Skip to ContentSkip to Navigation

Centre for Energy Business and Economics Research

Faculty of Economics and Business
Header image Centre of Expertise CEER

Minder olie- en gaswinning door Shell geen effect op wereldwijd verbruik

Datum:26 november 2020
CEER policy paper 8
CEER policy paper 8

Machiel Mulder, Daan Hulshof, Peter Perey en Lennard Rekker van het Centre for Energy Economics Research (CEER) van de Rijksuniversiteit Groningen hebben het effect van minder olie- en gaswinning onderzocht op het wereldwijde verbruik. Eerder hadden enkele milieuorganisaties betoogd dat het (deels) beëindigen van de winning van olie en gas door een enkel energiebedrijf, zoals Shell, zou bijdragen aan verlaging van de mondiale uitstoot van CO2. Dit is volgens de onderzoekers echter onwaarschijnlijk omdat de olie- en gasmarkten mondiaal werkende markten zijn waarop veel bedrijven en overheden actief zijn. In de landen waarin Shell actief is in olie- of gaswinning zijn ook veel andere bedrijven actief, en deze bedrijven zullen de activiteiten van Shell waarschijnlijk overnemen op het moment dat Shell haar activiteiten zou beëindigen.

Zie hier het volledige nieuwsartikel

Download hier het rapport 

Download reactie op commentaar Peter Erickson (15 December 2020)

Download reactie op commentaar Rotmans en reactie Erickson (1 Februari 2021)