Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Express yourself <> understand the world
Communication training Portal Academic Communication Skills Manual Schriftelijk: studenten Stijl

Structuursignalen

Structuursignalen maken de opbouw van een tekst duidelijk. Ze kunnen gebruikt worden binnen de alinea om relaties tussen zinnen duidelijk te maken, maar ook tussen de verschillende alinea's om verbanden aan te geven. De meest voorkomende verbindingen tussen zinnen en alinea's zijn:

Opsomming

En, bovendien, ten eerste, ten tweede, verder, daar komt nog bij dat.

Tijd

Nadat, terwijl, toen, totdat, voordat, wanneer, daarna, eerst, vervolgens, ten slotte.

Reden, oorzaak, gevolg

Aangezien, doordat, omdat, want, zodat, daarvoor, daarom, dus.

Voorwaarde

Als, indien, mits, tenzij, wanneer.

Toegeving

Als, hoewel, ofschoon, weliswaar, toch.

Tegenstelling

Maar, aan de andere kant, daarentegen, desalniettemin, desondanks, enerzijds, toch, terwijl.

Vergelijking

Alsof, evenals, eveneens, evenzeer, net als, op dezelfde wijze.

Samenvatting

Kortom, samengevat, al met al, resumerend.

Conclusie

Dus, dan ook, hieruit volgt, concluderend kunnen we stellen.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 13:34