Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Express yourself <> understand the world
Language CentreCommunication trainingAcademic skillsManualOver deze site

Verantwoording

Deze site is deels gebaseerd op zelfgeschreven hand-outs van projectmedewerkers en docenten van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), en deels op communicatiehandboeken. Dit is in overeenstemming met de intentie van de site: relevante informatie uit verschillende bronnen op een overzichtelijke manier bij elkaar brengen. Lijsten en tabellen zijn soms letterlijk uit handboeken overgenomen; hierbij vermelden we expliciet de bron.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 13:34