Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Business School

Lifelong learning
Executive programma's Duurzaam Ondernemen | 6 keuzemodules

Klimaat en betrouwbaar rapporteren over CO2

Module 3 | Online collegereeks Duurzaam Ondernemen
Online Collegereeks Duurzaam Ondernemen

In de klimaatdiscussie neemt de indicator CO2 een centrale rol in bij besluitvorming over de maatregelen die nodig zijn om klimaateffecten te reduceren. De rapportering raakt alle sectoren en veel ondernemingen ongeacht de omvang. Deze derde module uit de Online collegereeks Duurzaam Ondernemen van UGBS en NBA zorgt voor een goede basiskennis van CO2, en aandachtspunten en oplossingen om CO2 op een betrouwbare manier te meten en rapporteren.

Data en tijden:

 • Donderdag 7 oktober 2021, 15.00-17.00 | Donderdag 7 april 2022, 15.00-17.00
 • Donderdag 14 oktober 2021, 15.00-17.00 | Donderdag 14 april 2022, 15.00-17.00

Locatie: online
Tarief: € 400

De module wordt verzorgd door kerndocenten uit de praktijk en met rijke ervaring op het onderwerp. Tijdens de twee sessies wordt het onderwerp verdiept en praktisch gemaakt. Naast de sessies bestaat het lesmateriaal uit literatuur en korte webcasts per onderwerp, ter inleiding.

» Of neem contact op voor meer informatie

» Benieuwd naar ervaringen van eerdere deelnemers?

Over de gehele Online Collegereeks Duurzaam Ondernemen

Heeft u een belangrijke rol in het realiseren van de duurzaamheidsambities van uw organisatie of klant? En ligt daarbij de nadruk steeds meer op waardecreatie op de lange termijn en voor álle stakeholders? Daarbij zijn actuele kennis en praktische tools rond duurzaam ondernemen onmisbaar.

De University of Groningen Business School (UGBS) biedt in samenwerking met de NBA een zestal online modules over verschillende aspecten van duurzaam ondernemen, die u achtereenvolgens of in een selectie volgt. Interactief en met aandacht voor belangrijke ontwikkelingen, het sturen op deze aspecten maar ook het vertalen hiervan naar transparante rapportage, zoals over CO2 en duurzame investeringen.

Waarom

Ondanks de vele kortetermijnuitdagingen neemt het besef steeds meer toe dat duurzaam ondernemen relevant is voor de continuïteit van de onderneming op lange termijn. Er is meer aandacht voor het duidelijk formuleren van welke toegevoegde waarde de organisatie levert voor haar verschillende stakeholders, zowel op korte als lange termijn. Dit wordt gekoppeld aan de maatschappelijke uitdagingen op economisch, milieu en sociaal gebied. Er ontstaan risico’s voor organisaties, maar ook kansen.

De (Europese) wet- en regelgeving over verschillende aspecten van duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie breidt zich uit en raakt daarmee de gehele keten van organisaties, van toeleveranciers tot en met gebruiker. Het raakt ondernemers van groot tot klein. Ook is er vanuit de ontwikkelingen rondom duurzame financiering en investering meer aandacht voor de rol van banken, verzekeraars en investeerders. In deze dynamische omgeving is goede en betrouwbare informatie nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Uw rol verandert nu betrouwbare niet-financiele informatie over economische, sociale en milieu-aspecten een grotere rol gaat spelen in strategie, besluitvorming en verantwoording.

De UGBS biedt in samenwerking met NBA een uniek online programma om uw kennis te verdiepen op het gebied van duurzaam ondernemen en langetermijnwaardecreatie op economisch, milieu en sociaal gebied. Hierbij gaan we in op relevante ontwikkelingen, het intern sturen op deze aspecten, maar ook op de controlepraktijk en het vertalen van deze aspecten naar transparante rapportage, zoals over CO2 en duurzame investeringen.

