Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Incompany programma's Incompany programma's

Masterclass: Van het aardgas af...Hoe dan?

Nederland moet ‘van het gas af’ en snel zal moeten blijken hoe dit streven gerealiseerd moet worden. De tweedaagse UGBS-masterclass 'Van het aardgas af... Hoe dan?' richt zich op alle ins en outs van dit streven.

Het is ontwikkeld voor professionals die betrokken zijn bij de energietransitie en exact op de hoogte willen zijn van de gevolgen van de (overheids)plannen en maatregelen en ook willen weten welke mogelijkheden er zijn om in te spelen op de uitdagingen die de noodzakelijke energietransitie met zich meebrengt.

Bijzonder is dat alle vraagstukken vanuit een multidisciplinair perspectief worden bekeken: economisch, juridisch, technisch, politiek en gedragskundig.

Afhankelijk van de wensen binnen uw organisatie kan de masterclass aangepast en op maat gemaakt worden.

Leerdoelen:

De deelnemers weten na afloop:

• welke maatregelen binnen het Klimaatakkoord moeten bijdragen aan een aardgasvrij Nederland en wat de consequenties hiervan zijn voor woningen en bedrijven.

• welke duurzame alternatieven er zijn om in de energievraag te kunnen voorzien, en welke rol overheden en individuen (kunnen) spelen in het realiseren van de doelstellingen van het klimaatakkoord.

• wat de rol en mogelijkheden zijn voor de eigen organisatie binnen de energietransitie.

Kerndocent en sprekers:

Kerndocent van de masterclass is prof.dr. Machiel Mulder, Rijksuniversiteit Groningen, hoogleraar Regulering van Energiemarket en auteur van het boek Energietransitie, eerst snappen dan doen. De overige sprekers zijn afkomstig van universiteit, overheid en bedrijfsleven.

Opzet van het programma:

De masterclass combineert de laatste inzichten uit wetenschap en praktijk en sluit aan bij de actualiteit. Er is daarnaast uitgebreid ruimte voor discussie over de toepassing van de theorie: de sprekers lichten niet alleen hun onderzoek toe aan de hand van concrete cases, na elke lezing is ook ruimte voor discussie, reflectie en de toepassingsvraag onder leiding van kerndocent Machiel Mulder.

Voorbeeld inhoud:

Het programma bestaat uit 2 dagen van elk 4 blokken, gemiddeld 1,5 à 2 uur per blok. Verwoven tussen de blokken bestaat de mogelijkheid om een eigen case of eigen data in te brengen waar de deelnemers mee aan de slag kunnen gaan. Er worden 7 thema’s besproken en ter afsluiting een samenvattend blok waarin ook de case weer terug kan komen.

1. Wat houdt ‘van het gas af’ nu precies in?

Met het vaststellen van de doelen zijn we er nog niet. Hoe kan de aardgasvrije samenleving daadwerkelijk in de twee belangrijkste domeinen (industrie en woningen) worden gerealiseerd?

2. Energievraag woningen en bedrijven

We bekijken vanuit historisch perspectief het energie- en gasverbruik per type woning of bedrijf in de afgelopen decennia, de rol van aardgas, de technische mogelijkheden voor besparing en alternatieven, en tot slot de regelgeving en stimuleringsmaatregelen.

3. Alternatieven voor ‘natural gas’

Wat zijn de precieze voor- en nadelen van beschikbare alternatieven als groen gas, synthetisch gas of waterstof?

4. Potentie van warmte

Is gebruik van restwarmte de oplossing? Welke mogelijkheden bieden geo- en aquathermie? Hoe werkt dat technisch gezien en wat zijn de economische consequenties van bijvoorbeeld het aanleggen van warmtenetwerken?

5. Potentie van duurzame elektriciteit

Kan de efficiëntie van windturbines en zonnepanelen in de toekomst worden verhoogd? Wat zijn de kosten en de beste locaties? Moeten dit centrale of decentrale initiatieven zijn?

6. Gedragsbeïnvloeding van mensen

De energietransitie lukt alleen als ons gedrag ook verandert. Hoe krijgen we mensen in beweging en vergroten we het draagvlak en de acceptatie?

7. Beleid en beleidsmogelijkheden

Wat is de invloed van politiek-bestuurlijke processen op het nemen van maatregelen, en wat is de effectiviteit van regelgeving en financiële prikkels? Welke rol speelt de overheid in het transitievraagstuk, welke maatregelen en besluiten (klimaatakkoord) zijn er genomen?

NB: bovenstaande opzet is van een eerder gehouden masterclass waarop -in overleg met u- aanpassingen gemaakt kunnen worden met betrekking tot aantal dagen, aantal modules, precieze inhoud, locatie etc.

Meer informatie:

Voor vragen of meer informatie over onze incompany energieprogramma's, kunt u contact opnemen met Selma Bakker:

Selma Bakker

Programma Manager, University of Groningen Business School

T: 06-28 21 62 56

E: s.m.bakker ug.nl

Laatst gewijzigd:19 oktober 2023 07:34