Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumOver onsKwaliteitszorg

Klachtenprocedure Talencentrum

Het Talencentrum streeft naar een optimale dienstverlening. Mocht het toch voorkomen dat u niet tevreden bent over een van de diensten van het Talencentrum, dan horen we dat natuurlijk graag van u.


Wat verstaan wij onder een klacht?

Onder een klacht verstaan wij een schriftelijke uiting van ontevredenheid over een dienst of personeelslid van het Talencentrum.

Probleem bespreken

Voordat u gebruikmaakt van de algemene klachtenregeling, raden we u aan het probleem te bespreken met de betrokkenen. Heeft u bijvoorbeeld een klacht over de inhoud van uw cursus, bespreek dit dan eerst met uw docent. Wilt u graag wisselen van groep, bespreek dit dan met uw docent of met het secretariaat. In veel gevallen kan direct al een oplossing gevonden worden. Bij een klacht over een vertaling of correctie van de Universitaire Vertaal- en Correctiedienst, raden wij u aan eerst contact op te nemen met een van de medewerkers van deze dienst.

Procedure

 • Als u een klacht heeft, kunt u uw klacht kenbaar maken door een brief of een e-mail te sturen, onder vermelding van ‘klacht’.
 • Stuur uw klacht per post naar: Talencentrum RUG, Postbus 716, 9700 AS Groningen of stuur een e-mail naar talencentrum@rug.nl, in beide gevallen onder vermelding van ‘klacht’.
 • U ontvangt binnen 1 week na binnenkomst een ontvangstbevestiging van uw klacht.
  Uw klacht wordt na ontvangst besproken door de klachtencommissie, die bestaat uit de directeur en het sectiehoofd van de sectie waarop uw klacht betrekking heeft.
 • Mocht u een klacht over een sectiehoofd hebben, dan bestaat de klachtencommissie uit de directeur en het hoofd van een andere sectie. Bij een klacht over de directeur bestaat de klachtencommissie uit twee sectiehoofden.
 • Eventueel wordt u uitgenodigd om uw klacht toe te lichten en samen te praten over een mogelijke oplossing. Indien u bij het indien van uw klacht bovenstaande procedure volgt, wordt uw klacht altijd in behandelding genomen. Uiterlijk 20 dagen na binnenkomst van de klacht krijgt u een reactie.

De klacht

Om een goed beeld te krijgen van uw klacht vragen wij u de volgende punten op te nemen in uw brief of e-mail:

 • Uw persoonlijke gegevens: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • De dienst waarover u een klacht heeft, zo gedetailleerd mogelijk (bijvoorbeeld cursuscode, dossiernummer van een vertaling, naam docent, periode van de cursus et cetera).
 • De aard van de klacht (wat had u verwacht, aan welke verwachting is niet voldaan).
 • Wat u zelf hebt gedaan om het probleem op te lossen en hoe dat is verlopen (bijvoorbeeld met de docent of het secretariaat gesproken).

Niet tevreden?

Mocht u na de behandeling van uw klacht door de klachtencommissie niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht, dan dan kan de klacht doorgezet worden naar het College Arbitrage Inburgeren van Blik op Werk.

Wij hopen echter dat wij er in een eerder stadium samen met u uit kunnen komen.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 21:21
printView this page in: English