Voor wie

Deelnemers zijn werkzaam als:

 • externe accountant
 • accountant in business
 • overheidsaccountant
 • auditor
 • controller
 • financieel professional
 • M&A professional
 • risk management professional
 • professional met een toezichthoudende rol
 • bestuurder
 • investeerder
 • asset manager
 • analist
 • duurzaamheidmanager
 • duurzaamheidsauditor
 • (MKB) ondernemer
 • Communicatieprofessional bezig met duurzaamheidsverslaggeving

Inhoud module 3

 • Sessie 1: Klimaat, CO2 en impact op de bedrijfsvoering: Welke CO2 en andere klimaatgerelateerde aspecten zijn er, en hoe kunnen deze van invloed zijn op investeringen, operationele processen en productontwikkeling?

  prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en prof. dr. Machiel Mulder (RUG)
 • Sessie 2: Betrouwbaar meten en rapporteren van CO2: Hoe meet je CO2 concreet? Welke maatregelen zijn relevant om betrouwbaar te meten en rapporteren in overeenstemming met wet- en regelgeving en relevante verslaggevingscriteria?

  prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en Roy Linthorst EMA RA (EY, NBA)

Uw leerdoelen

Na afronding van deze module heeft u:

 • Inzicht in wat CO2 en andere klimaatgerelateerde aspecten zijn
 • Handvatten om te identificeren hoe CO2 van invloed kan zijn op investeringen, operationele processen en productontwikkeling
 • Handvatten voor het meten, registreren en rapporteren van CO2
 • Inzicht in relevante in- en externe maatregelen om de betrouwbaarheid van CO2 te waarborgen

Over de docenten

prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA
Nancy Kamp

Prof. dr. A.E.M. (Nancy) Kamp-Roelands RA MA - kerndocent

Nancy is bijzonder hoogleraar niet-financiële verslaggeving, integrated reporting en assurance aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nancy was tussen 2000-2013 en 2016-2021 werkzaam bij EY. Sinds 1992 is zij werkzaam op het snijvlak van het ontwikkelen van (internationale) standaarden op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving, integrated reporting en assurance, clientwerk, onderzoek en doceren. Zij was betrokken bij de oprichting van de International Integrated Reporting Council en was als deputy director van de International Auditing and Assurance Standards Board de initiator voor het project Assurance bij Emerging Forms of External Reporting.

prof. dr. Machiel Mulder

Prof. dr. Machiel Mulder

Machiel is hoogleraar Regulering van Energiemarkten en directeur van het Centre for Energy Economics Research aan de RUG. Daarvoor was hij werkzaam bij onder meer ACM, NMa en CPB. Hij adviseert overheden en ondernemingen, coördineert het executive onderwijs van UGBS op het terrein van energie en publiceert regelmatig over een economisch perspectief op de energietransitie.

Roy Linthorst EMA RA

Roy Linthorst EMA RA

Roy is senior manager bij EY Climate Change and Sustainability Services (CCaSS). Daar houdt hij zich sinds 2010 bezig met sustainability assurance-opdrachten bij grote multinationale clienten, CO2 verificatie-opdrachten in het kader van het Emmission Trading Scheme van de Europese Unie en adviesopdrachten met betrekking tot sustainability en geïntegreerde verslaggeving. Ook is hij mede verantwoordelijk voor de kwaliteitsaspecten binnen de sustainability assurance afdeling van EY CCaSS, inclusief training voor EY CCaSS. Roy is daarnaast lid van de NBA ESG-assurance werkgroep (van 2017-2020 was hij voorzitter). Ook is hij betrokken bij het Europese project van de European Financial Reporting Advisory Group waarbij advies aan de Europese commissie wordt uitgebracht over de inhoud en vorm van een Europese rapportage standaard voor niet-financiële verslaggeving.

Contact

Heeft u verdere vragen over de modules of wilt u opleidingsadvies? Aarzel niet om contact met ons op te nemen:

Angela Sap

Angela Sap

Programmamanager
University of Groningen Business School

T: (+31) 050 36 37 297
E: a.sap rug.nl


Ook interessant voor u?


Opleiding ESG Reporting en Assurance van UGBS
Wilt u diepgaand expert worden in verslaggeving en assurance van niet-financiële informatie? Volg dan deze eenjarige opleiding Environmental, Social & Governance Reporting en Assurance.


Executive MBA Sustainable Business Models van UGBS
Wilt u een brede MBA, met een focus op duurzaamheidsdoelstellingen? Kies dan deze track van onze Executive MBA.


Executive MBA Energy Transition van UGBS
Wilt u een MBA titel met een focus op de energietranstie? Kies dan deze (Engelstalige) track van onze Executive MBA.

Laatst gewijzigd:19 oktober 2021 15:15