Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Express yourself <> understand the world
Language CentreE-learning

E-learning


Online Nederlands

Gratis online introductie Nederlands - Introduction to Dutch MOOC

Internationale studenten en professionals met interesse voor Nederland kunnen zich nu inschrijven voor de gratis online introductiecursus Nederlands, wereldwijd te volgen op www.futurelearn.com. Introduction to Dutch, ontwikkeld door het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen, is bedoeld voor toekomstige studenten en medewerkers van de universiteit, voor buitenlandse professionals die in Nederland willen werken en wonen en voor buitenlanders die geïnteresseerd zijn in de Nederlandse taal. Naast kennismaking met de Nederlandse taal is de cursus een kennismaking met de stad Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en de regio. Gratis inschrijving kan op futurelearn.com/courses/dutch.

Online cursussen Nederlands

Het bijzondere van onze Online cursussen Nederlands is dat er veel aandacht is voor de productieve vaardigheden spreken en schrijven en feedback van de docent. Om de spreekvaardigheid te oefenen krijgen de deelnemers taken die ze met het programma SpeakApps en via Skype in tweetallen, in groepjes van 3 of 4 deelnemers of alleen kunnen doen. Bij een deel van de opdrachten hebben de deelnemers direct contact met de docent.


Online zelfstudie - Rosetta Stone

Het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) biedt de mogelijkheid om zelfstandig online een taal te leren via Rosetta Stone . Bepaal nu zelf waar en wanneer je een van onderstaande talen leert!

  • Chinees
  • Duits
  • Engels (Brits)
  • Frans
  • Italiaans
  • Nederlands voor anderstaligen
  • Spaans

Academische Communicatievaardigheden

Via de portal 'Academische Communicatievaardigheden' leer je beter schrijven en presenteren op academisch niveau. Je vindt er handige filmpjes met tekst-en-uitleg. Daarnaast zijn er verwijzingen naar het Handboek Academische Communicatieve Vaardigheden en diverse geselecteerde bronnen in het Engels en Nederlands. Goed schrijven en presenteren vraagt aandacht. Hoe structureer je je informatie? Hoe maak je een scriptieopzet? Hoe zet je een logisch betoog op? Hoe schrijf je een overtuigende paper? Hoe presenteer je een onderzoeksvoorstel? Je vindt het allemaal op de portal. Lees meer


Interculturele Effectiviteit Training

Het Talencentrum helpt mensen hun interculturele sensitiviteit te ontwikkelen en te verbeteren door middel van de Interculturele Effectiviteit Training (IET). Steeds vaker komen we in contact met mensen met een andere culturele achtergrond en een andere taal. Zowel op de werkvloer met klanten of collega’s, als bij uitzending naar of verblijf in een ander land. Hierdoor belanden mensen in allerlei interculturele situaties tijdens het werk, maar ook daarbuiten. Naast taalvaardigheid is sensitiviteit voor cultuurverschillen een essentiële competentie in een internationale omgeving. Het hart van de training wordt gevormd door een interactief multimediaal programma. Dit programma bestaat uit een reeks filmfragmenten over ‘critical incidents’: situaties waarin interculturele verschillen sterk naar voren komen, doordat gedrag, normen en waarden botsen. De fragmenten richten zich op verschillende sociale domeinen, zoals contact leggen, vrienden vinden, communicatie, respect voor andere culturen, problemen met het alledaagse leven, werkgerelateerde problemen en omgaan met onverwachte gebeurtenissen. Het programma geeft als uitkomst uw persoonlijke interculturele effectiviteitsscore. Aan de hand van deze scores kunt u in de training uw competenties verder ontwikkelen.


Projecten

Het Talencentrum stelt zich ten doel cursussen van hoge kwaliteit aan te bieden. Daarom nemen we deel aan diverse lokale, nationale maar ook internationale projecten om ervoor te zorgen dat we continu op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en trends in het taalonderwijs en de taalverwerving en ons onderwijs blijven verbeteren.  

IntlUni

Door de internationalisering van het hoger onderwijs worden studie- en onderzoeksomgevingen in Europa steeds heterogener. Studenten en docenten spreken verschillende talen en hebben allerlei verschillende culturele achtergronden. Het Engels is de primaire vreemde taal waarin opleidingen worden aangeboden, maar ook andere vreemde talen worden meer geleerd. Het doel van het IntlUni project is de context van deze ontwikkelingen te doorgronden en referentiepunten te bepalen, om zo de kwaliteit en ervaring van onderwijsprogramma's in de Europese leeromgeving te bevorderen. Lees meer over IntlUni

MAGICC

Het Talencentrum was van 2011 tot 2014 betrokken bij het door de Council of Europe bekostigde Life Long Learning project MAGICC. Het hoofddoel van dit 3-jarige project was modules in te richten voor Bachelor en Master niveaus, waardoor studenten leren met meerdere talen en culturen tegelijkertijd te werken. Daardoor bouwen ze vaardigheden en competenties op die na hun studie relevant zullen zijn binnen hun werk. Lees meer over het MAGICC project en/of bekijk de MAGICC videopresentatie.

Make it in Groningen

“Make it in Groningen” (MiiG) is een project waarin een platform Nederlands wordt ontwikkeld voor taalleerders op afstand. Het bestaat uit twee delen: een appetizer en een online cursus Introduction to Dutch. De appetizer biedt de mogelijkheid kennis te maken met de Nederlandse taal, de RUG en Groningen. De online cursus is een basiscursus Nederlands. Het doel van MiiG is buitenlandse studenten en medewerkers te overtuigen naar Groningen te komen en daar te blijven. Lees meer over Make it in Groningen

SpeakApps

Bij het leren van een vreemde taal is spreken een van de moeilijkste vaardigheden om goed onder de knie te krijgen. Vaak biedt het formele tweede- en vreemdetaalonderwijs niet genoeg ruimte om de spreekvaardigheid te oefenen. Als men een vreemde taal leert met behulp van een online cursus, is de spreekvaardigheid veelal ondergeschikt aan andere taalvaardigheden als schrijven, lezen en luisteren. Het Talencentrum neemt, in samenwerking met het ICTOL, deel aan SpeakApps. Dit Europese project richt zich op het verbeteren van de mondelinge productie en interactie volgens het ERK met behulp van ICT. Lees meer over SpeakApps

Skype-samenwerking Groningen-Padua

Veel studenten zouden graag meer oefenen met spreekvaardigheid, maar vinden het eng om een gesprek in het Engels met hun eigen klasgenoten te beginnen. In dit project krijgen studenten die in Groningen en Padua Engels leren opdrachten aangeboden waarin ze gestructureerde gesprekken aangaan met andere studenten op ongeveer hetzelfde niveau. Als communicatiemiddel wordt Skype gebruikt, dat de drempel voor studenten verlaagt en hen in staat stelt buiten hun eigen klaslokaal met anderen Engels te spreken. Lees meer over de Skype-samenwerking tussen Groningen en Padua

Laatst gewijzigd:16 april 2018 15:58
printView this page in: English