Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumCommunicatietrainingInterculturele communicatieTrainingen

Intercultureel bewustzijn bij internationale studentenverenigingen

Werken aan een inclusieve omgeving

Duur: 14 contacturen in 7 weken tijdens het hele semester (begint in week 4 van blok 1/3, eindigt na week 3 van blok 2/4).
Studiebelasting: 2 lesuren en 2 uur zelfstudie per week.
Bedoeld voor: Bestuursleden en actieve commissieleden van studie- en studentenverenigingen verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.


'Door in een internationale omgeving te studeren en te werken maak je kennis met andere culturen; je leert ze waarderen, maar botst soms ook met ze. Een inclusieve internationale vereniging is de ultieme manier om van andere culturen te leren en om je eigen perspectieven op zowel werk als studie te verrijken.'

- Anton Wuis, Oud-voorzitter van Clio, studievereniging van Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie Rijksuniversiteit Groningen.


Wil je leren hoe je een inclusieve internationale studie-/studentenvereniging kunt realiseren, en wil je tegelijkertijd je interculturele competentie ontwikkelen – cruciaal voor de RUG maar ook daarbuiten?

Het aantal internationale studenten aan de RUG stijgt en de balans tussen Nederlandse en niet-Nederlandse studenten verschuift in rap tempo. Studie- en studentenverenigingen spelen een belangrijke rol in het Groningse studentenleven, zowel bij de opleidingen en faculteiten als bij de RUG als geheel. Hoe kun je bij deze verenigingen zorgen voor een meer inclusieve omgeving?

In onze geglobaliseerde wereld heeft interactie vrijwel altijd een interculturele component. Interculturele competentie wordt gezien als de sleutel naar employability, omdat personeelsbestanden steeds internationaler en werknemers steeds mobieler worden, en technologie grenzen overschrijdt. Interculturele competentie staat in de top 10 van vaardigheden die werknemers in het jaar 2020 nodig hebben, naast vaardigheden als betekenis geven, sociale intelligentie, adaptief denken, nieuwe-mediageletterdheid, transdisciplinariteit en ontwerpmentaliteit.

Interculturele competentie draait erom dat je culturele variabelen herkent, dat je begrijpt hoe deze variabelen interactie beïnvloeden en dat je deze kennis maximaal benut om misverstanden te minimaliseren.

Deze cursus biedt je de kennis en vaardigheden om interculturele competentie te ontwikkelen en te oefenen, en deze te kunnen inzetten in internationale verenigingen.

Rooster

Periode

Dag

Tijden

Inschrijving

op aanvraag
Meld u aan voor de Talencentrumnieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons cursusaanbod en onze diensten.

Tarieven

Student Korting Vol
€ 150 € 225 € 250

Minimum- en maximumaantal cursisten

Het minimumaantal cursisten per groep is 14, het maximumaantal 16. Zodra een groep vol is, plaatsen wij u op de wachtlijst voor een nieuwe groep. Inschrijving gebeurt op basis van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, op voorwaarde dat u tot de doelgroep behoort.

Instructietaal               

De instructietaal tijdens de cursussen is Engels.

Cursusmateriaal - Nestor

U maakt gebruik van online lesmateriaal in Nestor, de digitale leeromgeving van de Rijksuniversiteit Groningen.

Trainingen op aanvraag/op maat

Standaardcursussen voor studenten, docenten, personeel en voor andere professionals met open inschrijving worden over het algemeen één keer per semester ingepland. Voor deze cursussen kunt u zich online inschrijven.

Wij kunnen ook op basis van uw wensen een nieuwe cursus ontwikkelen of we kunnen een bestaande cursus aan uw situatie aanpassen. Cursussen interculturele competentie op maat kunnen een-op-een worden gegeven, in kleine groepen of grote organisaties. Ze kunnen worden gegeven in de vorm van presentaties, korte workshops, langere trainingen of competentie-ontwikkelingstrajecten. Meer informatie en een training aanvragen

Laatst gewijzigd:14 december 2018 14:28
printView this page in: English