Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Communication training Academic Communication Skills Manual Schriftelijk: studenten Stijl

Stijl

In het beginstadium van het schrijfproces is het niet verstandig lang stil te staan bij stilistische keuzes op zins- en woordniveau; je kunt je dan beter concentreren op de inhoud van je tekst. Je eigen taalvermogen en kennis van genre en lezerspubliek sturen je in de richting van de juiste toon. In latere schrijfstadia kun je je stijl verbeteren door je tekst aan te passen aan doel, lezerspubliek en genre. In de laatste redactiefasen kun je je stijl nog verder verfraaien.
De voorbeelden en aanbevelingen bij de verschillende stijlkwesties zijn sterk geïnspireerd op het Handboek Stijl van Burger en de Jong. Zie ook het Literatuuroverzicht.

Aanbevelingen

  • Vertrouw voor stijl- en spellingkwesties niet blindelings op computerprogramma’s; ze zijn niet voor 100% betrouwbaar, houden geen rekening met vak- of genre-specifieke conventies op het gebied van stijl en doen soms vreemde wijzigingsvoorstellen.
  • Raadpleeg bij twijfel over spellingskwesties het Groene Boekje.
  • Bouw kennis van genrespecifieke eisen op stijlgebied op door veel en analytisch te lezen.
  • Vertrouw voor de correctheid en soepelheid van je zinsconstructies op je eigen taalgevoel. Dit werkt in geval van geschreven tekst het beste wanneer je je tekst hardop leest: dan kom je slechtlopende zinnen en ongelukkige formuleringen het makkelijkst op het spoor.
  • Bestudeer de Catalogus van stijlkwesties, die je in staat stelt bepaalde kwaliteiten of tekortkomingen van je eigen (en andermans) teksten preciezer te benoemen en zonodig te verbeteren. Let wel: het is in dit soort gevallen zelden een keuze tussen goed of fout, maar een kwestie van slimme, gemotiveerde beslissingen nemen.
  • Ga naar http://beterspellen.nl. In het menu vind je onder Stijlfouten een overzicht van veelgemaakte stijlfouten en uitgebreide uitleg.
Laatst gewijzigd:05 april 2019 13:34