Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Business School

Lifelong learning
Executive programma's Duurzaamheid | 6 keuzemodules

Klimaat en betrouwbaar rapporteren over CO2

Module 4 | Online collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage
Online Collegereeks Duurzaamheid

In de klimaatdiscussie neemt de indicator CO2 een centrale rol in bij besluitvorming over de maatregelen die nodig zijn om klimaateffecten te reduceren. De rapportering raakt alle sectoren en veel ondernemingen ongeacht de omvang. Deze vierde module uit de Online collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage van UGBS en NBA Opleidingen zorgt voor een goede basiskennis van CO2, en aandachtspunten en oplossingen om CO2 op een betrouwbare manier te meten en rapporteren.

Data en tijden:

 • Donderdag 3 november 2022, 15.00-17.00
 • Donderdag 10 november 2022, 15.00-17.00

Locatie: online
Tarief: € 400
PE: 4 uren

De module wordt verzorgd door kerndocenten uit de praktijk en met rijke ervaring op het onderwerp. Tijdens de twee sessies wordt het onderwerp verdiept en praktisch gemaakt. Naast de sessies bestaat het lesmateriaal uit literatuur en korte webcasts per onderwerp, ter inleiding. Voor het volgen van de module is geen voorkennis nodig.

» Of neem contact op voor meer informatie

» Benieuwd naar ervaringen van eerdere deelnemers?

Over de gehele Online Collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage

Wordt u als professional steeds meer geconfronteerd met duurzaamheid in uw eigen organisatie of bij uw klant? De ontwikkelingen rondom wetgeving over duurzaamheid en de transparantie daarover gaan erg snel. Actuele kennis en praktische tools rond duurzaamheidsmanagement en -rapportage z ijn onmisbaar.

De University of Groningen Business School (UGBS) biedt in samenwerking met NBA Opleidingen een zestal online modules over verschillende aspecten van duurzaam ondernemen, die u achtereenvolgens of in een selectie volgt. Interactief en met aandacht voor belangrijke ontwikkelingen, het sturen op deze aspecten maar ook het vertalen hiervan naar transparante rapportage, zoals over duurzaamheid, CO2 en duurzame investeringen. Voor het volgen van de modules is geen voorkennis nodig.

Waarom

De (Europese) wet- en regelgeving over verschillende aspecten van duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie wordt stricter en op meer ondernemingen van toepassing. Het raakt de gehele keten van organisaties, van toeleveranciers tot en met gebruiker. Het raakt ondernemers van groot tot klein. Ook is er meer regelgeving over duurzame financiering en investering en de aandacht van banken, verzekeraars en investeerders verschuift steeds meer naar de duurzame prestaties van ondernemingen. In deze dynamische omgeving is goede en betrouwbare informatie nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Uw rol verandert nu informatie over economische, sociale en milieu-aspecten een grotere rol gaat spelen in strategie, besluitvorming en verantwoording. Ook commissarissen krijgen een grotere rol in het toezicht op de kwaliteit van niet-financiële informatie en er komt verplichte assurance bij duurzaamheidsinformatie.

Deze ontwikkelingen leiden tot vragen als: Welke toegevoegde waarde levert uw onderneming of klant voor haar verschillende stakeholders, op korte en lange termijn? Wat zijn belangrijke maatschappelijke uitdagingen op economisch, milieu en sociaal gebied voor uw onderneming of klant? Tot welke risico's, zowel financieel als maatschappelijk leidt dit? Welke kansen biedt duurzaamheid? Hoe monitor je intern op duurzaamheidsprestaties? Hoe kun je daar transparant over rapporteren?

De UGBS biedt in samenwerking met NBA Opleidingen een uniek online programma om uw kennis te verdiepen op het gebied van duurzaam ondernemen en langetermijnwaardecreatie op economisch, milieu en sociaal gebied. Hierbij gaan we in op relevante ontwikkelingen, het intern sturen op deze aspecten, maar ook op de controlepraktijk en het vertalen van deze aspecten naar transparante rapportage, zoals over duurzaamheid in overeenstemming met de Europese regelgeving over Corporate Sustainability Reporting Directive, CO2 en duurzame investeringen.

Voor wie

Deelnemers zijn werkzaam als:

 • externe accountant
 • accountant in business
 • overheidsaccountant
 • auditor
 • controller
 • financieel professional
 • M&A professional
 • risk management professional
 • professional met een toezichthoudende rol
 • bestuurder
 • investeerder
 • asset manager
 • analist
 • duurzaamheidmanager
 • duurzaamheidsauditor
 • (MKB) ondernemer
 • Communicatieprofessional bezig met duurzaamheidsverslaggeving

Inhoud module 4 | Klimaat en betrouwbaar rapporteren over CO2

 • Sessie 1: Klimaat, CO2 en impact op de bedrijfsvoering: Welke CO2 en andere klimaatgerelateerde aspecten zijn er, en hoe kunnen deze van invloed zijn op investeringen, operationele processen en productontwikkeling?

