Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Express yourself <> understand the world
Communication training Portal Academic Communication Skills Manual Schriftelijk: studenten Stijl

Voorzetseluitdrukkingen

Sommige teksten bevatten veel uitdrukkingen als 'met betrekking tot', 'ten aanzien van' en dergelijke. Voor de schrijver is dat gemakkelijk: voorzetseluitdrukkingen kunnen bijna altijd. Je maakt de tekst voor de lezer echter duidelijker, als je de voorzetseluitdrukking door 1 voorzetsel vervangt.

Niet: Bepalingen ten aanzien van het verlenen van machtigingen van de zijde van het ziekenfonds.
Wel: Bepalingen over het verlenen van machtigingen door het ziekenfonds.

Niet: De directie doet geen mededelingen met betrekking tot de overnamegeruchten.
Wel: De directie doet geen mededelingen over de overnamegeruchten.

Voorzetseluitdrukkingen en hun vervangers

Hang onderstaand lijstje boven je bureau en raadpleeg het als je een voorzetseluitdrukking wilt vervangen. In geval van nood kun je ook het woordenboek raadplegen: bij ieder werkwoord staat welk voorzetsel erbij hoort.

Voorzetseluitdrukking Vervanger
ten aanzien van op, over, jegens, van, voor
met betrekking tot over, voor
ten behoeve van voor
met behulp van met
op het gebied van op, voor
als gevolg van door
onder invloed van door
door middel van door
ter zake van over
van de kant van van, vanuit

Alternatief: herschrijf de zin

Vervang de voorzetseluitdrukking door de zin te herschrijven.

Van: De rechters hebben een plan voor geldstraffen in studie genomen met het oog op het nog verder terugdringen van de korte vrijheidsstraffen.
Naar: De rechters hebben een plan voor geldstraffen in studie genomen om de korte vrijheidsstraffen nog verder terug te dringen.

Van: De voorzitter wil aftreden in verband met zijn slechte gezondheid.
Naar: De voorzitter wil aftreden omdat zijn gezondheid slecht is.

© 2002 | RUG, Faculteit der Letteren, project Communicatieve Vaardigheden

Laatst gewijzigd:05 april 2019 13:34