Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

University of Groningen LibraryCollectionsSpecial CollectionsConsulting the collectionsSpecial Collections Room

Zaal Bijzondere Collecties

BC study area

Stukken uit de bijzondere collecties worden geraadpleegd in de zaal Bijzondere Collecties. De meeste boeken en documenten zijn in SmartCat opgenomen en kunnen van daaruit worden aangevraagd. Het verdient aanbeveling van te voren contact op te nemen met de balie zodat het materiaal tijdig kan worden klaar gelegd.

Laatst gewijzigd:19 december 2017 15:45
printView this page in: English
Follow us onfacebook twitter instagram