Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

Bijzondere Collecties als onderwijsmateriaal

14 januari 2021

RUG-docenten Frank Harbers en Huub Wijfjes gebruikten boeken, kranten en pamfletten uit onze Bijzondere Collecties voor hun online collegereeks Media History. Het leverde twee interessante filmpjes op, waarover de studenten erg enthousiast waren.

The biggest storehouse of knowledge and print technology

In zijn filmpje karakteriseert Huub Wijfjes de UB als the biggest storehouse of knowledge in the northern part of the Netherlands en als a museum of print technology. Wijfjes vertelt aan de hand van boeken, kranten en pamfletten uit de UB over het maatschappelijke belang en de revolutionaire gevolgen van de uitvinding van de boekdrukkunst, zoals de impuls aan de Reformatie, de opkomst van Luther als belangrijke influencer, de impact van Spinoza's ideeën en de verspreiding van alternative facts and knowledge. En over de ban op gedrukte boeken die door politieke en religieuze machthebbers in reactie daarop werd uitgesproken, geïllustreerd aan de hand van de vuistdikke Index librorum prohibitorum (lijst van verboden boeken,1559-1966) van de Rooms-Katholieke Kerk. Wijfjes sluit af met het verzet tegen de ban op boeken: de groeiende strijd voor een vrije meningsuiting, zoals John Milton's Free marketplace of ideas, John Stuart Mill's pamflet On liberty, de Franse Revolutie en de Amerikaanse vrijheidsstrijd.

Van established 'elite' newspapers naar New journalism

Frank Harbers vertelt enthousiast over de opkomst van de krant en de ontwikkeling van de inhoud en vorm van deze gedrukte nieuwsbron (1830-1925) aan de hand van voorbeelden uit de UB-collectie. Redacties lukte het uiteindelijk om de eerste generatie van saaie, grijze elite-kranten om te vormen tot kranten met prikkelende tekstkoppen en foto's, die het dagelijkse nieuws steeds sneller wereldwijd verspreiden voor een omvangrijk publiek met uiteenlopende interesses (New journalism).

Laatst gewijzigd:21 januari 2021 15:47

Meer nieuws

 • 15 juni 2021

  Van ‘gesloten’ wetenschap naar Open Science

  Vera Heininga is sinds januari 2021 de Open Science coördinator en beoogd programmaleider van het aanstaande Open Science programma van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze promoveerde in 2017 met een proefschrift dat ten dele gericht was op...

 • 17 mei 2021

  ‘Jongeren stimuleren, dat is mijn belangrijkste taak’

  Vierenhalf jaar geleden ontving hij de Nobelprijs. Tijdens de uitreiking in Stockholm nam Ben Feringa zich voor: nu ga ik wetenschap op de kaart zetten. Zijn missie krijgt een nieuwe impuls met de oprichting van het Ben Feringa Fonds, bedoeld om de...

 • 10 mei 2021

  ‘Gun dementerenden meer vrijheid hun sociale leven vorm te geven’

  Thuiswonende ouderen met geheugenproblemen zijn buitengewoon vindingrijk om zelf controle te houden over hun activiteiten buitenshuis. Demografen Jodi Sturge en Mirjam Klaassens zijn onder de indruk. ‘Of deze mensen meer kunnen dan we denken? Nee,...

Follow us onfacebook twitter instagram