Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's Duurzaamheid | 6 keuzemodules

Deep dive klimaat: Impact van klimaat en betrouwbaar rapporteren over CO2

Module 4 | Online collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage
Online Collegereeks Duurzaamheid

Het onderwerp klimaat en energie is relevant voor alle grote ondernemingen en daarom ook verplicht in de CSRD en de Europese Sustainability Reporting Standards. Voor klimaat neemt de indicator CO2 een centrale rol in bij besluitvorming over de maatregelen die nodig zijn om klimaateffecten te reduceren. Maar er moet ook aandacht zijn voor klimaatadaptatie. Van ondernemingen worden scenario-analyses verwacht om zowel de impact van de onderneming op de maatschappij, als de impact van klimaat op de onderneming zichtbaar te maken zodat het bedrijfsmodel tijdig aangepast kan worden. Klimaat en energie raakt alle sectoren en uiteindelijk veel ondernemingen ongeacht de omvang. Deze vierde module uit de Online collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage van UGBS en NBA Opleidingen zorgt voor een goede basiskennis van CO2, en geeft aandachtspunten en mogelijke oplossingen om CO2 op een betrouwbare manier te meten en rapporteren.

Data en tijden:

 • Donderdag 18 april 2024, 15.00-17.00
 • Donderdag 25 april 2024, 15.00-17.00

Locatie: online
Tarief: € 400 (€ 400 korting als u de gehele reeks van 6 modules kiest)
PE: 4 uren

De module wordt verzorgd door kerndocenten uit de praktijk en met rijke ervaring op het onderwerp. Tijdens de twee sessies wordt het onderwerp verdiept en praktisch gemaakt. Naast de sessies bestaat het lesmateriaal uit literatuur en korte webcasts per onderwerp, ter inleiding. Voor het volgen van de module is geen voorkennis nodig.

Voldoet aan het verplichte PE-onderwerp Duurzaamheid voor accountants 2023

» Of neem contact op voor meer informatie

» Benieuwd naar ervaringen van eerdere deelnemers?

Over de gehele Online Collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage

Wordt u als professional steeds meer geconfronteerd met duurzaamheid in uw eigen organisatie of bij uw klant? De ontwikkelingen rondom wetgeving over duurzaamheid en de transparantie daarover gaan erg snel: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is inmiddels een feit en de eerste standaarden zijn gepubliceerd. Actuele kennis en praktische tools rond duurzaamheidsmanagement en -rapportage zijn onmisbaar.

De University of Groningen Business School (UGBS) biedt in samenwerking met NBA Opleidingen een zestal online modules over verschillende aspecten van duurzaamheid, die u achtereenvolgens of in een selectie volgt. Interactief en met aandacht voor actuele ontwikkelingen. De relevante wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid is verweven in iedere module. Dit omvat onder meer de CSRD, de Corporate Sustainability Due Dilligence Directive, de Sustainable Finance Disclosure Regulation, de Taxonomy Regulation, de International Sustainability Standards Board (IFRS Foundation) en de Task Force Climate Related Financial Disclosures. Voor het volgen van de modules is geen voorkennis nodig.

Waarom

De Corporate Sustainability Reporting Directive is door het Europees Parlement en de Raad goedgekeurd en de eerste Europese sustainability reporting standaarden zijn gepubliceerd. Dit heeft niet alleen impact op de rapportage door ondernemingen, maar heeft ook consequenties voor de inbedding van duurzaamheid in de organisatie. Van grote en beursgenoteerde ondernemingen wordt verwacht dat zij transparant zijn over hun strategie, beleid, management en prestatie met betrekking tot duurzaamheid. De (Europese) wet- en regelgeving met betrekking tot verschillende aspecten van duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie zal zich blijven uitbreiden om uiteindelijk een duurzaam Europa te bereiken in 2050. Dit raakt uiteindelijk de gehele keten van ondernemers, inclusief de kleine ondernemers. Ook is er vanuit de ontwikkelingen rondom duurzame financiering en investering meer aandacht voor rol van banken, verzekeraars en investeerders.

Ondanks de vele uitdagingen op korte termijn neemt het besef dat duurzaam ondernemen relevant is voor het bedrijfsmodel van de onderneming op lange termijn steeds meer toe. Het leveren van langetermijnwaardecreatie voor meerdere stakeholders wordt gekoppeld aan de maatschappelijke uitdagingen op economisch, milieu en sociaal gebied. Er ontstaan voor organisaties risico’s, maar ook kansen. De rol van de accountant, extern, intern, in business en bij de overheid verandert nu informatie over economische, sociale en milieu-aspecten een grotere rol gaat spelen. De commissaris krijgt een grotere rol in het toezicht op de kwaliteit van niet-financiële informatie en er komt verplichte assurance bij duurzaamheidsinformatie.  

De UGBS biedt in samenwerking met NBA Opleidingen een uniek online programma om uw kennis te verdiepen op het gebied van duurzaam ondernemen en langetermijnwaardecreatie op economisch, milieu en sociaal gebied. Hierbij gaan we in op relevante ontwikkelingen, het intern sturen op deze aspecten, maar ook op de controlepraktijk en het vertalen van deze aspecten naar een transparante rapportage.

