Skip to ContentSkip to Navigation
Centre for Energy Business and Economics Research
Faculty of Economics and Business
Centre for Energy Business and Economics Research
Header image Centre of Expertise CEnBER

Masterclass: Van het gas af … hoe dan?

Datum:29 juni 2018
Masterclass Van het gas af … hoe dan?
Masterclass Van het gas af … hoe dan?

Nederland moet ‘van het gas af’. Het klimaatakkoord richt zich op het terugdringen van de CO2-uitstoot en werkt toe naar een aardgasvrije samenleving. In het najaar van 2018 zal blijken hoe dit streven gerealiseerd moet worden.

In de 2-daagse UGBS masterclass Van het gas af... Hoe dan? leert u wat de gevolgen van deze plannen en maatregelen zijn en hoe bedrijven en overheden daarop in kunnen spelen.

 • Data: donderdag 22 en vrijdag 23 november 2018
 • Locatie: Den Haag
 • Prijs: € 1.950,- (inclusief documentatie, lunches en koffie/thee/fris)
 • Flyer downloaden
 • Aanmelden

Voor wie is de masterclass ‘van het gas af’?

Bent u een manager, professional of beleidsmaker die de energietransitie vorm gaat geven? Werkt u aan projecten en beleid rondom ’van het gas af’, bijvoorbeeld in sectoren als nutsbedrijven, overheid, industrie, bouw, of vastgoed? Dan is deze masterclass interessant voor u!

Functies als: Beleidsmedewerker energie | New energy manager | Research and innovation manager | Investment manager | Manager ventures | Energy analyst | Advisor sustainability and energy | Energy transition manager | Planoloog

 

 Wie zijn de docenten? 

Prof. dr. Machiel Mulder
Prof. dr. Machiel Mulder

Kerndocent van de masterclass is prof. dr. Machiel Mulder, hoogleraar Regulering van Energiemarkten en directeur van het Centre for Energy Economics Research (CEER) aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Mulder is een van de topsprekers van het Elsevier Grote Gasdebat en auteur van Electrification of heating and transport, a scenario analysis for the Netherlands up to 2050. Uit dit rapport blijkt dat de vraag naar gas stijgt door de toegenomen elektrificatie.

Overige sprekers zijn afkomstig van de universiteit, de overheid en uit het bedrijfsleven.

Wat leert u?

Na het volgen van deze masterclass weet u:

 • welke maatregelen binnen het klimaatakkoord moeten bijdragen aan een aardgasvrij Nederland en wat de consequenties hiervan zijn voor woningen en bedrijven.
 • welke duurzame alternatieven er zijn om in de energievraag te kunnen voorzien, en welke rol overheden en individuen (kunnen) spelen in het realiseren van de doelstellingen van het klimaatakkoord.
 • wat de rol en mogelijkheden zijn voor uw eigen organisatie binnen de energietransitie. 

 

Welke thema’s worden behandeld?

 1. Wat houdt ‘van het gas af’ nu precies in 
  Met het vaststellen van de doelen zijn we er nog niet. Hoe kan de aardgasvrije samenleving daadwerkelijk in de twee belangrijkste domeinen (industrie en woningen) worden gerealiseerd?
 2. Energievraag woningen en bedrijven 
  We bekijken vanuit historisch perspectief het energie- en gasverbruik per type woning of bedrijf in de afgelopen decennia, de rol van aardgas, de technische mogelijkheden voor besparing en alternatieven, en tot slot de regelgeving en stimuleringsmaatregelen.
 3. Alternatieven voor ‘natural gas’ 
  Wat zijn de precieze voor- en nadelen van beschikbare alternatieven als groen gas, synthetisch gas of waterstof?
 4. Potentie van warmte 
  Is warmtekracht de oplossing? Hoe werkt het technisch en wat is de economische impact van warmtekrachtproductie en het aanleggen van netwerken?
 5. Potentie van duurzame elektriciteit 
  Kan de efficiëntie van windturbines en zonnepanelen in de toekomst worden verhoogd? Wat zijn de kosten en de beste locaties? Moeten dit centrale of decentrale initiatieven zijn?
 6. Gedragsbeïnvloeding van mensen 
  De energietransitie lukt alleen als ons gedrag ook verandert. Hoe krijgen we mensen in beweging en vergroten we het draagvlak en de acceptatie?
 7. Beleidsmogelijkheden 
  Wat is de invloed van politiek-bestuurlijke processen op het nemen van maatregelen, en wat is de effectiviteit van regelgeving en financiële prikkels? Welke rol speelt de overheid in het transitievraagstuk?

 

Meer informatie en aanmelden voor de masterclass Van het gas af … hoe dan?

Reacties

Reacties laden...