Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School

Jochem Bosgraaf over de opleiding ESG Assurance

19 juni 2020
Jochem Bosgraaf

Jochem Bosgraaf (EMA RA) is werkzaam als Senior Staff bij EY. In het verleden studeerde hij meermaals af aan de RUG, voor zijn bacherlor, master en post-master in accountancy & controlling. Met de executive opleiding Environmental, Social & Governance (ESG) Assurance van de University of Groningen Business School heeft hij inmiddels een extra carrièrestap gezet. In dit interview vertelt hij over zijn ervaring.

• Waar houd je je zoal mee bezig in je werk?

Dagelijks ben ik bezig met het controleren en/of beoordelen van niet-financiële en financiële informatie, op basis waarvan een onderneming verantwoording aflegt aan haar belanghebbenden. Het doel hiervan is om een betrouwbare en toereikende afspiegeling te geven van het beleid van een organisatie, bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen of duurzaamheidsprestaties. Daarnaast ben ik gesprekspartner van ondernemingen en ondersteun ik hen waar mogelijk in de transitie naar een meer geïntegreerde bedrijfsvoering en verantwoording; dit houdt in dat we niet alleen over profit rapporteren, maar ook over people en planet.

• Wat was voor jou de aanleiding om dit programma te gaan doen?

In eerste instantie wilde ik mij breder ontwikkelen in het toepassingsgebied van de accountant t.a.v. sociale, economische en milieukwesties. Ook had ik behoefte aan een veelzijdiger perspectief op ESG Assurance. In het opleidingsprogramma heb je de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met deelnemers uit verschillende disciplines die tegen diverse uitdagingen aanlopen. Hierdoor ontwikkel je zelf een breder begrip, wat heel relevant kan zijn in gesprekken over ESG Assurance. Door een grotere bewustwording van verschillende ideeën en uitdagingen kun je uiteraard meer waarde toevoegen als gesprekspartner.

• Het onderwijs in dit programma kenmerkt zich voor een groot deel door het verhogen van de deskundigheid op het gebied van niet-financiële informatie, middels verschillende werkvormen. Hoe heb je dat tot nu toe ervaren?

Zeer positief. Dit komt onder meer door een goede mix van deelnemers en de velden waarin zij werkzaam zijn. Verschillende gastsprekers hebben hun praktijkervaringen met ons gedeeld en er zijn veel vruchtbare discussies gevoerd, tussen deelnemers onderling en met de docenten. Dit alles samen verrijkt absoluut het programma.

Tijdens de bijeenkomsten was er een goede afwisseling tussen de te behandelen theorie, inzichten van docenten en ervaringen van gastsprekers. De informatie die aan bod kwam, kon je direct meenemen en toepassen in de gevarieerde en leerzame moduleopdrachten. Helaas konden wij vanwege het aanhoudende coronavirus de laatste geplande bijeenkomsten niet fysiek bijwonen, maar dit is goed opgelost met videomeetings. We hopen dat de laatste bijeenkomst wel fysiek kan plaatsvinden.

• Je bent nu sinds september 2019 bezig. Pas je al kennis toe die je hebt opgedaan?

Zeker, bijna iedere dag. Natuurlijk heeft het er ook mee te maken dat ik actief ben in een werkgebied waar ESG Assurance aan de orde van de dag is.

• Hoe is het voor jou om de studie te combineren met je gezin/werk?

Dat is prima te doen, mede door de afwisseling tussen fysieke bijeenkomsten en videomeetings. Het is fijn dat in het programma rekening wordt gehouden met het zogenoemde ‘busy season’, waardoor er tussen januari en februari geen studie is.

• Hoe zie jij de toekomst voor je? En helpt het programma je daarbij?

Aandeelhouders, andere belanghebbenden en ondernemingen zullen gericht zijn op het creëren van maximale waarde in plaats van winstmaximalisatie. Dat betekent dat naast profit, ook people en planet ingebed worden in de haarvaten van een onderneming. Hierdoor zal een duidelijk verschuiving van korte naar midden en lange termijn plaatsvinden. Ondernemingen die dat niet doen zullen hun license to operate verliezen. ESG-informatie en begrip hierover zal essentieel zijn in het goed kunnen besturen en beheersen van een onderneming gedurende deze reis. Bovendien zullen ondernemingen verantwoording afleggen aan haar belanghebbenden over de waarde die zij creëren. De maatschappij mag verwachten dat de accountant daar iets van gaat vinden.

Meer weten over de opleiding? Bekijk de website.

Laatst gewijzigd:24 juni 2020 11:38

Meer nieuws

 • 13 oktober 2023

  Moniek Tromp benoemd tot Captain of Science van de Topsector Chemie

  Prof. dr. Moniek Tromp is door de minister van Economische Zaken en Klimaat benoemd tot Captain of Science van de topsector Chemie. Zij is per 1 juli 2023 de opvolger van prof. dr. ir. Bert Weckhuysen van de Universiteit Utrecht.

 • 12 september 2023

  Kunst in tijden van AI

  Leonardo Arriagada Beltran verrichtte zijn promotieonderzoek op het raakvlak van computergegenereerde kunst en kunstmatige intelligentie, een technologie die voortdurend in ontwikkeling is. Op 21 september a.s. verdedigt hij zijn proefschrift....

 • 28 augustus 2023

  Harish Vedantham en Casper van der Kooi genomineerd voor Wetenschapstalent 2023.

  Harish Vedantham en Casper van der Kooi zijn door New Scientist genomineerd voor Wetenschapstalent 2023. De verkiezing is bedoeld om jonge wetenschappers en hun onderzoek een podium te geven.