Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumToetsing

Testing Unit Workshops

De Language Centre Testing Unit (LCTU) organiseert het hele jaar door workshops, zowel binnen de Rijksuniversiteit Groningen als voor externe organisaties. Deze workshops zijn primair bedoeld om wetenschappelijk en administratief personeel en studenten te helpen hun kennis op het gebied van toetsen en assessments te vergroten in de context van internationalisering, maar ook organisaties en groepen buiten de universiteit kunnen deelnemen.

Voorbeelden van workshops

Het opbouwen van taalvaardigheidsprofielen

Deze workshop is onmisbaar voor iedereen die zich binnen de universiteit bezighoudt met toelating tot Engelstalige Bachelor- en Masteropleidingen, en is daarnaast ook interessant met het oog op toelating van promovendi.

  • In het 1e deel van de workshop wordt de gedachte achter internationale examens zoals IELTS, TOEFL, Cambridge CAE & CPE en andere relevante examens uitgelegd om duidelijk te maken wat dergelijke examens eigenlijk zeggen over de taalvaardigheidsprofielen van kandidaten.
  • In het 2e deel kunnen de deelnemers hun kennis en ervaring in de praktijk brengen door te bespreken welke balans er in hun eigen cursussen zou moeten zijn tussen de 4 vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven en spreken) om het ideale taalvaardigheidsprofiel te verkrijgen.

PE-cursussen voor tolken en vertalers

Een beëdigde tolk of vertaler moet bij elk verzoek tot verlenging van de inschrijving in het Rbtv (Register beëdigde tolken en vertalers) schriftelijk aantonen dat gedurende de 5 jaar voorafgaand aan het verzoek de kwaliteit van beroepsuitoefening op het vereiste niveau is gehouden. Hiertoe moeten minstens 80 PE-punten zijn vergaard met relevante scholingsactiviteiten. Hierbij staat 1 PE-punt voor 1 aantoonbaar gevolgd uur scholing. Voor tolken en vertalers op de uitwijklijst Wbtv geldt een afwijkende regel: zij moeten in de 3 voorafgaande jaren 45 PE-punten hebben gehaald.

  • Het Talencentrum biedt op dit moment 2 workshops aan waarmee PE-punten zijn te verdienen.

Talen leren met social media

Het leren van een taal is enorm veranderd. Om een taal te leren hoef je niet meer per se een reguliere taalcursus te volgen. Door het grote aanbod aan sociale media tools is het mogelijk geworden om een taal te leren waar en wanneer je maar wilt, autonoom of als aanvulling op een taalcursus. Deze workshop begeleidt je door de verschillende sociale media tools.

Het CEFR in context

Deze reeks workshops bestaat uit 3 onderdelen, die samen ten doel hebben deelnemers kennis te laten maken met het CEFR en te leren in hun eigen werkomgeving effectief gebruik te maken van dit referentiekader. Naast de workshops over het CEFR voor taalprofessionals bieden we ook andere workshops over dit onderwerp aan voor wetenschappelijk en ondersteunend personeel dat zich bezighoudt met internationalisering. De workshops worden gegeven door ervaren trainers die ook actief zijn geweest in het EMBED project.

  • In de Workshop CEFR – Fase 1 maken deelnemers kennis met de filosofie achter het CEFR en de verschillende niveaus. Ook wordt in deze workshop de standaardisering behandeld van beoordelaars die opdrachten beoordelen, bijvoorbeeld in de context van het Europese Taalportfolio.
  • Workshop CEFR – Fase 2 is gericht op standaardisering die leidt tot empowerment . De deelnemers leren binnen hun organisatie – eventueel met hulp van buitenaf – een systematisch standaardiseringsproces op te zetten. Hierbij gebruiken ze taalvoorbeelden uit hun eigen dagelijkse praktijk.
  • In de Workshop CEFR – Fase 3 bekwamen de deelnemers zich verder in het standaardiseringsproces. Aan de hand van geijkte voorbeelden uit hun werkomgeving leren ze zelfstandig lokaal geannoteerde CEFR-voorbeelden te creëren.

Contact

Al onze workshops worden op maat ontworpen voor de betreffende doelgroep. Vindt u hieronder niet de workshop die u nodig heeft? Mail naar testingunit@rug.nl om te bespreken wat we nog meer voor u kunnen doen.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 21:20
printView this page in: English