Skip to ContentSkip to Navigation
Centre for Energy Business and Economics Research
Faculty of Economics and Business
Centre for Energy Business and Economics Research
Header image Centre of Expertise CEnBER

Seminar: emission trading and energy transition | 12 May 2017

Datum:21 april 2017
 • Date: Friday 12 May 2017 – 13:30 pm to 18:00 pm
 • Location: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag
 • Entry: free
 • Subscribe immediatley

  NB Seminar in Dutch

Het Centre for Energy Economics Research (CEER) van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen, de Benelux Association for Energy Economics (BAEE) en World Information Service on Energy (WISE) organiseren een seminar over het beperken van milieuvervuiling door gebruik van fossiele energie. De seminar wordt onder meer geleid door de Director van CEER Prof. dr. Machiel Mulder en vindt plaats op 12 mei plaats op het Planbureau voor de Leefomgeving in Den Haag.

Emissiehandel of Energietransitie?

De vervuiling door gebruik van fossiele energie is op meerdere manieren te beperken. Dit kan bijvoorbeeld door emissiehandel of energietransitie toe te passen. Emissiehandel (EU ETS – Emissions Trading System) is een marktinstrument waarmee de EU de uitstoot van broeikasgassen kosteneffectief wil verminderen om zo haar klimaatdoelstellingen te realiseren. Energietransitie is het beleid van overheden om fossiele energie te vervangen door duurzame energie. Beide zijn naast elkaar in te zetten, maar hoe effectief is dat?

Tijdens het seminar wordt eerst goed uitgelegd hoe het allemaal werkt. Hoe werkt de interactie tussen het ETS en de energietransitie: moeten we wel zoveel geld uitgeven aan het bouwen van windparken als we ook een ETS hebben? Of is het juist andersom: constateren we dat het ETS een zeepbel is en moeten we juist inzetten op nationale doelstellingen om meer duurzame energie op te wekken? Na het ingaan op deze vragen willen we aandacht vragen voor de interactie tussen het ETS en de energietransitie en samen met de deelnemers nadenken over vervolgacties.

Schrijf je nu in voor het seminar!

Programma & sprekers

13:30 - 14:00 inloop met koffie/thee

14:00 start

 • Dr. Edwin Woerdman , (Associate Professor of Law and Economics - Co-director of the Groningen Centre of Energy Law): theorie emissiehandel.
 • Harm van de Wetering , NEa (Nederlandse Emissieautoriteit):praktijk van emissiehandel.
 • Prof. dr. Herman Vollebergh , PBL en Tilburg University: interactie tussen emissiehandel en andere beleidsinstrumenten.

Pauze

 • Bas Eickhout (Europarlementariër voor GroenLinks): Welke knoppen zijn er om aan te draaien als we emissies terug willen dringen: CO2-taks, ETS, bouwen van zo veel mogelijk groen productievermogen? Hoe is de stemming in de Europese Commissie en het Europees Parlement en wat vindt GroenLinks?
 • Gesprek met zaal. Hoe kijkt de milieubeweging hier tegenaan? Hoe verder?

17:30 eind, waarna borrel.

U wordt door de middag geleid door:

 • Prof. dr. Machiel Mulder (Director Center for Energy Economics Research (CEER, Rijksuniversiteit Groningen) & BAEE)
 • Markus Schmid, campagneleider Groene stroom? Ja graag! bij WISE

Organisatie

A summary of this seminar, including all presentations, can be found on the website of WISE.