Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Library
University of Groningen Library Lustrum: 405 years University of Groningen Library

Tussen de regels: een rechtssociologische studie naar handhaving in de sociale zekerheid

Lekenpraatje Paulien de Winter, UB Binnenstad, 16.00 uur
Paulien de Winter
Paulien de Winter

Een strenge aanpak van uitkeringsfraude staat al jaren hoog op de politieke agenda. Fraude met belastinggeld stuit iedereen tegen de borst en opsporing en boetes leveren veel op.

Maar wat gebeurt er binnen de uitvoeringsinstanties? Hoe gaan medewerkers om met de regels en met de uitkeringsgerechtigden?

De Winter, rechtssocioloog aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG, heeft onderzocht hoe regels worden uitgevoerd. ‘Ik heb niet gekeken naar wetgeving, maar hoe het echt gaat, in de praktijk.’

Haar onderzoek biedt een blik achter de deur van de spreekkamers. Er zijn grote verschillen in de manier waarop sociale diensten en UWV Werkbedrijven wetgeving over sociale zekerheid handhaven. Medewerkers verschillen in hoe ze de regels toepassen en hoe ze reageren op overtredingen.

Lekenpraatje: Paulien de Winter

Meer informatie

Laatst gewijzigd:18 mei 2021 11:59