Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Express yourself <> understand the world
Communication training For professionals Dutch for professionals Schriftelijke bedrijfscommunicatie

Praktijkvoorbeelden

Onderzoeksrapporten

Hoe schrijft u een leesbaar, goed gestructureerd onderzoeksrapport? En hoe zorgt u dat zo’n tekst helder antwoord geeft op de vraag van de opdrachtgever?

  • Opdrachtgever - Een milieuadviesbureau uit de provincie Groningen benaderde ons om te helpen hun rapportagevaardigheden een stap verder te brengen.
  • Onze aanpak - Voor de medewerkers van het bureau ontwikkelden we een schrijftraining, waarin we ze leerden over de bouwstenen van een goed gestructureerde tekst. We gaven adviezen over het treffen van een toegankelijke toon en het hanteren van een correcte stijl.
  • Resultaat - De medewerkers van dit adviesbureau lieten ons onder andere weten: ‘Ik heb meer geleerd dan in 10 lessen op de middelbare school!’, en 'Voor het eerst vind ik taal leuk in plaats van een noodzakelijk kwaad.'

Voorlichtend en klantgericht schrijven

Bijna alle medewerkers PR, marketing of communicatie moeten voorlichtende teksten schrijven: persberichten, een artikel voor een personeelsmagazine, nieuwsberichten op de website. Uitgaande correspondentie is een belangrijk visitekaartje voor bedrijven, instellingen en organisaties. Hoe zijn zulke teksten toegankelijk en lezersgericht te maken?

  • Opdrachtgever - De medewerkers van VROM-Inspectie Regio Noord houden zich bezig met ruimte, milieu, wonen, wijken en integratie. Onderwerpen waar burgers, maar ook bedrijven en instellingen over worden geïnformeerd. Heldere taal is daarom voor de ambtenaren van VROM van het grootste belang.
  • Onze aanpak - We ontwikkelden na uitgebreid vooronderzoek een stijlwijzer die we in groepsverband toelichtten. We adviseerden om vakjargon te vermijden en juridische formuleringen op te nemen in bijlagen. In een aansluitend traject van 5 bijeenkomsten kon iedereen het geleerde optimaal afstemmen op zijn of haar persoonlijke leerbehoefte.
  • Resultaat - Margaret van der Kamp (docent): 'De deelnemers waardeerden de combinatie van een groepsgewijze én individuele training enorm, zo lieten ze ons weten. Zo’n persoonlijke aanpak geeft je, zeker ook als individuele cursist, de ruimte om heel specifiek én doelgericht te leren, oefenen en bij te sturen waar dat nodig is.

Bachelorscripties

Een bachelorscriptie is voor iedere student een stevige ‘proeve van bekwaamheid’. Waar bestaat een onderzoeksopzet uit? Wat is een goed ontwerpplan?

  • Opdrachtgever - Voor derdejaars studenten van de opleiding Technische Bedrijfskunde (TBK) van de Rijksuniversiteit Groningen is het inmiddels vaste prik: om ze te ondersteunen bij het maken van een onderzoeksopzet voor hun bachelorscriptie volgen ze allemaal een training die speciaal voor hen door het Talencentrum is ontwikkeld.
  • Onze aanpak - In deze training leren we studenten samenhang aan te brengen tussen onderzoeksvraag, resultaten en analyse. We geven ze handvatten om hun data te ordenen en leggen uit hoe een begrijpelijke tekst wordt opgebouwd. In 2 bijeenkomsten van 2 uur garanderen we de studenten een vliegende start van hun bachelorscriptie.
  • Resultaat - Casper, student TBK: 'Wij zijn natuurlijk geen taalstudenten. We zijn techneuten. Maar we moeten wél een boodschap over kunnen brengen. Een verhaal dat begrepen én gelezen wordt. Daarom is deze training wat ons betreft niet alleen heel nuttig, maar ook belangrijk. Ik denk dat we daar later in de praktijk nog steeds van profiteren.'
Laatst gewijzigd:21 november 2019 16:39