  prof. dr. Machiel Mulder (RUG) en prof. Dick de Waard RA MA (RUG)
 • Sessie 2: Betrouwbaar meten en rapporteren van CO2: Hoe meet je CO2 concreet? Welke maatregelen zijn relevant om betrouwbaar te meten en rapporteren in overeenstemming met de meest recente wet- en regelgeving en relevante verslaggevingscriteria? Ook wordt aandacht besteed aan de connectiviteit tussen het bestuursverslag en de jaarrekening voor wat betreft klimaatinformatie.

  prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en Rob Wortelboer EMA RA (EY)

Leerdoel

 • Inzicht in wat CO2 en andere klimaatgerelateerde aspecten zijn
 • Actuele kennis over wet- en regelgeving op het gebied van klimaat en de transparantie daarover
 • Handvatten om te identificeren hoe CO2 van invloed kan zijn op investeringen, operationele processen en productontwikkeling
 • Handvatten voor het meten, registreren en rapporteren van CO2
 • Inzicht in relevante in- en externe maatregelen om de betrouwbaarheid van CO2 te waarborgen
 • Nieuwe expertise wordt aangeboden vanuit wetenschap en praktijk

Over de docenten

prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA
Nancy Kamp

Prof. dr. A.E.M. (Nancy) Kamp-Roelands RA MA - kerndocent

Nancy is bijzonder hoogleraar niet-financiële verslaggeving, integrated reporting en assurance aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nancy was tussen 2000-2013 en 2016-2021 werkzaam bij EY. Sinds 1992 is zij werkzaam op het snijvlak van het ontwikkelen van (internationale) standaarden op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving, integrated reporting en assurance, clientwerk, onderzoek en doceren. Zij was betrokken bij de oprichting van de International Integrated Reporting Council en was als deputy director van de International Auditing and Assurance Standards Board de initiator voor het project Assurance bij Emerging Forms of External Reporting.

prof. dr. Machiel Mulder

Prof. dr. Machiel Mulder

Machiel is hoogleraar Regulering van Energiemarkten en directeur van het Centre for Energy Economics Research aan de RUG. Daarvoor was hij werkzaam bij onder meer ACM, NMa en CPB. Hij adviseert overheden en ondernemingen, coördineert het executive onderwijs van UGBS op het terrein van energie en publiceert regelmatig over een economisch perspectief op de energietransitie.

prof. dr. Dick de Waard RA MA
Dick de Waard

Prof. dr. Dick de Waard RA MA - kerndocent

Dick is vanaf 1977 tot 2013 werkzaam geweest bij EY Accountants. Nadat hij in 1995 als partner was toegetreden tot de maatschap, heeft hij samen met Nancy Kamp-Roelands de service line EY Climate Change & Sustainability Services opgericht en ontwikkeld. Hij heeft sindsdien assurance- en advieswerkzaamheden verricht op het gebied van niet-financiële informatie voor een groot aantal ondernemingen. Al sinds 1992 is Dick betrokken bij het accountancy onderwijs van de RUG. Zijn promotieonderzoek richtte zich op het snijvlak van corporate governance en duurzaamheidsvraagstukken. Hij is momenteel als hoogleraar Auditing verantwoordelijk voor het accountancy onderwijs. Sinds 2010 levert Dick een bijdrage aan onderwijs en onderzoek bij de University of Curaçao. In 2014 is hij bij deze universiteit benoemd tot hoogleraar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Rob Wortelboer EMA RA

Rob Wortelboer EMA RA

Rob Wortelboer is Associate Partner Climate Change & Sustainability Services bij EY Nederland. Hij geeft assurance over niet-financiële informatie in de jaarverslagen van grote organisaties, zoals beursgenoteerde ondernemingen en overheidsdeelnemingen. Of het nu gaat om niet-financiële indicatoren, het hele jaarverslag of bijvoorbeeld CO2-emissie-verslagen. Hij studeerde Auditing aan de Rijksuniversiteit Groningen, gevolgd door een postmaster CSR Managing & Auditing aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkt sinds 1999 bij EY. Is naast zijn werk bij EY lid van de werkveldadviescommissie van de opleiding Assurance aan de Hanzehogeschool.

Contact

Heeft u verdere vragen over de modules of wilt u opleidingsadvies? Aarzel niet om contact met ons op te nemen:

Angela Sap

Angela Sap

Programmamanager
University of Groningen Business School

T: (+31) 050 36 37 297
E: a.sap rug.nl


Ook interessant voor u?


Opleiding ESG Reporting en Assurance van UGBS
Wilt u diepgaand expert worden in verslaggeving en assurance van niet-financiële informatie? Volg dan deze eenjarige opleiding Environmental, Social & Governance Reporting en Assurance.


Executive MBA Sustainable Business Models van UGBS
Wilt u een brede MBA, met een focus op duurzaamheidsdoelstellingen? Kies dan deze track van onze Executive MBA.


Executive MBA Energy Transition van UGBS
Wilt u een MBA titel met een focus op de energietranstie? Kies dan deze (Engelstalige) track van onze Executive MBA.

Laatst gewijzigd:24 september 2022 10:29