Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Communication training Academic Communication Skills Manual Schriftelijk: studenten

Schrijverstypen

De Schrijvende Mens moet verschillende vaardigheden beheersen: goede ideeën bedenken, argumentaties ontwerpen en grammaticaal correcte of zelfs fraai gestileerde zinnen produceren. Vrijwel iedere schrijver heeft een talent voor het één en een blinde vlek voor het andere. Dit maakt het mogelijk om verschillende schrijverstypen te onderscheiden.

Onderstaande lijst van schrijverstypen is afkomstig uit het Handboek Stijl van Burger en de Jong (1997). Met deze lijst kun je vaststellen wat voor soort schrijver je zelf bent: wat je sterke en zwakke kanten zijn en op welke punten je jezelf kunt verbeteren. De lijst kan ook van pas komen bij het kiezen en instrueren van kritische lezers van je tekst.

Zie ook Typen Commentatoren.

Schrijverstype Eigenschappen
De Creatieveling Heeft geniale ideeën, ziet onvermoede verbanden en neemt gewaagde standpunten in, maar is niet zo erg geïnteresseerd in het zorgvuldig zoeken naar documentatie, het maken van een degelijke structuur, etcetera.
De Verzamelaar Verzamelt feiten, weet veel en streeft altijd naar volledigheid, maar is minder sterk in het bedenken van ideeën en associaties en het maken van keuzes en plannen.
De Architect Maakt weloverwogen plannen, zet grote lijnen uit, maar houdt zich niet graag bezig met de concrete invulling en formulering ervan of met het controleren van feiten.
De Strateeg Is doel- en doelgroepbewust, verzint sterke redeneringen en ontwikkelt passende retoriek, maar is minder sterk wat betreft documentatie, feitelijkheid, volledigheid en precisie.
De Dichter Houdt van taal, zoekt graag mooie woorden en bouwt mooie zinnen, maar bekommert zich niet om grote lijnen, controleerbaarheid, feitelijkheid en precisie.
De Eindredacteur Formuleert nauwkeurig, kent het Groene Boekje uit zijn hoofd en zet graag puntjes op de i, maar is niet sterk op het punt van creativiteit, strategieën opzetten en tekstplannen maken.

© 2002 | RUG, Faculteit der Letteren, project Communicatieve Vaardigheden

Laatst gewijzigd:05 april 2019 13:34