ook is er vanuit de ontwikkelingen rondom duurzame financiering en investering meer aandacht voor rol van banken, verzekeraars en investeerders.

Ondanks de vele uitdagingen op korte termijn neemt het besef dat duurzaam ondernemen relevant is voor het bedrijfsmodel van de onderneming op lange termijn steeds meer toe. Het leveren van langetermijnwaardecreatie voor meerdere stakeholders wordt gekoppeld aan de maatschappelijke uitdagingen op economisch, milieu en sociaal gebied. Er ontstaan voor organisaties risico’s, maar ook kansen. De rol van de accountant, extern, intern, in business en bij de overheid verandert nu informatie over economische, sociale en milieu-aspecten een grotere rol gaat spelen. De commissaris krijgt een grotere rol in het toezicht op de kwaliteit van niet-financiële informatie en er komt verplichte assurance bij duurzaamheidsinformatie.  

De UGBS biedt in samenwerking met NBA Opleidingen een uniek online programma om uw kennis te verdiepen op het gebied van duurzaam ondernemen en langetermijnwaardecreatie op economisch, milieu en sociaal gebied. Hierbij gaan we in op relevante ontwikkelingen, het intern sturen op deze aspecten, maar ook op de controlepraktijk en het vertalen van deze aspecten naar een transparante rapportage.

Voor wie

Deelnemers zijn werkzaam als:

 • externe accountant
 • accountant in business
 • overheidsaccountant
 • auditor
 • controller
 • financieel professional
 • M&A professional
 • risk management professional
 • professional met een toezichthoudende rol
 • bestuurder
 • investeerder
 • asset manager
 • analist
 • duurzaamheidmanager
 • duurzaamheidsauditor
 • (MKB) ondernemer
 • Communicatieprofessional bezig met duurzaamheidsverslaggeving

Inhoud module 1 | Duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie

 • Sessie 1: Economische, sociale en milieu aspecten van ondernemen:Uitleg over de betekenis van duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie in de context van de Sustainable Development Goals, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de Europese wet- en regelgeving en andere belangrijke nationale en internationale ontwikkelingen op dit gebied.

  prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en Usha Ganga RA
 • Sessie 2: Business model en langetermijnwaardecreatie voor meerdere stakeholders: Uitleg over de impact van het bedrijfsmodel op langetermijnwaardecreatie voor stakeholders en vice versa de impact van de omgeving op het bedrijfsmodel, voorbeelden van shared value en afwegingen die gemaakt worden vanuit een geïntegreerd bedrijfseconomisch en maatschappelijk perspectief.

  prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en Jirina van Daal MSc RA

Leerdoel

 • Actuele kennis van de onderwerpen waarop duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie zich kunnen richten
 • Kennis over duurzaam ondernemen en langetermijnwaardecreatie en de impact op het bedrijfsmodel
 • Kennis en voorbeelden van ‘shared value’ en mogelijke dilemma’s
 • Kennis over risico’s en kansen van duurzaam ondernemen, inclusief in de keten
 • Nieuwe expertise wordt aangeboden vanuit wetenschap en praktijk

Over de docenten

prof.dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA
Nancy Kamp

Prof. dr. A.E.M. (Nancy) Kamp-Roelands RA MA
programmadirecteur

Nancy is bijzonder hoogleraar niet-financiële verslaggeving, integrated reporting en assurance aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nancy was tussen 2000-2013 en 2016-2021 werkzaam bij EY. Sinds 1992 is zij werkzaam op het snijvlak van het ontwikkelen van (internationale) standaarden op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving, integrated reporting en assurance, clientwerk, onderzoek en doceren. Zij was betrokken bij de oprichting van de International Integrated Reporting Council en was als deputy director van de International Auditing and Assurance Standards Board de initiator voor het project Assurance bij Emerging Forms of External Reporting.

Usha Ganga RA

Usha Ganga, RA

Ganga is themaregisseur duurzaamheid bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Accountants en themaregisseur integrated thinking, control and reporting bij het Centrum Meervoudige Waardecreatie - HAN University of Applied Sciences. Tevens is zij docent aan de HAN.

Jirina van Daal MSc RA

Jirina van Daal MSc RA

Jirina werkt bij Flynth als CSRD-specialist op de afdeling vaktechniek. Daarnaast is zij lid van de werkgroep duurzaamheidsverslaggeving bij de NBA en is zij verbonden aan verschillende opleidingsinstituten.

Contact

Heeft u verdere vragen over de modules of wilt u opleidingsadvies? Aarzel niet om contact met ons op te nemen:

Angela Sap

Angela Sap

Programmamanager
University of Groningen Business School

T: (+31) 050 36 37 297
E: a.sap rug.nl


Ook interessant voor u?


Opleiding ESG Reporting en Assurance van UGBS
Wilt u diepgaand expert worden in verslaggeving en assurance van niet-financiële informatie? Volg dan deze eenjarige opleiding Environmental, Social & Governance Reporting en Assurance.


Executive MBA Sustainable Business Models van UGBS
Wilt u een brede MBA, met een focus op duurzaamheidsdoelstellingen? Kies dan deze track van onze Executive MBA.

Laatst gewijzigd:08 januari 2024 11:57