Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Language courses Dutch for native speakers

Gerrit Krolprijs

Essaywedstrijd
decoratieve afbeelding

Schrijf jij het beste Nederlandstalige essay over het thema ‘De taal als breekijzer’? Dan ben je de winnaar van de Gerrit Krolprijs!

Het Talencentrum en de studie Nederlandse Taal en Cultuur van de RUG nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de derde editie van deze essaywedstrijd.

Voor wie?

Studenten van alle universiteiten en hogescholen uit het Nederlands taalgebied.

Wat kun je winnen?

  • € 2.000
  • Publicatie van het essay op literair weblog Tzum.


Waar moet het essay aan voldoen?

  • Het essay telt maximaal 2.000 woorden.
  • Het essay is nog niet eerder gepubliceerd.
  • Tijdens de beoordeling wordt gelet op originaliteit, stilistisch vernuft en talent voor divertissement.

Zie voor alle overige voorwaarden het reglement.

Stuur je essay op

Je kunt tot en met 7 mei je essay inzenden naar gerrit.krolprijs rug.nl. Uit alle inzendingen kiest de jury een aantal genomineerden. Op woensdag 14 juni maken we de winnaar bekend tijdens een feestelijke uitreiking!


Reglement

1. Algemeen

a. De Gerrit Krolprijs wordt beheerd door de het bestuur van de Gerrit Krolprijs. Dit bestuur is samengesteld uit Ronald Ohlsen (docent academische schrijfvaardigheid Talencentrum), Mathijs Sanders (hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde RUG) en Joeri Driehuis (Marketing & Communicatie Talencentrum).

b. De Gerrit Krolprijs is een prijs die tweejaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon die studeert aan een Nederlandse of Belgische universiteit of hogeschool, of Nederlands studeert aan een buitenlandse universiteit en die een essay heeft geschreven dat naar het oordeel van een deskundige jury aangemerkt kan worden als het beste essay dat dat jaar werd ingezonden.

c. Het bestuur van de Gerrit Krolprijs stelt een deskundige jury aan van minimaal drie leden en zal de jury vragen om een beslissing te nemen.

d. De jury komt tot haar oordeel op grond van een juryreglement, vastgesteld door het bestuur van de Gerrit Krolprijs.

e. De jury zal het bestuur van de Gerrit Krolprijs allereerst op de hoogte stellen van haar conclusie.

f. De jury is niet bevoegd haar aanbevelingen openbaar te maken. Het bestuur van de Gerrit Krolprijs zal het advies van de jury overnemen en dit schriftelijk berichten aan iedere deelnemer.

g. Over de uiteindelijke selectie kan niet worden gecorrespondeerd.

2. Selectie

Het essay dat voor beoordeling en bekroning in aanmerking komt, dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

a. Het essay dient geschreven te zijn door de inzender.

b. Het essay dient oorspronkelijk in het Nederlands te zijn geschreven.

c. Het essay bestaat uit maximaal 2.000 woorden.

d. Het essayonderwerp wordt aangegeven door het bestuur van de Gerrit Krolprijs.

e. Het essay dient blijk te geven van originaliteit, stilistisch vernuft en talent voor divertissement.

f. Het essay mag niet eerder zijn gepubliceerd.

g. Het essay dient te zijn ingezonden vóór de door het bestuur van de Gerrit Krolprijs vastgestelde datum.

h. Het essay dient als PDF te worden ingezonden naar het bestuur van de Gerrit Krolprijs p/a gerrit.krolprijs@rug.nl.

i. De prijs kan niet twee keer na elkaar naar dezelfde persoon gaan.

3. De prijs

a. De Gerrit Krolprijs bedraagt € 2.000,-.

b. Er worden drie tot vijf essays genomineerd. Tijdens de prijsuitreiking zal bekend gemaakt worden wie de winnaar is van de Gerrit Krolprijs.

c. In geval van één genomineerde is dit tevens de winnaar.

d. Het beste essay zal worden gepubliceerd op de literaire weblog Tzum.

e. De voorzitter van de jury zal de keuze voor het winnende essay toelichten tijdens de prijsuitreiking.

Gerrit Krol

De prijs is genoemd naar Gerrit Krol vanwege het buitengewoon indrukwekkende oeuvre waarmee de schrijver de Nederlandse literatuur heeft verrijkt. Zijn literaire stemgeluid is uniek te noemen in het Nederlands taalgebied.

Als dichter, romancier én essayist was hij een radicale vernieuwer, die in staat bleek om ook binnen zijn eigen oeuvre steeds weer nieuwe wegen in te slaan. Uit elke tekst die hij geschreven heeft, spreekt de liefde voor het denken en het formuleren en voor de moedertaal als de taal van het hart. In zijn essays toont hij zich consequent een begenadigd stilist met een hartstocht voor literatuur, kunst, filosofie en wetenschap en met een scherp oog voor maatschappelijke en psychologische thema’s.

De winnaars van 2019 en 2021

Zito Ysenbaert
Zito Ysenbaert wint de eerste editie in 2019 met zijn essay 'Over de collagekunstenaar, of hoe er aan opruimen maar geen einde komt'. In zijn essay zet hij de Nederlandse taal op meesterlijke wijze in om iets heel essentieels duidelijk te maken van de menselijke aard, te weten: er zal altijd angst bestaan voor diversiteit. Zito Ysenbaert laat de chaos plaatsmaken voor een kunstwerk, voor compositie, voor een nieuw verhaal en voor inclusiviteit van alles wat eerder onverenigbaar leek.
Lees het essay op Tzum.
Pamela Wolters
Pamela Wolters wint in 2021 met haar essay ‘Cad a dhéanfaimid feasta gan adhmad?’ (Wat moeten we doen zonder bomen?). Het thema ‘scenario’s voor de toekomst’ wordt in dit essay op een kritische doch hoopvolle wijze benaderd. De toekomst wordt geschetst als een harmonisch oord waarin de tegennatuurlijke neiging om te snoeien op creatieve wijze wordt teruggedrongen. De jury noemt het winnende stuk ‘een mooi geschreven, kunstig gestructureerd, literair essay’ waarin ‘te midden van de wanhoop perspectief werd geschetst’.
Lees het essay op Tzum.

Ontwikkel je academische taalvaardigheid


Ook beter leren schrijven? Het Talencentrum helpt je graag! Neem eens een kijkje op onze portal academische vaardigheden of bij ons cursusaanbod.

Laatst gewijzigd:17 april 2023 10:07