Voor wie

Deelnemers zijn werkzaam als:

 • externe accountant
 • accountant in business
 • overheidsaccountant
 • auditor
 • controller
 • financieel professional
 • M&A professional
 • risk management professional
 • professional met een toezichthoudende rol
 • bestuurder
 • investeerder
 • asset manager
 • analist
 • duurzaamheidmanager
 • duurzaamheidsauditor
 • (MKB) ondernemer
 • Communicatieprofessional bezig met duurzaamheidsverslaggeving

Inhoud module 4 | Klimaat en betrouwbaar rapporteren over CO2

 • Sessie 1: Klimaat, CO2 en impact op de bedrijfsvoering: Welke CO2 en andere klimaatgerelateerde aspecten zijn er, en hoe kunnen deze van invloed zijn op investeringen, operationele processen en productontwikkeling?

  prof. dr. Machiel Mulder (RUG) en prof. Dick de Waard RA MA (RUG)
 • Sessie 2: Betrouwbaar meten en rapporteren van CO2: Hoe meet je CO2 concreet? Welke maatregelen zijn relevant om betrouwbaar te meten en rapporteren in overeenstemming met de meest recente wet- en regelgeving en relevante verslaggevingscriteria? Ook wordt aandacht besteed aan de connectiviteit tussen het bestuursverslag en de jaarrekening voor wat betreft klimaatinformatie.

  prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en Rob Wortelboer EMA RA (EY)

Leerdoel

 • Inzicht in wat CO2 en andere klimaatgerelateerde aspecten zijn
 • Actuele kennis over wet- en regelgeving op het gebied van klimaat en de transparantie daarover
 • Handvatten om te identificeren hoe CO2 van invloed kan zijn op investeringen, operationele processen en productontwikkeling
 • Handvatten voor het meten, registreren en rapporteren van CO2
 • Inzicht in relevante in- en externe maatregelen om de betrouwbaarheid van CO2 te waarborgen
 • Nieuwe expertise wordt aangeboden vanuit wetenschap en praktijk

Over de docenten

prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA
Nancy Kamp

Prof. dr. A.E.M. (Nancy) Kamp-Roelands RA MA
programmadirecteur

Nancy is bijzonder hoogleraar niet-financiële verslaggeving, integrated reporting en assurance aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nancy was tussen 2000-2013 en 2016-2021 werkzaam bij EY. Sinds 1992 is zij werkzaam op het snijvlak van het ontwikkelen van (internationale) standaarden op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving, integrated reporting en assurance, clientwerk, onderzoek en doceren. Zij was betrokken bij de oprichting van de International Integrated Reporting Council en was als deputy director van de International Auditing and Assurance Standards Board de initiator voor het project Assurance bij Emerging Forms of External Reporting.

prof. dr. Machiel Mulder

Prof. dr. Machiel Mulder

Machiel is hoogleraar Regulering van Energiemarkten en directeur van het Centre for Energy Economics Research aan de RUG. Hij is lid van de wetenschappelijke klimaatraad die het Nederlandse kabinet adviseert over klimaatbeleid. Daarvoor was hij werkzaam bij onder meer ACM, NMa en CPB. Hij adviseert overheden en ondernemingen, coördineert het executive onderwijs van UGBS op het terrein van energie en publiceert regelmatig over een economisch perspectief op de energietransitie.

Rob Wortelboer EMA RA

Rob Wortelboer EMA RA

Rob Wortelboer is Associate Partner Climate Change & Sustainability Services bij EY Nederland. Hij geeft assurance over niet-financiële informatie in de jaarverslagen van grote organisaties, zoals beursgenoteerde ondernemingen en overheidsdeelnemingen. Of het nu gaat om niet-financiële indicatoren, het hele jaarverslag of bijvoorbeeld CO2-emissie-verslagen. Hij studeerde Auditing aan de Rijksuniversiteit Groningen, gevolgd door een postmaster CSR Managing & Auditing aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkt sinds 1999 bij EY. Is naast zijn werk bij EY lid van de werkveldadviescommissie van de opleiding Assurance aan de Hanzehogeschool.

prof. dr. Dick de Waard RA MA
Dick de Waard

Prof. dr. Dick de Waard RA MA - kerndocent

Dick is vanaf 1977 tot 2013 werkzaam geweest bij EY Accountants. Nadat hij in 1995 als partner was toegetreden tot de maatschap, heeft hij samen met Nancy Kamp-Roelands de service line EY Climate Change & Sustainability Services opgericht en ontwikkeld. Hij heeft sindsdien assurance- en advieswerkzaamheden verricht op het gebied van niet-financiële informatie voor een groot aantal ondernemingen. Al sinds 1992 is Dick betrokken bij het accountancy onderwijs van de RUG. Zijn promotieonderzoek richtte zich op het snijvlak van corporate governance en duurzaamheidsvraagstukken. Hij is momenteel als hoogleraar Auditing verantwoordelijk voor het accountancy onderwijs. Sinds 2010 levert Dick een bijdrage aan onderwijs en onderzoek bij de University of Curaçao. In 2014 is hij bij deze universiteit benoemd tot hoogleraar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Contact

Heeft u verdere vragen over de modules of wilt u opleidingsadvies? Aarzel niet om contact met ons op te nemen:

Angela Sap

Angela Sap

Programmamanager
University of Groningen Business School

T: (+31) 050 36 37 297
E: a.sap rug.nl


Ook interessant voor u?


Opleiding ESG Reporting en Assurance van UGBS
Wilt u diepgaand expert worden in verslaggeving en assurance van niet-financiële informatie? Volg dan deze eenjarige opleiding Environmental, Social & Governance Reporting en Assurance.


Executive MBA Sustainable Business Models van UGBS
Wilt u een brede MBA, met een focus op duurzaamheidsdoelstellingen? Kies dan deze track van onze Executive MBA.


Executive MBA Energy Transition van UGBS
Wilt u een MBA titel met een focus op de energietranstie? Kies dan deze (Engelstalige) track van onze Executive MBA.

Laatst gewijzigd:07 december 2023 11:38