Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumOver onsOnderwijsvisie

CEFR: Common European Framework of Reference

Niveaus van taalvaardigheid volgens de Raad van Europa

Het Talencentrum omschrijft de doelstellingen van taaltrainingen volgens het gemeenschappelijk Europees Referentiekader (ERK), dat is ontwikkeld door de Raad van Europa (Council of Europe). In het ERK, in het Engels Common European Framework of Reference (CEFR), wordt omschreven welke kennis en vaardigheden taalstudenten moeten ontwikkelen om effectief in een taal te kunnen communiceren. Verder zijn in het Referentiekader 6 vaardigheidsniveaus gedefinieerd waarmee de voortgang van studenten kan worden gemeten in iedere fase van het leerproces. Lees meer over het CEFR op de site van Taalunieversum.

Doel van het CEFR

Door een gemeenschappelijke beschrijving van doelstellingen, inhoud en methoden, vergroot het Europees Referentiekader de doorzichtigheid van lesprogramma's, syllabussen en kwalificaties. Dit bevordert de internationale samenwerking op het gebied van moderne talen. De beschikbaarheid van objectieve criteria om taalvaardigheid te beschrijven, vergemakkelijkt wederzijdse erkenning van kwalificaties die zijn behaald in verschillende leeromgevingen en komt daardoor de mobiliteit van kennis en arbeid in Europa ten goede.

CEFR-niveau bepalen

Bezoek onze pagina over Spreekuren voor meer informatie over het bepalen van uw CEFR-startniveau.

Overzicht van de verschillende niveaus

Assessment grid
Laatst gewijzigd:03 november 2017 12:40
printView this page in: English