Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumTaalcursussen

Spreekuren

Voor veel cursussen kunt u zich direct online inschrijven, maar omdat wij het belangrijk vinden dat u zich inschrijft voor een cursus op het juiste niveau, raden we u dringend aan het spreekuur te bezoeken voor u zich inschrijft. Tijdens een kort gesprek wordt uw startniveau en eventueel de intensiteit van uw cursus geadviseerd.

Waar en wanneer?

 • Voor de spreekuren kunt u zich hier melden:
  Secretariaat van het Talencentrum
  1e verdieping van het Harmoniegebouw
  Oude Kijk in 't Jatstraat 26, Groningen
  (gebouw 1315, kamer 0129)
 • Spreekuren Nederlands zijn op vaste tijden. U hoeft hier geen afspraak voor te maken.
 • Voor spreekuren Engels, Spaans en de overige moderne talen dient u een afspraak te maken.
 • Vlak voor de start van cursussen worden extra spreekuren georganiseerd.
 • In schoolvakanties en door onvoorziene omstandigheden kunnen spreekuren uitvallen. Houd daarom onze website in de gaten.

Het vastgestelde niveau voor cursussen Nederlands en Engels is bindend.
Het vastgestelde niveau bij andere talen is een dringend advies.

Spreekuren


Spreekuur cursussen Nederlands

Open spreekuur (geen afspraak nodig)

 • Maandag en donderdag, 13.30-14.30 uur
 • Na het spreekuur krijgt u een bindend advies voor de te volgen cursus.
 • LET OP: Op maandag 1 april 2019 is er geen spreekuur.

Wanneer wel naar het spreekuur?

 • Wanneer u wilt inschrijven voor een cursus en nog niet eerder een cursus Nederlands bij het Talencentrum heeft gevolgd;
 • Wanneer u langer dan één jaar geleden een advies heeft ontvangen.

Wanneer niet naar het spreekuur?

 • Als u een student of medewerker bent bij de RUG en mee wilt doen aan een beginnerscursus Nederlands (0>A1 of 0>A2), dan kunt u zich inschrijven zonder naar een spreekuur te gaan;
 • Wanneer u al een cursus Nederlands gevolgd heeft bij het Talencentrum, dan kunt u zich inschrijven met de advieskaart die u van de docent ontvangen heeft aan het eind van de cursus. Let op: als het langer dan één jaar is geleden dat u het advies heeft ontvangen, dient u wel het spreekuur te bezoeken.

Inburgeraars / DUO-lening

Neem uw toekenningsbrief van uw DUO-lening mee. Wij hebben deze brief ruim voor de cursusstart nodig om de inschrijving af te kunnen ronden. Bij elke volgende inschrijving geeft u ons steeds een kopie/scan van het meeste recente overzicht van uw DUO-lening.

Advies voor uw niveau Nederlands

De docent geeft u aan het eind van een gevolgde cursus of op het spreekuur een bindend advies over (het vervolg van) uw cursus Nederlands.

 • Inschrijven voor een hoger of intensiever niveau dan geadviseerd is niet mogelijk.
 • Wanneer uw resultaten voldoende waren, zult u meestal het advies krijgen om door te gaan met een reguliere cursus op een hoger niveau.
 • Wanneer uw resultaten goed tot zeer goed waren, kunt u het advies krijgen om een semi-intensieve cursus te gaan doen.
 • Wanneer uw resultaten zeer goed waren, kunt u het advies krijgen om een intensieve cursus te gaan doen.
 • Wanneer uw resultaten niet voldoende waren kan de docent u aanraden om hetzelfde niveau te herhalen of over te stappen naar een ander instituut. Dat laatste kan het geval zijn als de docent merkt dat onze methode niet aansluit bij uw manier van een taal leren.

Spreekuur cursussen Engels

Spreekuur (uitsluitend op afspraak)

 • Maak uw afspraak voor het spreekuur Engels online

Schrijfvaardigheid spreekuur

 • Bachelor, (Research) Master en PhD-studenten die een schrijfvaardigheidscursus Engels willen volgen, wordt verzocht een tekst op te sturen naar de heer Wim Tommassen (w.c.j.tommassen@rug.nl) voordat zij het spreekuur bezoeken. De tekst dient circa 400 woorden te zijn en kan een (deel van een) paper zijn of gaan over een eigen onderzoeksonderwerp. De tekst dient geschreven te zijn voor een algemeen publiek. In principe krijgt u een reactie via email, het bezoeken van het spreekuur zal in veel gevallen niet nodig zijn.
Telefonisch spreekuur (uitsluitend op afspraak)
 • U kunt een afspraak maken via englishsection@rug.nl. Geef in uw e-mail alstublieft uw Skypenaam of Nederlandse telefoonnummer.

Wanneer wel naar het spreekuur?

 • Wanneer u nog niet eerder een cursus Engels bij het Talencentrum heeft gevolgd.

Wanneer niet naar het spreekuur?

 • Wanneer u al een cursus Engels gevolgd heeft bij het Talencentrum, dan kunt u zich online inschrijven op basis van de advieskaart die u van de docent ontvangen heeft aan het eind van de cursus.

Spreekuur cursussen Spaans

Cursisten die een beginnerscursus Spaans (CEFR 0>A1 of 0>A2) willen volgen, kunnen zich direct inschrijven en hoeven geen spreekuur te bezoeken.

U kunt naar het spreekuur gaan als u zich voor een hoger niveau wilt inschrijven, en u nog niet eerder een cursus Spaans bij het Talencentrum heeft gevolgd (maar het is niet verplicht). U kunt zich wel alvast inschrijven voor de cursus waarin u geïnteresseerd bent.
Het gesprek duurt circa 15 minuten. Spreekuren zijn op afspraak en vinden alleen vlak voor de start van de cursussen plaats. Maak uw afspraak voor het spreekuur online:


Spreekuren cursussen Duits en Frans

Spreekuren voor de taalcursussen Duits en Frans zijn op afspraak en vinden alleen vlak voor de start van de cursussen plaats. Maak uw afspraak voor het spreekuur online:

Indien u nog niet eerder een cursus Duits of Frans bij het Talencentrum heeft gevolgd, is een bezoek aan het spreekuur verplicht voor Duits B1>B1/B2 en B1/B2>B2 en Frans A2>A2/B1 en A2/B1>B1.


Zelf uw niveau toetsen

N.B. deze programma's vervangen niet het advies dat u tijdens een spreekuur ontvangt, maar dienen slechts als globale indicatie van uw niveau.

DIALANG

De DIALANG-toets is ontwikkeld door meerdere Europese universiteiten. Deze toets geeft slechts een globale indicatie van uw taalvaardigheid en vervangt niet het spreekuur. De indicatie wordt gegeven in termen zoals uitgelegd in de tabel van het Common European Framework of Reference (CEFR). De Raad van Europa heeft dit referentiekader ontwikkeld. Hiermee kunnen taalvaardigheidsniveaus gemakkelijk met elkaar worden vergeleken en toetsscores worden geïnterpreteerd.

Laatst gewijzigd:21 maart 2019 15:47
printView this page in: English