Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Express yourself <> understand the world
Testing Dutch Tests

C-test Instruction

In de tekst is van elk tweede woord de helft van het aantal letters weggelaten. Als een woord uit een oneven aantal letters bestaat, is de helft+1 van dat aantal weggelaten.

Je moet de woorden weer compleet maken. Dus zo:

De he______ van h____ aantal let______ is wegge________.
Je mo____ de woo_______ weer comp______ maken.

De helft van het aantal letters is weggelaten.
Je moet de woorden weer compleet maken.

Lees eerst de tekst globaal door, voordat je iets opschrijft. Uit de titel, de eerste en de laatste zin zijn geen letters weggelaten. Lees de tekst nog een keer door, nadat je de woorden hebt aangevuld.

De ij telt als 1 letter.

Voorbeeld C-test

Vouw het blad om op de lijn. Als je klaar bent met invullen, kun je zelf je antwoorden controleren. Neem ongeveer 10 minuten voor dit voorbeeld. De officiële test duurt 30 minuten en bevat 100 items.

Een minimaal bestaan

Als je in een grote stad woont kun je soms het volgende meemaken. Het i___ laat i___ de na_______. Als j___ naar bui______ kijkt z____ je d___ stille, verl_________ straat. I__ het li________ van d___ straatlantaarns st_______ alleen gepar____________ auto's e___ volle vuilni________________ die alv______ buiten ge_______ zijn.

D_____ hoor j___ een au_______ de str_________ inrijden e__ stilhouden. Daa___ hoor j____ wat ondui________________ geluiden. Vervo__________ rijdt d___ auto e______ stukje do_______, stopt we_____ en opn_________ hoor j___ vage gelu__________. Je kij______ naar bui______ en zi____ hoe e____ man be_______ is d___ vuilniszakken do_____ te snuf____________. Hij ha______ eruit w______ hij gebr_________ kan, la_______ het i___ zijn au______ en rij____ weer ver_______. Z___ werkt h___ de he______ straat a___.

Vro________ bestond e___ een na____ voor de_____ mensen. Zij werden 'morgensterren' genoemd.


Als je in een grote stad woont kun je soms het volgende meemaken. Het is laat in de nacht. Als je naar buiten kijkt zie je de stille, verlaten straat. In het licht van de straatlantaarns staan alleen geparkeerde auto's en volle vuilniszakken die alvast buiten gezet zijn.

Dan hoor je een auto de straat inrijden en stilhouden. Daarna hoor je wat onduidelijke geluiden. Vervolgens rijdt de auto een stukje door, stopt weer en opnieuw hoor je vage geluiden. Je kijkt naar buiten en ziet hoe een man bezig is de vuilniszakken door te snuffelen. Hij haalt eruit wat hij gebruiken kan, laadt het in zijn auto en rijdt weer verder. Zo werkt hij de hele straat af.

Vroeger bestond er een naam voor deze mensen. Zij werden 'morgensterren' genoemd.

Last modified:15 September 2017 9.20 p.m.
printView this page in: Nederlands