Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Express yourself <> understand the world
Language Centre Communication training For professionals Schriftelijke bedrijfscommunicatie

Procedures en instructies schrijven

Procedures voor werkafspraken, instructies voor het invoeren van gegevens in een softwareprogramma, procedurebeschrijvingen voor administratieve processen; dit zijn allemaal voorbeelden van teksten die aan specifieke eisen moeten voldoen. Het zijn bij uitstek gebruiksdocumenten die belangrijk zijn in een werkproces. In de cursus Procedures en instructies schrijven leert u aan welke eisen deze teksten moeten voldoen. Ook leert u hoe u de procedures en instructies het beste kunt opzetten en structureren. De manier waarop de instructies zijn geformuleerd is vanzelfsprekend ook heel belangrijk. De bedoeling is immers dat degene die de instructies leest, de instructies ook uitvoert. Hoe u dit kunt bereiken komt uitgebreid aan bod in deze cursus.

Voor wie: iedereen die regelmatig procedures en instructies schrijft, bijvoorbeeld: teamleiders, projectleiders, ICT'ers, medewerkers in administratieve functies, personeelsadviseurs.
Duur: op maat
Studiebelasting: op maat
Aanmelden: vul ons contactformulier in

Laatst gewijzigd:14 december 2018 13:21